Naar alweer een ondergrondse parking

Mannen en nonnen maken plannen.
Even recapituleren.

Zoals u nog niet bent vergeten: het grote nieuwe fusieziekenhuis AZ Groeninge aan de Kennedylaan zou operationeel zijn in 2006. En in dat oorspronkelijk scenario zouden de campussen Maria’s Voorzienigheid, Sint-Niklaas, Sint Maartenskliniek ook in dat jaar hun deuren sluiten. Intussen is de opening van het fusieziekenhuis voor de zoveelste maal uitgesteld tot in de herfst van volgend jaar.

Buiten het zicht van iedereen die het aanbelangt (raadsleden, omwonenden, personeel, enz.) is men al jaren in een of andere werkgroep of forum waar niemand iets over weet aan het zoeken naar een nieuwe gepaste bestemming voor de klinieken die leeg zullen komen te staan.
Hier op deze weblog zijn in dat verband al positieve voorstellen geopperd.
Gooi Maria’s Voorzienigheid plat en bouw daar midden een grote vijver een sprookjesachtig paaldorp.
ZET HIERMEE KORTRIJK OP DE WERELDKAART. Arne Quinze ! Jan De Cock !
Maak van de Sint-Niklaaskliniek een studentendorp.
Men heeft daar geen oren naar, in deze stad van creatie, innovatie en design.

Twee jaar geleden was er plots nieuws over de Sint-Niklaaskliniek aan de Houtmarkt. Een princiepsbesluit.
De nonnen van het Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Vincentius (RVT) aan de Groeningelaan en Begijnhofpark hadden een interessante deal ontdekt. Laat ons heel ons woon-en zorgtehuis tegen een goede prijs verkopen aan Stad en in ruil daarvoor naar de site Sint-Niklaas trekken.
Wonderlijk hoe plannen kunnen veranderen. Nog in 2002 beweerde de algemene directeur van het RVT dat men absoluut wou blijven in de Groeningelaan. Men had toen net met stad een gunstige grondruil bedongen om twintig nieuwe woongelegenheden te bouwen.

Nu is er weer iets anders op til.
De RVT vertrekt niet alleen naar de site op de Houtmarkt, maar zal daar een totale nieuwbouw realiseren.
De bestaande bebouwing Sint-Niklaaskliniek (uitgezonderd die langs het Plein) wordt gesloopt. Er komt een heel nieuw complex van vier tot zeven bouwlagen. Een binnentuin, 120 woongelegenheden, 27 serviceflats.

Meer nog.
De RVT voorziet een ondergrondse parkeergarage voor 90 wagens.
In een eerste fase zouden de helft van de plaatsen ook toegankelijk zijn voor het publiek, d.w.z. voor alle Kortrijkzanen.
Maar Stad denkt al verder.
De Houtmarkt komt min of meer autovrij want men wil in een tweede fase aldaar een ondergrondse parking.
Nog meer.
De parking Boerenhol en de privé-parking voor de Begijnhofbewoners (en personeel van Sint-Vincentius) verdwijnt.

En wat zal er gebeuren met het oude RVT Sint-Vincentius?
Dat we het niet weten !
In 2006 maakte de burgemeester gewag van een “woonfunctie”. Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) heeft het over “residentieel wonen”. Andere bronnen denken aan iets voor jonge gezinnen.
Wordt het bestaande RVT dan gesloopt?

Voorstel.

Dit zou nu een keer goede stedenbouwkundige oplossing zijn: we slopen dat gebouw helemaal maar zetten daar niets anders op!
Zo creëren we een prachtige open groene ruimte rond de Onze-Lievevrouwkerk en de artillerietoren, aansluitend bij het Begijnhofpark en het Plein en heel dat Groen Lint.
Een machtig stadsgezicht. Komt op alle zichtkaarten over heel de wereld verspreid.
Ik meen te weten dat onze burgemeester ooit nog met deze gedachte heeft gespeeld.
Zal hij opnieuw het slachtoffer worden van bouwpromotoren en hun financiële constructies?
Nonnen nooit onderschatten.