Voor wanneer een stedelijke premie voor KMO’s bij hinder door openbare werken ?

(Met addendum.)

De opmaak van een stedelijk reglement voor de toekenning van een premie voor Kortrijkse KMO’s die gehinderd worden door openbare werken zou al besproken zijn in een College van 28 oktober. Niets van gemerkt. Er is toen wel aan vijf gehinderde commerçanten uit “Hartje Kortrijk” vrijstelling van belasting op reclamedrukwerk verleend voor een totaal bedrag van 18.000 euro. Dat is iets anders.

Nu is er in een CBS van vorige maand wel zo’n stedelijk reglement goedgekeurd. Daarbij stelde men dat de nieuwe premie zou voorgelegd in de gemeenteraad van december. Deze maand zijn er twee raadszittingen. In geen daarvan staat het punt op de agenda.
Er was nochtans voorzien dat het reglement al in januari zou in werking treden. Kink in de kabel?
HET PUNT IS NU TOCH GEAGENDEERD IN DE ZITTING VAN 15 DECEMBER.

KMO’s die commerciële schade (omzetvermindering) ondervinden bij openbare werken genieten al van steunmaatregelen.
Op Vlaams gebied is er bijvoorbeeld een waarborgregeling via de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Er is een rentetoelage mogelijk van het Agentschap Economie.

Welnu, onze Stad is bereid om aan KMO’s die al genieten van één van deze twee decretale maatregelen een bijkomende éénmalige financiële steun toe te kennen.
Hoeveel?
Wel. Gehinderde commerçanten, deel eens uw stadsaandeel onroerende voorheffing door twaalf en vermenigvuldig dat met het aantal maanden dat u moeilijk te bereiken was. Dan weet u het.
Een onafhankelijk expert van het Instituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten zal uw aanvraag beoordelen.

Aanvraag indienen bij het CBS, per adres Ondernemingsloket, Grote Markt 54. Dat is het oude stadhuis.
In feite bestaat dat (uniek) ondernemingsloket nog altijd niet, en als het er komt wordt het voorlopig althans gevestigd in het Ondernemerscentrum in de Leiestraat, tegenover het nieuwe stadhuis.
Er moet dus nog wat geschaafd aan het reglement.
En op welke begrotingspost zijn er kredieten voorzien voor het uitbetalen van die nieuwe steunmaatregel?