Waarom geen risicoanalyse over psychosociale belasting bij burgemeester en schepenen ?

Ja, waarom niet?
Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) komt in principe iedere dinsdagmorgen bijeen. Tamelijk vroeg, net als wij. Daarna, rond de middag is er niet veel meer te doen. Iedereen uitgeput. Aperitiefje.
Achteraf – als iedereen weg is – geeft burgemeester zijn uitleg aan de papieren perse. Klakkeloos overgenomen.
Ga maar rustig siësten.
Papieren pers noch WTV bekijikt een dossier. Het is de laatste keer dat ik dat zeg.

Volgend jaar reünie wel opnieuw op woensdag. Dan heeft men namelijk meer tijd om de dossiers te raadplegen. Die dossiers zijn (dank de stadsecretaris) minstens al gereed op vrijdag maar schepenen nemen die tijdens het weekend ongaarne mee naar huis. (Veel staat nu te lezen op intranet.)
En daarbij, als een CBS bijeenkomt op dinsdag is er één keer per maand al de vorige avond een gemeenteraad geweest, wat heel slopend is. Komt de waakzaamheid en concentratie om 8u30 ‘s morgens niet ten goede als men tot een gat in de nacht is blijven plakken in de Gilde, de Middenstand, de Chinees of ‘Petit Paris’.

Het wordt tijd dat de ambtenaren van de dienst ‘facility’ (geen extern bureau) een keer een onderzoek doen naar de werkomstandigheden en werklast van burgemeester en schepenen.
Het is al gebeurd voor het stadspersoneel. Zie verder.

Waarom is dit een keer nodig?
Een uiterst belangrijk signaal over het welzijn en welbevinden van mandatarissen (ook personeel) is het symptoom: “absenteïsme”.
In het CBS loopt dit soms de spuigaten uit. Op 16 september laatstleden waren geheel verontschuldigd: de heren en dames Stefaan De Clerck, Alain Cnudde, Jean de Bethune, Hilde Demedts. In de julimaand ontbraken er wekelijks meestal drie schepen. Vier keer (dit is een hele maand) Stefaan Bral. Tweemaal Guy Leleu. Tweemaal Marie-Claire Vandenbulcke.
Bedenk daarbij dat men vanaf eind juli tot begin september niet bijeenkomt.

Een bestuur (hier ook : MANAGEMENT) van een bedrijf met 1000 personeelsleden vergadert niet gedurende vijf weken aan een stuk. Moet kunnen.

Schepenen kennen de data waarop ze niets te doen hebben nu al voor volgend jaar 2009.
Kunnen hun vakantie al perfect regelen. Al deze maand september 2008. Dwingende redenen voor afwezigheid voorzien. Iets afzeggen. Desnoods een College van dag veranderen als het er waarlijk toe doet.

Over heel dit jaar bekeken spannen de schepenen Hilde Demedts en Stefaan Bral de kroon. Allebei zeven keer afwezig. Tot op vandaag.
Alain Cnudde (schepen van Welzijn!) doet het tot veler verbazing ook niet zo best. Zesmaal gespijbeld in de Colleges van dit jaar.
Van Hilde is geweten dat zij net voor de volgende verkiezingen (2011? vroeger?) zal vervangen worden door raadslid Christien Depuydt. Moet zij daarom nu reeds uitbollen?
De afwezigheid van Bral is karakterieel (en beroepshalve) te verklaren. Die man doet onbeschaamd als een otter wat hij wil, overal en altijd. Als hij naar de gemeenteraad komt Рals Рvertoeft hij lijk een wandelende telefoon in de wandelgangen. Het wordt hoog tijd dat men dat begint te beseffen in de Bissegemse caf̩s. En bij zijn kiezers.