Vraag het aan Hein Vanhaezebrouck (2): de oorspronkelijke revendicaties van KV Kortrijk

Nogmaals, voor alle duidelijkheid.
De kostenberekeningen in onze serie “Vraag het aan het Hein” slaan enkel op investeringsbedragen die zichtbaar zijn gerelateerd aan de promotie van KvK. De Kortrijkse belastingbetaler levert daarnaast nog heel wat meer financiële inspanningen ter ondersteuning van het globale voetbalgebeuren ter stede dan deze waarvan hier sprake is. Denk daar maar eens aan en over.

We hebben het bijvoorbeeld niet over schilderwerken bij White Star Bellegem (20.000 euro), over het masterplan buitensportinfrastructuur (200.000 euro, waarin bedragen verscholen zitten voor bijv. lichten op diverse velden), over de aanleg van pleinen op Ter Biezen (25.000 euro), de conciergerie van SC Wembley (75.000 euro), de traditionele “renovatie van voetbalvelden” (jaarlijks ca. 50.000 euro), enz. Dat zaaizaad.
We hebben het in principe niet over zgn. gewone uitgaven, allerhande werkingskosten (en subsidies) die gepaard gaan met de exploitatie van voetbalvelden. Het is trouwens moeilijk om die cijfers uit de veelal abstracte begrotingsposten te lichten.

In de gemeenteraad durft het niemand aan om de uitgaven voor het voetbal onder de loep te nemen. Raadsleden zijn uitermate bang van supporters, boeren, taxibestuurders en pompiers. Zij beschouwen om onnaspeurbare redenen dit soort kiezers (strata?) als hun opperste clièntele. Middenstanders ! Horeca !

De voetbaluitgaven worden dientengevolge in ̩̩n keer en zonder een woord goedgekeurd bij de bespreking van begrotingen. Zelfs voetbalfanaat Patrick Jolie zwijgt wijselijk als Рzoals in de maand oktober Рopnieuw blijkt dat er zich merkwaardige budgetstijgingen voordoen ten aanzien van zijn kaaveekaa.

Even recapituleren.

Voor het Guldensporenstadion (meer speciaal de renovatie van tribune 3) voorzag de initiële begroting voor dit jaar 100.000 euro.
Bij een eerste budgetwijziging (april) kwam er 1,5 miljoen bij. Miljoen. Bij de tweede (oktober) nog 250.000 euro. Totaal: 1.850.000 euro.
Voor de Kvk-hoofdtribune (kleedkamers, sanitair) trok men 100.000 euro uit.
Voor buitenschilderwerken: 55.000 euro.
Totaal staduitgaven voor het Guldensporenstadion tot hiertoe: 2.005.000 euro.
(Papieren pers houdt het nog altijd bij 1,6 miljoen.)

Maar.
Midden mei reageert het Schepencollege blijkbaar op een aantal revendicaties uitgaand van het KvK-bestuur.
In het algemeen wordt overeengekomen dat men ter gelegenheid van de promotie naar eerste klasse de trainingscapaciteiten van de club wil verhogen, en omwille van “de uitstraling van de Stad” de accomodatie wil opwaarderen.

Gevolg

1.
Concreet vraagt KV Kortrijk dat de voetbalvelden van het Sportcentrum Wembley maximaal ter beschikking worden gesteld van de club. Daarom zal versneld werk worden gemaakt van de bespeelbaarheid van Noordstar Heule en SV Kortrijk. Daar moet dringend een drainage komen van de (twee) tweede velden. Bestaande budgetten moeten sneller vrijgemaakt worden.
2.
Ook is al in april beslist dat het jaarlijks bedrag voor de renovatie van velden ontoereikend is en met 30.000 euro dient verhoogd. En waarlijk, we zien dat bij de tweede begrotingswijziging de post “jaarlijkse herinzaai” met 38.795 euro is opgelopen tot 88.759 euro.
3.
Het College vindt het tevens opportuun om extra budgetten te voorzien voor de renovatie van drie voetbalvelden op SC Wembley. Per veld zou het gaan om 2.500 euro.
4.
De aanleg van een extra vijfde veld op het Stade Complex van KvK wordt geraamd op 160.000 euro. (In de begroting heeft men het over “studiekosten aanleg 5de veld” ten bedrage van 130.000 euro.)
5.
Om via het voetbal het prestige van Stad op peil te houden is de aanleg nodig van een parking aan het KvK Jeugdcomplex. De raming hierover moest in mei nog opgesteld.

Voorlopig miljoenenbesluit

In onze kostenberekening aangaande de financiële repercussies van de Kvk-promotie dienen nog bovenstaande uitgaven opgeteld bij de al supra vermelde 2 miljoen. We zijn heel braaf en tellen er slechts 200.000 euro bij op. Zonder die parking.

Zie intussen vooral dat de wensen van het KvK- bestuur in mei althans totaal niet sloegen op een renovatie of drainage van het voetbalveld in het Guldensporenstadion.
Na de moddermatch tegen Standard Luik merkte trainer Hein op dat Stad vorige zomer al het geld in gebouwen stopte. Wat dus niet helemaal juist is. (Wat wou hij toen?) En hij hoopt dat men volgende zomer de grasmat van het stadion zou aanpakken.

Inmiddels staat er sinds eind oktober weeral een en ander geheel nieuw iets te gebeuren.
Iets waar u geen idee van hebt.
Er is een heel bijzonder masterplan in de maak.
In het kader daarvan wil men – opnieuw naar aanleiding van de promotie van KvK naar de hoogste voetbalafdeling – speciaal voor de KvK-jeugd allerhande “aanpassingen” aan het voetbalcomplex ex-Stade Kortrijk.
Het gaat om zoiets van minstens 1,3 miljoen euro. Zonder erelonen.
Op naar de 5 miljoen ??

U gelooft dat zeker niet?
Dachten wij al.
Volgende keer wel, na lezing van een nieuwe bijdrage in onze vragenserie ter attentie van Hein.