BREAKING NEWS / Raadslid Eric Flo weeral geroyeerd ?

We konden het hem niet meer vragen.
Wat er is juist gebeurd?

Ons raadslid, ooit verkozen op de lijst van het Vlaams Belang, werd door de partij binnen de kortste keren geroyeerd. Zetelde daarna als “onafhankelijke”, maar begon in de gemeenteraad plots teksten met briefhoofden van de Lijst Dedecker uit te delen. Is daarna naar eigen zeggen na enige tijd door de LDD gebombardeerd tot voorzitter van het Kortrijkse LDD-bestuur.
Bon.
Zijn politieke cv en optreden in de gemeenteraad kon u hier altijd wel volgen.
Die persconferentie in dat wit kasteel. De geboorte van een nieuwe, ontluikende partij ter stede.

Gisteren – maandag 17 november om 18u27 – kwam Eric Flo binnen in het historische stadhuis. Dacht nog bij mezelf: waarom loopt hij eerst nog naar het toilet op de binnenkoer? ‘t Is toch gemeenteraadsdag vandaag? Stipt om halfzeven? Kortom, hij leek me nerveus, wat verdwaald, alhoewel niet meer dan anders.

Nou.
Net toen Flo zich vervoegde in de raadszaal startte de burgemeester met de voorlezing van een aan het College ingekomen brief. (Normaal doet de voorzitter dat nooit. Geeft nooit inzage van het register van in- of uitgaande post, terwijl dat zéér vaak belangrijk is.)

Maar wat stond er nu in een brief van Ronny Aernhoudt, dat is tot op heden de provinciale West-Vlaamse voorzitter van LDD?
Dat raadslid Eric Flo in de Kortrijkse gemeenteraad nooit meer mag spreken als soort woordvoerder van, of in naam van de Lijst Jean-Marie Dedecker.

Treurig

Burgemeester probeerde nog wat zout in de wonde te gooien. Kan dat goed.
“Ik veronderstel dat u opnieuw een onafhankelijke bent?”

Eric maakte wat hulpeloze gebaren en strompelde naar zijn zetel.
Is later tamelijk vlug geluidloos verdwenen uit de vergadering.
Treurig. Ja toch? Ja toch? Voor een verkozene des volks?

Zit judoka-volksvertegenwoordiger Ulla van Lendelede achter de coup? LDD-ondervoorzitter Ivan Sabbe?
Hoe en waar en waarom is deze gang van zaken democratisch beslist?
Voor meer inlichtingen: zie de vele websites van LDD.
Contact: westvlaanderen@lijstdedecker.com.
Lijst van de nu nog althans huidige Kortrijkse bestuursleden op www.lijstdedeckerwvl.be.
A suivre !