De fracties in de gemeenteraad verantwoorden eindelijk hun toelage (2)

In een vorig stuk eisten wij – kiezers – de toelage van vorig jaar die we schonken aan de CD&V-fractie terug op.
Omdat die raadsleden dat geld oneigenlijk gebruikten.

VOOR EEN HEILIGE MIS. VOOR DE KLAUWAERTPRIJS.

Hoe staat het nu met de VLD-fractie?
Die kreeg van ons vorig jaar 1.181,25 euro. De raadsleden declareerden 1.270 euro ter ondersteuning van hun werking.
Zij hebben blijkbaar ook geen studieboeken gekocht. Wel meerdere malen een lokaal gehuurd in het Ondernemerscentrum (270 euro), maar dit was voor bestuursvergaderingen. Heeft dus niets te maken met fractiewerking. En waarom had de fractie voor 208 euro postzegels nodig? De raadsleden sturen toch geen brieven naar mekaar? En die 750 euro voor een “fractiebijeenkomst” (Huize Decock)? Ging het om een etentje?
Ons geld terug !

Het kartel SP.A-Vl.Pro-Groen schonken we vorig jaar 1.050 euro.
De fractie heeft 1.456 euro uitgegeven. Ook weer voor postzegels (322 euro). Die 825 euro voor drukwerk begrijpen we niet. Hier kunnen we enkel de kosten voor het maken van copies billijken.

Het Vlaams Belang mag zijn toelage van 787 euro helemaal behouden!
De partij declareerde 856 euro aan kosten. En waarlijk, die slaan ondermeer op abonnementen op kranten en tijdschriften (108 euro). Zo moet dat gaan. De rest werd besteed aan internet en printers. Goed zo !

(Dit jaar kunnen fracties geen kosten meer aanrekenen voor het internet. Zij krijgen daarvoor nu 500 euro – per raadslid! – en we gaven ze al een PC in bruikleen…)

P.S.
De gemeenteraad is er nog altijd niet in geslaagd om zichzelf een deontologische code op te leggen. In februari deed men een mislukte poging. En het laatst gekende schepencollege (19 augustus) heeft het agendapunt weer uitgesteld.