Kortrijkzanen, maak uw wijk leefbaar en verdien 5.000 euro

Sinds 18 november is er hier een nieuwe premie in werking voor al wie de leefbaarheid van zijn wijk of deelgebied wil versterken. Nog niet te vinden op www.kortrijk.be
Met een maximum van niet minder dan 5.000 euro. U moet daarvoor een éénmalige actie op touw zetten en het project indienen via uw gebiedswerker. (Maar wat als u die niet kent, of als er nog geen ambtenaar in functie is?)

Uw burgerinitiatief zal beoordeeld worden door een commissie op basis van een aantal criteria. Heeft uw project een wervend karakter? Is het origineel en creatief? Kan het “overdraagbaar” zijn naar andere wijken?
Haast u maar met de indiening van uw voorstel, want men heeft waarschijnlijk al iets op het oog. Voor dit jaar is er nog een budget van 8.830 euro ter beschikking. Volgend jaar wordt de begrotingspost voor dit soort gebiedswerking verhoogd van 30.000 naar 40.000 euro.

Ik broed al op een plan dat kan beantwoorden aan de voorwaarden. Voor Kooigem. Het dorp telt ongeveer 790 inwoners en is ‘s avonds en bij nachte volstrekt onleefbaar. Geen kat te zien. Je kunt aan niemand zelfs maar de weg vragen naar Kortrijk-stad. Stel dat er in Kooigem ongeveer 200 “gezinnen” wonen. Dan kunnen we aan ieder gezin (met een stadspremie van 5.000 euro) elk 25 euro geven als het gedurende een zomerweek lang belooft het TV-toestel uit te schakelen. En dan kijken wat dat oplevert inzake sociale cohesie. Of er opnieuw als in de goeie ouwe tijd gekaart wordt op straat.

Er is dus op de gemeenteraad van afgelopen 17 november een nieuw reglement goedgekeurd waarbij specifiek onze gebiedswerkers in naam van schepen Lieven Lybeer met toelagen kunnen zwaaien voor het geval u weer een idee hebt.
Er is namelijk tussen diverse stadsambtenaren en schepenen (cultuur, jeugd, evenementen, sport, cel socio-culturele verenigingen, gebiedswerking, buurt- en nabijheidsdiensten, sociale economie) een concurrentie- en territoriumstrijd aan de gang.
Hoe al die subsidiepotten verdelen?

Voor de verbetering van het woonklimaat, de versterking van het gemeenschapsgevoel, het bevorderen van ontmoetingsmomenten, het opkrikken van het imago van Stad zijn er nu drie soorten premies te innen.
1.
Eén volgens het nieuwe reglement “gebiedswerking”. Maximum 5.000 euro.
2.
Eén volgens het subsidiereglement “ondersteuning van straat-, buurt- en dorpsfeesten”. Maximum 2.000 euro. (Straatfeesten apart 100 euro.)
3.
En één volgens het reglement “evenementen”. Maximum 6.000 euro.

Om de drie maanden komt er een beoordelingscommissie bijeen die zich afvraagt of uw project of actie past in een of ander reglement.
Leden daarvan zijn: 2 gebiedswerkers, 2 van evenementen, 1 van de jeugddienst, 1 van sport, 1 van socio-culturele verenigingen.
(Dienst ‘evenementen’ opereert buiten de vzw Feest in Kortrijk. Die laatste organisatie is sinds de perikelen met schepen Bral van Bruisende Stad alleen nog verantwoordelijk voor drie grote evenementen.)

Dit jaar was (voor de drie reglementen samen) een pot van 70.000 euro voorzien op de begroting. Art. 83050/332-02 en 762/332-02.
Me dunkt zit daar nog wat in.
In juli kreeg het openluchtevenement “Vlaanderen zingt” van de commissie 1.500 euro. Straatfeesten en dergelijke ontvingen 4.600 euro. (Grote winnaar was hier het feestcomité van Sente met 1.250 euro.)
In oktober heeft men in totaal 4.500 euro uitgekeerd. Voor de septemberkermis van Bellegem:750 euro. De kerstmarkt in Rollegem: 500 euro. Kastanjefeesten Overleie: 400 euro. Veemarktcomité: 150 euro. Enzovoort.
Maar buiten de commissie om ging er wel 2.500 euro naar de opening van het buurthuis ‘t Sente, ter gelegenheid van de kermis.
Voor april vanwege de commissie geen bedragen gevonden.

Welke burgerinitiatieven hebben het niet gehaald?
De Johnny Turbo Happening. De beoordelingscommissie was van oordeel dat dit gebeuren kaderde in de Tinekesfeesten.
De Carribean Pool Party. Omdat het ging om een betalende openluchtfuif. (Evenementen moeten gratis en gezinsvriendelijk zijn.)
Heule Rondt 2008. Aanvraag te laat ingediend. Subsidies dienen acht weken op voorhand aangevraagd, althans voor straatfeesten. Voor openluchtevenmenten vind ik geen deadline in het reglement.
Anderzijds hebben organisatoren achteraf nog drie maanden de tijd om een afrekening en evaluatie in te dienen.

Ik peins op nog een project.
Zet al die reglementen eens netjes, duidelijk op een rij en vindbaar op de website van Stad. En rapporteer wie wat heeft gekregen.
Administratieve vereenvoudiging met (elektronisch) aanvraagformulier zou ook kunnen.