Vraag het aan Hein Vanhaezebrouck (3): het masterplan

In een vorig stuk kwamen we tot de uiterst gematigde vaststelling dat naar aanleiding van de promotie van KV Kortrijk naar de hoogste voetbalafdeling alle belastingplichtigen van stad onmiddellijk bereid waren om 2,2 miljoen euro te schenken aan de club.
Maar de supporters (de Reds Army en de Red Lions) weten nog niet helemaal dat wij Kortrijkzanen tot veel meer bereid zijn.

Op 16 juli reeds presenteerde de directie “facility” (dat is schepen Hilde Demedts) in het College een overzicht van de door KvK-jeugd gevraagde aanpassingen aan het voetbalcomplex ex-Stade Kortrijk. Alweer naar aanleiding van de bevordering.
Eigenlijk was die presentatie geagendeerd op het schepencollege van 15 juli, maar het punt werd uitgesteld omwille van de afwezigheid van de sportschepen (Bral!), de burgemeester en schepen Leleu. Over dat speciale College van 16 juli zijn geen notulen gekend. We moeten het dus stellen met wat we weten van het CBS van 28 oktober laatstleden.

Blijkt nu dat de problematiek rond de aanleg van de grasvelden in het voorstel van Hilde de eerste prioriteit wegdraagt.
Op Stade zal men het speelveld 1 en 2 vernieuwen. Met kunstgras. En er komt een 5de veld, met gewoon gras.
Wat moet dat kosten?

Het grondpakket kunstgrasvelden: 529.900 euro.
De uitrusting van die velden: 314.600 euro.
De aanleg van de totale natuurgrasvelden: 187.550 euro.
Diverse werken: 199.650 euro.
Hiermee komen we aan een totaal van 1.294.700 euro, incl. BTW.

Maar voor al die werken kunnen starten moet er eerst een studiebureau aangesteld. Die ontwerper zal waarschijnlijk voor 80.525 euro erelonen (incl. BTW) aanrekenen.
Werken plus ereloon geeft een totaal van 1.375.225 euro.

Denk nu vooral niet dat de promotie van KvK van ons allen slechts 2,2 miljoen plus 1,3 miljoen zal vergen !
U herinnert zich dat er aan ex-Stade nog een parking moet komen. Stad wil hiermee zijn uitstraling (prestige) verhogen bij de bezoekers van eerste klasse.
Overigens komt er nog een heel masterplan voor de totale ontwikkeling van het sportcomplex. Het aspect velden is slechts een eerste luik. (De verloning voor dit masterplan raamt men op 3.000 euro, zonder BTW.)

Waar vinden we nu de begrotingsposten voor die 1,3 miljoen?
Nog nergens. Het wordt iets voor volgend jaar. Moet alleszins behandeld in de begrotingsbespeking 2009 in de gemeenteraad van december.
Het College verwijst enkel naar het art. 764/733-60 met de benaming “studiekosten aanleg 5de veld”. Daar is nu 130.000 euro op voorzien.

**********

Supporters moeten nu totaal niet meer verder lezen.
Er rijzen enkele begrotingstechnische probleempjes waar we bij onze abonnees even de aandacht willen op vestigen.

Ten eerste vragen we ons weer af hoe de administratie (in dit geval de dienst facility) tot deze ramingen kan komen.
Waar haalt men de nodige kennis daarvoor vandaan? Bijvoorbeeld over kunstgrasvelden. Dat is een uitermate ingewikkelde materie, die voortdurend in evolutie is. Een kunstgrasveld van een procédé van pakweg drie jaar geleden kan al verouderd zijn. Hebben ambtenaren alreeds een of ander studiebureau gepolst? En zo ja, behoort dit bureau tot de potentiële kandidaten-ontwerpers?
Het College zal drie studiebureau’s aanschrijven om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. Maar het kunnen er ook meer zijn, notuleert men in het toelichtende gedeelte… (Eén van de drie daarvan is al gefaseerd bezig met de aanleg van voetbalvelden op het sportcentrum ter Biezen in Bissegem.)

Het College werkt als wijze van gunnen niet met een openbare aanbesteding of offerte. De keuze van de ontwerper gebeurt middels onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Nou, dat kan. Het geraamde bedrag voor studieopdracht (zonder BTW) ligt immers net onder het grensbedrag van 67.000 euro. Het scheelt slechts 550 euro, of men moest een aanbesteding of offerte uitschrijven.
Om onder het grensbedrag te blijven is een uitermate luciede truc bedacht.
Voor de uitrusting van de kunstgrasvelden, de aanleg van de natuurgrasvelden en de diverse werken rekent men met een normaal percentage van 8 procent ereloon. Maar voor het grondpakket kunstgrasvelden vinden de ambtenaren 3,50 procent voldoende.
Goed bedacht zeg.
Voor de kenners hier even de motivering van deze handelswijze.
Bij de aanleg van kunstgrasvelden gaat ca. 65 procent van het budget naar het pakket grond en kunstgras. De overige 35 procent slaat op aanvullende uitrusting, veldafsluitingen en verlichting. Welnu, de inspanningen verwacht van de ontwerper om het pakket grond en kunstgras te ontwerpen staan niet in verhouding tot de totale aanzienlijke bouwsom die deze 65 % vertegenwoordigen. Vandaar dat Hilde Demedts voorstelt om het pakket grond en kunstgras met een lager ereloon (3,50 %) te honoreren.
Prachtig, zo’n vondst.
Te onthouden voor alle ontwerpers die in de toekomst nog deelnemen aan studieopdrachten van Stad.