Wie heeft het voor het zeggen in Kortrijk? (1)

Vanaf vandaag pakt het “Nieuwsblad” in alle Vlaamse gemeenten alweer uit met een nieuwe poll.
Kranten hebben het financieel lastig (slinkend lezersaantal en /of oplage, vooral dalende inkomsten uit advertenties, stijgend succes van internet). De geschreven pers doet er dan ook alles aan om de lezers aan hun producten te binden, ondermeer met over om het even wat aan om het even wie een mening te vragen. Op internet. Die vraagstellingen of enquêtes zijn wetenschappelijk bekeken van generlei waarde. Hoogstens krijgt men een beeld van percepties die leven bij de bevolking, maar die percepties zijn net door diezelfde pers al – of niet – gevormd…

Neem nu de namen van personen die voor Kortrijk naar voor worden geschoven, als zijnde mensen met macht. Wat is macht, volgens de makers van de poll? “Mensen wier stemmen het luidst klinken.”
Citaat: “Wanneer zij spreken, wordt naar hen geluisterd. Ze zijn dé bepalende figuren in hun genre, door hun politieke macht, economisch belang, inzet in hun verenigingen, of hun bekend gezicht.”
Met andere woorden: op basis van deze criteria kan iedereen het hier in Kortrijk voor het zeggen hebben. Tine Lemaitre van Den Boulevard, de korpschef van de politie, Mike Tattoo, ons oudste en enige nog levende Begijntje. Broeder Isidoor, indien hij nog had geleefd.

De lijst van Kortrijkse poppenspelers (powerlist) bestaat dus uit een ratjetoe van willekeurige (vervangbare) namen. Waarom net vijftien?
WAAROM IS ER GEEN PLAATS OP DE GESELECTEERDE LIJST VOOR EEN PLAATSELIJKE JOURNALIST?
Heeft de pers alhier dan geen ‘bepalende figuur’, zoals indertijd Gerrit Luts? Fred Germonprez?
Dat is dan goed gezien. Tegenwoordig vertolken onze Kortrijkse persjongens de stem van de machthebbers. Maar dat is toch ook ‘bepalend’?

U zal nu wel begrijpen dat dit stuk uit rancune is voortgesproten.
Kortrijkwatcher is bij moedwillige vergetelheid niet opgenomen in de poll.
Toen het weekblad “Trends” eind september 2007 met een powerlist van Kortrijkse figuren uitpakte (geselecteerd op een voorafgaande bevraging ! een soort niet-publieke poll !) stonden we daar wél bij. Samen met ondermeer Jan Deleu (grootste werkgever, baas van het AZ), Guy Piette (VOKA), Hilde Laga (advocatenbureau van Stad), Piet Vanden Abeele (KULAK), Geert Hillaert (stadssecretaris). Dat was tenminste een lijst van Kortrijkzanen naar wie geluisterd werd !

Poppen en poppenspelers

Bij de huidige kandidaten die de poll op het oog heeft vinden we toch weer mensen naar wie men over het algemeen luistert. Enkel kan luisteren.
De muzikanten Piet Godderis en Dave Martijn. Ik denk dat die gasten meer afweten van gitaren en van een TU-2 Tuner of een OC-2 Octave dan van een of ander maatschappelijk gebeuren. Zo’n Martijn weet wellicht café “Den Trap” liggen, maar niet het stadhuis.

Desingner Arne Quince is ook onderhevig aan de poll. Weet helemaal zonder GPS waar de burgemeester woont en waar te parkeren.
Ja, samen met Philippe Vlerick luistert de burgemeester dan bij het haardvuur aandachtig naar Arne’s mercantiele plannen. Arne krijgt zonder veel problemen en met een spoedprocedure alhier een onderkomen en her en der wat opdrachten. Futurotextiel.
Pierre Yserbyt is één van die aanstokers-projectontwikkelaars die met zijn Foruminvest de burgemeester kon overtuigen om hartje Kortrijk plat te leggen. Hij HAD het dus voor het zeggen.
Jo Libeer (VOKA) woont in feite ook niet in Kortrijk, maar komt zich hier informeel wel eens bemoeien met zaken waar niemand iets vanaf weet, ook de pers niet.
Karel Debaere mag als directeur van Leiedal ongetwijfeld op de lijst voorkomen van mensen die het voor het zeggen hebben. Alleszins meer dan de voorzitter van de intercommunale. (Filip Santy neemt trouwens geen deel aan de poll.)

