De gemeenteraad wordt verzocht iets te doen dat niet kan…

Maandag 8 december worden de raadsleden verzocht om (middels goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2007) de gemeentelijke vzw Jeugdinfra in vereffening te laten gaan.
Jawel, die van 2007.

Statutair dienen de Raad van Bestuur (R.v.B) en de Algemene Vergadering (A.V) te beslissen over de ontbinding van de vzw, de aanstelling van de vereffenaars en het aanwenden van het netto-actief. Dat is niet gebeurd. Men is er zelfs niet in geslaagd om met een tweede oproep een A.V of een R.V.B bijeen te krijgen. Daarin zetelen nochtans raadsleden. Die hun taak niet ernstig opnamen.
De Raad wordt ook vriendelijk verzocht om de resultatenrekening 2007 goed te keuren. Met een verlies in het boekjaar van 139.690 euro. Balanstotaal: 458.333 euro. De bedrijfsrevisoren-commissarissen (van VRC) hebben evenwel over de jaarrekening “een verklaring met voorbehoud” afgelegd. Dat is een ernstige zaak. De revisoren vinden dat bij de ontvangsten de inning van bepaalde huurgelden (voor 9.400 euro) onzeker is. En de personeelskosten (39.069 euro) zijn niet opgenomen als schulden van de vereniging.

Maandag 8 december worden de raadsleden nog verzocht om (middels goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2007) de gemeentelijke vzw Jeugdontmoetingscentrum (JOC) in vereffening te laten gaan.

Statutair is dat de bevoegdheid van de A.V en de R.v.B. Men is er alweer na herhaalde oproepen niet in geslaagd om die besturen bijeen te krijgen. Daar zetelen raadsleden in die hun taak niet ernstig opnemen.
Het boekjaar 2007 sluit af met een verlies van 37.770 euro. Balanstotaal: 47.342 euro.
De bedrijfsrevisoren-commissarissen leggen een “onthoudende verklaring” af over jaarrekening. Zij zijn van oordeel dat het gewoon onmogelijk is een oordeel te vellen omtrent de getrouwheid ervan. (Herlees deze zin nog eens.)

Zal ik nog eens opzoeken welke raadsleden en schepenen en gemeentelijke afgevaardigden bestuurslid waren van de beide VZW’s?
Shame on you.
Ga toch in godsnaam een plaspauze nemen als maandag de agendapunten 29 en 30 ter sprake komen !!
Bevoegde schepen voor alles wat met jeugd heeft te maken is Alain Cnudde, ook verantwoordelijk voor Financiën.

P.S.
In juli vorig jaar is beslist om de vzw’s op te doeken, en om die om te vormen tot een Intern Verzelfstandigd Agentschap. Een IVA. Bestuurders konden evenwel aanblijven tot eind 2007.