Gemeenteraad is ook een passief huis !

Die kop vergt weer wat uitleg.

Op 1 december grijpt er in de Concertzaal een prestigieuze internationale studiedag plaats met als onderwerp: “Van Passief Huis tot Passieve Ontwikkeling”.
De beslissing daartoe nam het Schepencollege alreeds in augustus. En nog in die maand is er hierover een uitnodiging gericht aan een “guestlist” met 2.500 adressen. Beetje actueel gebracht? Maal 2 euro per postzegel. Dat is ICT. Vereenvoudigd.
Wie dan daarop reageert krijgt later een definitieve uitnodiging, met een uitgebreid programma plus namen van sprekerds en het verzoek om een bijdrage te storten van 193,60 euro.
Bijna iedereen is uitgenodigd. Ontwikkelaars, architecten, ambtenaren, investeerders, planologen, geologen, archeologen, dijkedelvers, Geert, sociale huisvestingsmaatschappijen, bankinstellingen, Arne, Jantje, enzovoort, enzovoort. Heel kortrijk.
Naar schatting zijn er 20 genodigden. De vriendjes, maar van wie dan?

Natuurlijk heeft men schepenen vermeld als potentiële deelnemers. Sommige (Kortrijkse?) schepenen zullen zelfs het woord voeren.

Wie zijn NIET uitgenodigd?
Onze eigenste raadsleden!
Een pure schande is dat.
Des te meer omdat het niet de eerste keer is dat de gemeenteraad behandeld en beschouwd wordt als een passief huis, dat is een huis zonder energie(verbruik). Vandaar de geforceerde titel van dit stukje. Voor het College van Burgemeester en Schepenen dient een gemeenteraad eigenlijk nergens toe. En diezelfde gemeenteraad laat maar passief begaan.
Raadsleden die niet zorgvuldig de Collegebesluiten doorploegen (zo zijn er nogal wat) weten nog nergens van.
De internationale studiedag is ook nog altijd niet aangekondigd op de website van stad.

Alleen dit jaar al gingen er twee uiterst belangrijke manifestaties door waar raadsleden geen weet van hadden, en niet eens werden op uitgenodigd.
In januari werd het eurodistrict of de eurometropool Lille-Kortrijk- Tournai officieel opgericht. Honderden genodigden uit alle windstreken. Geen raadsleden. (De gemeenteraad kreeg de totstandkoming ervan overigens nooit ter bespreking als agendapunt.)
In februari was er een meerdaagse, ook weer internationale (en dure) workshop gewijd aan het thema “designfabriek”. Geen raadsleden gevraagd.

Dit alles zegt veel over de stilaan groeiende, ietwat arrogante houding van onze burgemeester. Hij begint te lijken op die van Antwerpen.
Wanneer zullen de fractieleiders een keer uit hun krammen schieten en respect afdwingen?
NU constructief voorstel !
Raadsleden staan gevraagd of ongevraagd op 1 december ‘s morgens aan de Concertzaal. Zonder die 193,60 euro deelnameprijs te betalen. Niet te melden op de fractietoelage.

Het College zegt dat de “hoogwaardige” studiedag gericht is op een “correcte doelgroep”. Onze vertegenwoordigers (wij, Kortrijkzanen) horen daar toch bij?
Zie eens wat Stad in onze naam beoogt met de studiedag.
We citeren uit het Collegebesluit.
“Kortrijk wil zich als trendsetter en koploper profileren binnen de interstedelijke concurrentiestrijd. Wil groeien tot een performante kwalitatieve woonstad, kan zijn residentiële ambities in de verf zetten en in zijn city marketing integreren door als kennis- en knowhow-centrum te fungeren.”

Dat is een hele boterham.
Ook de niet-residentiële bevolking moet die lusten. De MENSCHEN.
De burgemeester zou met zijn ambitie om van Kortrijk een stad van “innovatie, creatie en design” te maken (in willekeurige volgorde) wat meer kunnen achterom kijken. Zien of het peleton nog volgt.

P.S.
Wie meer wil weten over de studiedag kan met vrucht http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be lezen.