Gemeentelijke websites opnieuw doorgelicht

Zopas heeft het ICT-onderzoeksbureau “Indigov” zijn verslag 2008 kenbaar gemaakt aangaande de kwaliteit van de Vlaamse en Brusselse gemeentelijke websites. Het is de zevende editie.

Welke plaats Kortrijk dit keer inneemt in de ranking weten we niet.
Vorig jaar wisten we het ook niet, en de jaren daarvoor ook niet. De Kortrijkse website meldt daar niets over, en als dit nu weer het geval is, zou het er kunnen op wijzen dat Kortrijk niet tot de top 25 behoort. Indien dit wel het geval is (9 van de 13 centrumgemeenten behoren ertoe) zal het stadsbestuur het niet nalaten om dit te melden.
Rangschikt Kortrijk zich in klasse A, de 54 toppers? Of zitten we – zoals vorig jaar – nog gerankt bij klasse B, de 7 runners-up?

De redactie (de directie!) van kortrijkwatcher kan het zich niet veroorloven om de studie van Indigov te bestellen. Het volledige verslag kost niet minder dan 275 euro, exclusief een BTW van 21 procent.
In het kader van openbaarheid van bestuur zou het College toch minstens de doorlichting van onze website kunnen kenbaar maken aan onze raadsleden.
Gemeentebesturen kunnen het globale rapport bestellen tegen de halve prijs, en krijgen de maatrapportage voor de eigen gemeente gratis. Daarin staan dan gedetailleerde cijfers en resultaten, samen met een positie-analyse van de website ten overstaan van Vlaanderen en Brussel als geheel, binnen de provincie, en ten overstaan van groepen of types van vergelijkbare gemeenten.
Onmisbaar voor een raadslid dat het nog waagt om een interpellatie te houden over de stand van zaken bij onze website.
Hoelang (jaren!) is men nu al bezig met die te vernieuwen? Hoeveel personen en instanties (Leiedal) werken daaraan mee? Hoeveel kost dat allemaal? Wat zijn de plannen? Wie wordt daarbij door de wieskiets geraadpleegd? Over de content. Wanneer komt die nieuwe website eraan?

Uit de nieuwe lijst van de top 10 volgens Indigov blijkt nu wel dat ook kleinere gemeenten een goede score kunnen behalen.
Meeuwen-Gruitrode met 12.664 inwoners staat net op de tiende plaats. Middelgrote gemeenten als Zwijndrecht, Edegem, Bornem behoren zelfs tot de top 5.
De kwaliteit van een gemeentelijke website staat of valt met de politieke wil om er iets aan te doen.
Veelal hangt alles puur af van enkele personen.
Jaren geleden, toen er slechts één ambtenaar instond voor de website was die bijna even “goed” als de huidige. Voor wat eCommunity en eDemocracy betreft zelfs beter. De zoekmachine is nog altijd een bron van vermaak. Tik maar eens iets in, willekeurig.

P.S.
Kijk vooral eens naar websites van Nederlandse gemeenten.
En vergelijk. Gent en Leuven en Zwijndrecht (de top 3) zinken daarbij in het niet. Op alle vlakken (meer dan 100 criteria) die Indigov hanteert.