Stad leent opnieuw 30 miljoen bij Dexia

Vorig jaar oktober deden we dat ook, bij Dexia.
Voor 30 miljoen. Conform de wet liet Stad toen mededinging toe van diverse financiële instellingen via een algemene offerte. Er waren nog biedingen van KBC, Fortis,en ING. Maar middels een puntenquotering was Dexia de winnaar. Die puntenquotering met de uitslag is in de Collegebesluiten nooit gepubliceerd, wat absoluut niet normaal is.

Ter financiering van de buitengewone uitgaven (investeringen) van dit jaar heeft het CBS laatsleden oktober Dexia aangeschreven met de vraag wat de huidige voorwaarden konden zijn voor het opnemen van alweer een lening van 30 miljoen. Andere banken kwamen ditmaal niet in aanmerking omdat de wet op de overheidsopdrachten het in bepaalde gevallen mogelijk maakt dat men zich voor drie jaar kan binden aan dezelfde (financiële) dienstenverlener. Bijvoorbeeld omdat men content is van de instelling en de verleende dienst.
(Dat Dexia even failliet was stond een herhaling van de dienst bij dezelfde bank niet in de weg.)

We gunnen dus weer een lening van 30 miljoen aan Dexia Bank, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel.
Waarom het net als vorig jaar om 30 miljoen gaat is een raadsel. In de begroting van dit jaar voorziet men voor 31.406.811 euro aan leningen.
En opnieuw gaat het om dezelfde drie “percelen”.
Een lening van 2 miljoen met een duurtijd van 5 jaar.
Een van 3 miljoen op 10 jaar.
En een van 25 miljoen op 20 jaar.
De rentevoeten schommelen tussen 4,745 en 5,722 procent.

Ter info.
Eind 2007 bedroegen de leningen ten laste van Stad ca. 121 miljoen. De aflossingen van de leningen en de intresten ca. 17,5 miljoen.
Dit cijfer vanbuiten leren. We torsen met zijn allen (baby’s incluis) een schuldenlast van zowat 1.650 euro per inwoner.