Porno op kortrijkwatcher

Om de productiviteit van onze stadsdiensten te verhogen is er op de PC’s van ambtenaren, schepenen en kabinetsleden een filtersoftware geïnstalleerd.
Vorige zomer al signaleerden een aantal gebruikers dat de STADSBLOG ‘kortrijkwatcher’ werd “getriggerd” en afgeschermd als zijnde porno. En enkele weken geleden kreeg onze redactie via “anonymus” opnieuw de mededeling dat een bezoek aan deze weblog op het stadhuis beschouwd wordt als ongewenst surfgedrag.
Staat de Acceptable Use Policy (AUP) van de ICT-directie (bevoegdheid van schepen Jean de Bethune) dan niet toe dat er hier in de teksten bijvoorbeeld een term als CUMulatie voorkomt?

Brief (via e-mail ! cc.) geschreven naar Jean. Die geen e-mails leest.
Een week later al een antwoord. Zie hierna.
In het antwoord is gesteld dat op de automatische filteringen uitzonderingen kunnen. En dat men dat doet voor www.kortrijkwatcher.be. Ingesteld op 30/05/2008.
Binnen de site van kortrijkwatcher verspringen de urls van www.kortrijkwatcher.be naar kortrijkwatcher.be (dus zonder de www). Wist ik niet.
Awel, ik ben content dat het zo is. Content van de content.

Rest nog een vraag. Gaat de filtersoftware op het stadhuis zover dat men per gebruiker alle webrequests logt, en hierbij rapporten opstelt die per ambtenaar de bekeken websites aangeven, de browsing tijd en ook de e-mails?
Als dit zo is: zijn de ambtenaren wel op de hoogte van dit toolsysteem? Staat dit in het arbeidsreglement?


Mail


Klik hier om te vergroten.