Het schepencollege maakt een kringloop rond de kringloopwinkel

Rare kop, geheel bedacht om de aandacht te trekken.

Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) heeft blijkbaar ietwat spijt van zijn beslissing dd. 22 juli om aan de Kringloopwinkel uit de Magdalenastraat de ronde som van 125.000 euro toe te kennen. (De helft daarvan zou moeten opgehoest door het OCMW.)

Hoe heeft de vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen dit cadeau kunnen binnenslepen?
Wel, door aan het CBS te vertellen dat men dringend een nieuw en ruimer pand met “commerciële ligging” wil kopen en daarbij nog een gebouw wil huren dat zal dienst doen als atelier en logistiek centrum.
Daar is geld voor nodig.
De Kringloopwinkel (KLW) raamt de kostprijs van de herlokalisatie op 1.250.000 euro (aankoop gebouw) en voor de verbouwing en inrichting voorziet men 520.000 euro. Een en ander zal gefinancierd met een lening (1.630.000 euro) en eigen middelen (175.000 euro).

Waar die nieuwe lokaties komen is het College niet bekend. CBS weet ook niet wat er met het bestaande gebouw zal gebeuren of hoeveel de verkoop ervan eventueel kan opbrengen. Althans, het staat niet in de notulen. Het is ook volstrekt onduidelijk of het CBS enig inzicht kreeg in de financiële toestand van de vzw Kringloopcentrum ZWV.

De gepubliceerde jaarverslagen op internet reppen hier met geen cijfer over. Geen balans te zien, geen rekeningen, geen begrotingen, – ook niet op de website van het Staatsblad. Maakt zo’n winkel winst, ondanks de vele subsidies?

Crea-services

Kringloopwinkel weet wel goed hoe de ACW-vleugel van het Schepencollege (meer speciaal Lieven Lybeer) en het OCMW (Franceska Verhenne) te overtuigen van de noodzaak om een subsidie toe te kennen. Men belooft namelijk de creatie van 16 tewerkstellingsplaatsen voor kansarmen. Kansgroepen. Tegen wanneer?

Maar hoe zal men nu die bijkomende tewerkstelling creëren?
Door “nieuwe niches” aan te boren. KLW wil zijn “activiteitenwaaier” uitbreiden. Bijvoorbeeld door op te treden als een verhuisfirma. Door “crea-services” zoals belettering van uithangborden en voertuigen, door het bedrukken van werkkleding en t-shirts. Door herstoffering van meubels.
(De territoriumstrijd met andere vzw’s uit de sociale economie is intussen al bezig.)

Het CBS heeft zich hier laten in de luren leggen.
Dat zijn geen nieuwe activiteiten!
Het jaarverslag van het Kringloopcentrum maakte al in 2006 gewag van deze “buitenbeentjes in de activiteitenwaaier”.
En blijkbaar hebben die activiteiten sindsdien nog weinig tewerkstelling meegebracht. In Kortrijk telde de winkel in 2006 45 medewerkers (38 VE) en in 2007 44,5 (39 VE). Hoeveel daarvan zijn niet kansarm?

Het College van 19 augustus heeft een bocht gemaakt. Voortaan kringloop genaamd.
Het positieve gevolg dat men tevoren gaf aan de aanvraag tot subsidiëring vergt nu enige nuancering. Men (de VLD-schepenen en die van UNIZO?) vraagt op kousenvoeten enige bijkomende engagementen vanwege de winkel. Over die buitenbeentjes.

Dat luidt dan zo.
1.
Het CBS kan er in komen dat de winkel in het verlengde van de investering (bedoeld is: de verhuis) ook haar werkingsveld wenst uit te verbreden. Het CBS vraagt echter erop toe te zien dat de nieuwe activiteiten in het verlengde van het realiseren van haar kernopdracht liggen en niet in concurrentie komen van de private sector.
2.
Het CBS vraagt te voorzien in een voorrangsregel voor OCMW-cliënten, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de vzw Poort.

Vraag is wie dit zal controleren en hoe.
En wat is de kernopdracht van de kringloopwinkel? Recyclage toch, door (en voor?) kansarmen?
Behoort belettering en bedrukken daartoe? Het aanwenden van creatieve verftechnieken, gevelafwerking? Het maken van spandoeken op zeil?

Weet je wat?
Schaf gewoon die voorrangsregel af.
Zeg : deze winkel (met zijn activiteiten) is NIET TOEGANKELIJK VOOR RIJKMENSEN, tenzij ze daar hun inboedel komen deponeren.

P.S.
De subsidie voor de winkel put Stad uit het Fonds voor Sociaal Kapitaal.
Schepen Lybeer heeft niet veel meer over. Het begrotingskrediet 2008 bedraagt 82.982 euro. Wat is daarvan al opgesoupeerd?
Waar en wanneer heeft het OCMW zich akkoord verklaard om ook zijn duitje in het zakje te doen?
(De website van het OCMW geeft niet eens een verslag van de raadszittingen. Laat staan van het Bureau.)