Heeft het spelprogramma “Fata Morgana” dan niets gekost aan Stad? (2)

Het Mechelense productiehuis Sultan Sushi, maker van het programma “Fata Morgana”, kreeg wel degelijk allerhande hand- en spandiensten. De rekening van de tegemoetkomingen zullen we nooit kennen. Alle geruchten daaromtrent blijven tot het einde der tijden voorbarig.

Stad zelf nam de hotelkosten ten laste, een deel van de kosten voor Sabam, de elektriciteit, de Rode Kruispost.
Diverse directies stonden in voor allerhande materieel (nadar, podiumonderdelen, gebruik van de ledwall op de Grote Markt, afvalbakken, elektriciteitsaansluitingen, hekkens).
Er was ook catering: bestek en borden en drank.
Indien nodig kon er nog een generator voorhanden.
Qua ICT werd gezorgd voor internetaansluitingen voor 10 labtops.

“Sultan Sushi” kreeg het Erfgoedhuis ter beschikking.
Er was de inzet van stadspersoneel (brandweer, politie) en ambtenaren boekten zelfs de hotels. (Overuren en uurlonen in het weekend lopen hoog op.)
Parko zorgde voor parkeerkaarten. Iets van ‘crewcards’

Eigenaardig en heel uitzonderlijk is dat het Collegebesluit dienaangaande geen raming maakte van de (directe) kosten en niet verwijst naar een begrotingspost.
Er was ook geen visum of advies van de dienst “Financiën”.

Om de financiële repercussies van dit alles juist te kennen is het wachten geblazen op de bestelbons.
En moet er iemand de moed hebben om te berekenen wat een brandweerman en een politieagent kost en hoeveel aan normaal te betalen retributies (voor een gewone burger) er niet werden geïnd.

Kommentaar

Het was een heerlijke dag.
Daarom juist zijn verkeerde informatie of dienaangaande geruchten overbodig.