De fracties in de gemeenteraad verantwoorden eindelijk hun toelage (1)

De politieke fracties in de gemeenteraad krijgen van Stad (dat is van ons) jaarlijks een toelage.
In 2007 bijvoorbeeld afgerond 2.362 euro (CD&V), 1.181 euro (VLD), 1.050 euro (SP.A-VL.Prog-Groen), 787 euro (Vlaams Belang).
Waarom zijn wij – kiezers – telkens zo vrijgevig?

Wel, omdat we het goed menen.
Wij willen daarmee aan onze representanten extra faciliteiten bieden opdat ze hun mandaat nog professioneler en kwaliteitsvoller zouden kunnen uitoefenen en daarboven ook hun democratische opdracht en controletaak ten overstaan van het College nog efficiënter waarmaken.

Zo.
Dat is de bedoeling. Een zeer goede bedoeling.
Wij willen namelijk niet dat die gelden oneigenlijk gebruikt worden. Bijvoorbeeld om te gaan schransen. Om pinten te drinken.
Daarom juist hebben we via omzendbrieven (BA-1998/01 van 17 maart 1989 en zelfs nog een keer met BA-2004/01, ook ergens van maart?) aan onze raadsleden gevraagd dat ze ieder jaar en wel aan het eind van dat werkjaar een gedetailleerd verslag zouden openbaar maken waarbij zij uiteenzetten hoe ze de ontvangen middelen hebben aangewend. Met bewijsstukken.

Het doet ons nu allemaal deugd dat onze fracties er zopas voor het eerst in al die jaren in slagen om aanstaande maandag 8 september in de gemeenteraad een keer openbaar te maken hoe zij onze milde giften hebben gehonoreerd. Vorig jaar.

Helaas !
We zien ons gedwongen om het overgrote deel van de toelage die we aan de CD&V hebben verstrekt terug te vorderen.
Of – zoals afgesproken in BA-2004/01 – dit jaar in mindering te brengen.

De deal tussen ons – kiezers – en de partijen (fracties) in de Raad hield wel degelijk in dat onze mandatarissen de toelage exclusief zouden gebruiken voor de fractiewerking. Dus niet voor partijpolitieke doeleinden of propaganda. Wel om bijvoorbeeld studieboeken of tijdschriften te kopen. Om een studiedag bij te wonen. Bijscholing. Voor ons part: naar WTV kijken. Een ambtenaar op de schoot nemen.
In elk geval was de afspraak dat de middelen zouden gebruikt worden voor kosten rechtstreeks en duidelijk verbonden aan de fractie in relatie tot de werking in en voor de gemeenteraad. Een expert raadplegen, zoiets mocht bijvoorbeeld ook. “Kortrijks Handelsblad” kopen. Een “secretaris” voor de fractie in dienst nemen.

CD&V heeft zich niet gehouden aan deze herenafspraak.
De fractie heeft zich verantwoord voor 3.364 euro aan gedane onkosten. Meer dan genoeg.
Maar ca. 1.200 euro werd besteed aan nieuwjaarsrecepties. Dit noemen we partijpolitieke werking. Tijdens zo’n receptie werd zelfs een H. Mis in rekening gebracht (150 euro). Partijpolitiek is ook de rekening voor de uitreiking van de Klauwaertprijs (ca. 700 euro).
En de zgn. “bureaukosten” (86+64+20+31+69+36+28 euro, enz, ) slaan op drankgebruik in De Gilde en De Middenstand. In wat de fractie beschouwt als “varia” (645 euro) gaat het om drukwerk en zendingen naar alle leden van de partij. Enzovoort. Ook bij de zgn. “administratieve kosten” gaat het voor een deel (153 euro) om “etiketten voor leden” en enveloppen. Zelfs de “studiedag” (47 euro) slaat op enige consumptie.

Dit kan dus niet.
Wij – Kortrijkzanen – eisen de 2.362 euro van vorig jaar terug op.
Zetten als positovo’s de som om in boekenbonnen voor het eerste beste CD&V-raadslid dat de weg vindt naar boekhandel Theoria.
Afgesproken.