Procedures ZOALS in kortgeding en procedures IN kortgeding bij huwelijken (1)

Voor zover iemand in ons stadhuis nog een huwelijk wil aangaan en n.a.v. die gebeurtenis bij schepen van bevolking Marie-Claire Vandenbulcke de schijn opwekt dat het om een schijnhuwelijk gaat, weze hierna gewaarschuwd.
Straks een specimen van aktename van vonnis.
Over korte gedingen en advocaten.
Mahmed en Mirjam mogen weer niet trouwen.

(…)

Dat vonnis heeft alweer te maken met tortelduiven uit het conglomeraat van onze gastarbeiders uit de Maghreb. Nooit niet met schijnhuwelijken van de eigenste Kortrijkse bourgeoisie uit het miljoenenkwartier.
Schepen van bevolking zal straks met echtgenoot en een dertigtal mandatarissen uit onze regio naar het uiterste zuiden van Marokko (Dakhla!) studiereis maken.
Kwestie van te weten hoe daar een huwelijk wordt geregeld.
Je kunt nooit genoeg weten.
Boeken lezen.

Onze voorspelling is dat na de studiereis van Marie-Claire en c.s. het aanvechten van schijnhuwelijken van om het even waar door ambtenaren van bevolking en parket alhier zal aangescherpt worden. Parket gaat ook mee, naar Dakhla.
Tussenlanding in Casablanca.
Kunnen daar zien hoe rechtbanken of schepencolleges in Marokko werken.
Omgaan met schijnhuwelijken.
Hoe ze dat allemaal op hun sokken regelen.

(Toerist wordt vriendelijk weggekeken.)

Je kunt nooit genoeg weten over kortgedingen.
En over Marokko.
Over het noorden en het zuiden.
(Kortrijk is bijv. niet mysterieus.)