BREAKING NEWS / Hartje Kortrijk krijgt 2,8 miljoen uit stadsvernieuwingsfonds

De Vlaamse regering besliste zopas dat Kortrijk 2,8 miljoen krijgt om de kwaliteit van de leefomgeving rond het in aanbouw zijnde winkelcomplex K te verhogen.
Het stond in de sterren geschreven, maar ik dacht dat men toch wat meer had verwacht. 3.750.000 euro ?
In februari 2007 hoopte men bij de indiening van het dossier zelfs op 5 miljoen. (De Standaard van 28 februari 2007.)

Zie nog stuk van ll. 16 oktober alhier…

Stad heeft al een keer geld gekregen voor een stadsvernieuwingsproject.
Bij de eerste oproep (2002) diende men drie projecten in. Buda-kunsteneiland, de herbestemming van de Vetex-site, een masterplan Spoorweglaan. Teveel van het goede. Buda werd geselecteerd en kreeg 3 miljoen euro subsidie. De totale investering werd toen geraamd op 14,7 miljoen, waarvan 6,2 miljoen als privaat aandeel en 8,5 als publiek aandeel.

Bij oproep 2 in het voorjaar 2004 was Stad kandidaat met een project rondom het Ondernemerscentrum (Leiestraat) en nog één over de herbestemming van de Bijstand-site. Let wel: er was toen absoluut nog geen sprake van een megawinkelcenrum aldaar.
De jury weerhield géén van die projecten.

De derde oproep werd gelanceerd in december 2006. Kortrijk diende een nieuw project in over de Bijstandssite, getiteld “Van metamorfose naar symbiose”. Nu ging het daadwerkelijk over het stadsweefsel rondom het winkelcentrum K. De jury stelde in juli 2007 voor om het project te selecteren voor een tweede subsidieronde in 2008.
Dat is nu gebeurd.
De VLD-Kortrijk schrijft dit succes op zijn conto. (De bevoegde minister is Marino Keulen.)
Nu proberen om het juryrapport te vinden.