Gaat de gemeenteraad van 17 november wel door?

Ja! ja !

Vele ongeruste burgers vragen zich dat al een week lang af.
Tot op vandaag (vrijdag, omstreeks 16u30) is op de website van Stad geen agenda noch memorie van toelichting van de gemeenteraad van aanstaande maandag te bekennen. Er staan wel enkele aanvullende punten van raadsleden op vermeld. Zonder toelichting.
Om heel zeker te zijn of de zitting al of niet doorgaat, en om onze paniekerige lezers gerust te stellen, zijn we daarnet door weer en wind en file naar het stadhuis getrokken. Geen ambtenaar van de dienst communicatie meer te bespeuren.
Maar zoals het gemeentedecreet het voorschrijft is de agenda aldaar wel degelijk openbaar gemaakt. Electronisch, in een lichtkast in de overdekte gang naar het historische stadhuis. Echt schoon.
Wie alles wil weten over wat en zoal kan in Kortrijk, daarheen.
Het historische stadhuis, niet het nieuwe.

Volgens het decreet dient de publicatie van de agenda uiterlijk acht dagen voor de zitting te gebeuren. In het gemeentehuis. Bij ons in Kortrijk dus op de maandag vóór de volgende maandag.
In het nieuwe ontwerp van decreet dat zopas is goedgekeurd door de Vlaamse regering spreekt men over 7 vrije dagen.
Zon- en feestdagen niet inbegrepen. De agenda zal dan minstens op vrijdag kenbaar gemaakt worden aan het publiek.
Nu al kan een huishoudelijk reglement de wijze van openbaarmaking bepalen.
Laat ons daar dan in bepalen dat het ook kan via de website en de ledwall op de Grote Markt. In dit ICT-tijdperk.

P.S.
Het is niet de eerste keer dat de website van Stad het politiek-informatief laat afweten.
Een hooggeplaatst ambtenaar vertelde mij dat het volstaat dat iemand van de dienst communicatie een keer afwezig is (beetje ziek is, beetje slechts driekwart bezig is, of beetje verlof neemt, beetje vormingscursus volgt, of in vergadering is, of aan teambuilding doet) om de boel in het honderd te laten lopen.