Hoeveel kost het om een schaap te slachten ?

Vandaag stelt raadslid kafir belhamel Eric Flo van de lijst DD in de Kortrijkse gemeenteraad voor om 20.000 euro uit de stadkasse te schenken aan de moslimse gemeenschap. Aan onze oema. Ter gelegenheid van het grote offerfeest.
Dat is echt een groot feest. Allerhande beesten kunnen dan al of niet gedood worden.

Enkele jaren geleden wou noch burgemeester noch schepen (De Coene) noch raadslid van Groen daar zijn medewerking meer aan verlenen.
Vanwege discriminatie van de vrouwen. Mannen en vrouwen zaten apart.

Vooral nu we al weten dat het doden van een schaap of rund of kameel geen uitstaans heeft met een vorm van ritueel slachten zijn we ook filosofisch tegen.

Flo is een belhamel.
Uitleg volgt.
Kost een schaap waarlijk 300 euro? Overal en op alle plaatsen?
Hoeveel kosten hosties en al die tafelwijn en wierook?
Het lichaam en bloed van Gristus?

P.S. en update.
Het is nog niet uitgemaakt wanneer het offerfeest begint. Zelfs nog niet hoelang het kan duren.