Textielondernemer Philippe Vlerick moet in een serieuze poll veel stemmen halen. Bij een stemming met een goed voorgelichte publieke opinie. Nog zeer recent is hij door “De Tijd” uitgeroepen als één van onze economische machthebbers. Die krant hanteert bij de selectie tenminste een aantal min of meer kwantificeerbare “hefbomen”. Vlerick krijgt 4 op 5 sterren voor de kwaliteit van zijn adresboek (netwerk), 3 sterren voor zijn functies (durfkapitalist), 4 voor zijn geldbezit, 4 voor zijn persoonlijkheid (gedrevenheid). Zijn gedrevenheid kwam in Kortrijk meer speciaal tot uiting bij de oprichting van “Habbekrats”. Kreeg daarvoor méér subsidies dan welke vzw ook. Het is een durfkapitalist. De pers bracht hierover geen enkel relaas.

Wie hebben we nog, zijnde representatief ?
Yvon Vanden Abeele. Onvermijdelijk. Zie je ook nergens, zal daarom weinig punten halen, maar hielp mee aan het bekomen van gigantische subsidies voor de uitbouw van Xpo. Is nu voorzitter van het handelsdistrict (het BID).
Christian Dumoulin is een representatief voorbeeld van een decisionmaker achter de schermen. Geen mens (journalist) die weet aan welke cruciale beslissingen hij ter stede participeert. (Nu: de zoektocht naar aandeelhouders voor de exploitatiemaatschappij van het Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Voorheen liet hij de droogloodsen van Koramic op Kapel ter Bede verkommeren. Betaalde hij belasting op leegstand en verwaarlozing? )

Die is goed.
Het getuigt van politiek inzicht bij de makers van de poll dat ze deken Marc Gesquière hebben opgenomen bij de selectie. De christendemocratie alhier heeft traditioneel een innige band met de clerus. Zeer close met schepen Jean de Bethune en familie. Vroeger bepaalde de deken mede de lijstsamenstelling van de plaatselijke CVP.

Saskia Soete De Boosere van de Xpo is er weer bij. Nu ja. Er moet toch één vrouw op de lijst prijken? Maar waarom dan niet cultuurdirectrice Machteld Claerhout?
Joost Bert, van de cinema ! Daar wordt ook wel naar geluisterd bij het stadsbestuur als hij iets ten faveure van zijn bioscopen wil bekomen. Ontsnapte nog aan een geding met Stad rondom zijn appartement bovenop de Budascoop. Het juridisch geschil is omgezet in een dading. Iets over gelezen in de pers? Om zijn kandidatuur in de poll naar waarde te schatten dient u te beschikken over een snelle wagen. Joost is overal waar hij moet zijn.

In de poll kunnen we nog stemmen voor drie politici.
Voormalig schepen en nu raadslid Philippe De Coene (deed veel voor ICT en milieu, maar heeft uit de aard der zaak nu geen macht meer) burgemeester en parlementslid Stefaan De Clerck, minister en raadslid Vincent Van Quickenborne.

Wetenschappelijk bekeken is het totaal ongeoorloofd dat men bij de voorliggende poll op internet continu het verloop van de uitslag kan volgen. Ongezien zoiets, in een cursus statistiek over opiniepeilingen.
Deelnemers kunnen dus afspreken om de uitslag van de stemming te manipuleren. Andere geregistreerden aanzetten om voor één welbepaald iemand te stemmen.
Het is alsof men op een paardenkoers nog kan wedden als de koers is afgelopen.
Vandaar dat we u in volgend stuk zo nu en dan het (actuele) percentage van de behaalde stemmen per kandidaat zullen mededelen.

Maar waarom is Jacques Laverge niet genomineerd? Wie zijn de poppen, en wie de poppenspelers, dat zouden we wel eens willen weten. Pers zelf zou dit eens kunnen achterhalen. Waar blijven de stadsambtenaren?