Risicoanalyse bij stadspersoneel wijst op een risico ! Alcoholgebruik !

Het bureau “Idewe” (met onder andere een kantoor in Roeselare) maakte een risicoanalayse over de psychosociale belasting van ons stadspersoneel.
Heel goed zouden we zeggen, als daar ook eens alle leden van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) en kabinetten waren bij betrokken geweest. Het absenteïsme van drie leden van dat College is voor een beetje kenner van facilitymanagement een verontrustend signaal over de arbeidsinhoud (schepenen verlichten de werkdruk), de emotionele belasting (schorsingen van vergaderingen, hernemen van agendapunten), de arbeidsrelaties (Bral en de burgemeester), de arbeidsvoorwaarden (teveel vergoedingen en reisjes, cumulaties), de arbeidsomstandigheden (ruzie om het beste bureau en het meeste aantal kabinetsleden).

CBS verantwoordde de studie met een vanzelfsprekendheid. “Wil een organisatie optimaal kunnen functioneren, dan is het van het grootste belang dat elk personeelslid zich goed voelt op het werk.”

“Idewe” heeft weinig knelpunten ontdekt.
Er zijn geen signalen van “onwelbevinden”. Kortrijk scoort goed in vergelijking met andere openbare besturen.
Wel is er een mindere score inzake structuur. (We wezen daar ook al op: men zou best heel de organisatie herzien.) Qua arbeidsrelaties moet men de inspanningen inzake interne communicatie “bestendigen en verfijnen”.
En de werkdruk is verhoogd. Cognitief dan. (Ja, bel maar eens naar het stadhuis na 16 uur.)
Een nogal onbegrijpelijke vaststelling in de risicoanalyse is dat bij de “zorg voor personeel” vragen rijzen over de “sociale dienstverlening”. Waar slaat dat op? Nood aan kinderopvang?

Het bureau “Idewe” was geen juiste keuze voor dit soort analyses van psychosociale belasting.
“Idewe” is eerder een dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Heel gericht op fysieke en medische aspecten van belasting bij personeel. Voor dit studiebureau is “welzijn” gerelateerd aan overgewicht, rugpijn, migraine. Asbest op het werk.

Vandaar de twee enige, echte knelpunten die zijn ontdekt.
Citaat: “Bij gezondheidsgerelateerd gedrag zijn geen opspoorbare risico’s, behalve wat betreft acoholgebruik”.
Vroeger was er daaromtrent een preventiebeleid, zodat het CBS heeft besloten om dit opnieuw “aan te zwengelen”.

Een ander knelpunt is “grensoverschrijdend, ongewenst gedrag”.
Waar slaat dat op? Een gevolg van alcoholgebruik?
Gaat het om geweld? Pesterijen? Een overmaat aan absenteïsme?

Kan het CBS een keer aan de gemeenteraadsleden het rapport van “Idewe” ter inzage geven?