“Feest in Kortrijk” doet het nu wat soberder aan

De vzw “Feest in Kortrijk” (de FIK) is wat vroeger “Bruisende Stad” (KBS) was. U weet wel, de gemeentelijke vzw waar schepen Bral de plak zwaaide. Die vzw die volgens de burgemeester niet geheel professioneel werd geleid, zodat de FIK nu opgezadeld zit met voor zowat 23.000 onterecht geïnde BTW-ontvangsten. (Kranten namen bij het uitlekken daarvan het woordje “fraude” in de mond. Nu niet meer.)
Bral en zijn luitenanten namen ergens in februari-maart vorig jaar geruisloos ontslag, maar alle traditionele door KBS georganiseerde evenementen gingen gewoon door.

De nieuwe vzw heeft besloten van in de toekomst nog slechts in te staan voor drie grote evenementen. Te weten: de Sinksenfeesten, de zgn. 11-daagse rond 11 juli, en “Eiland van Licht” rond Kerstmis.
Vandaar dat de stadstoelage voor FIK, in vergelijking met die voor de KBS bijna gehalveerd is.
FIK moet het rooien met 250.000 euro.
(Nu moet er toch eens iemand opstaan om dit bedrag even te vergelijken met wat de vzw Habbekrats, plus die van de tieners aldaar krijgt. FIK zorgt toch voor sociale cohesie?)

Het jaaractieplan 2009 is nu gekend. Een heel sober document van enkele bladzijden (drie?) met een nogal hol klinkende tekst. Spreekt weinig tot de verbeelding. Niet concreet genoeg.
De 11-daagse krijgt als titel mee: “Zo is er maar één”. Wat voor “één” komt men niet goed te weten.
Het gaat om een muzikaal concept. Rondom het “Eigentijdse Vlaamse Lied”. (We hebben toch al dat buitengewoon geestige “Vlaanderen zingt” op de Veemarkt?) Voor het eigenste evenement voorziet FIK volgend jaar 60.000 euro, honoraria voor artiesten.

De Sinksenfeesten moeten alleszins tegen 2012 een waar Sinksenfestival worden. Een vernieuwd, ja – maar toch toegankelijk gebeuren. Volks, ja – maar toch kwalitatief. (Mag Budakunstencentrum nog meedoen?)
Budget voor volgend jaar: 158.600 euro, waarvan 121.000 euro voor artiesten.

Eiland van Licht zou een soort eindejaarsevenement moeten worden.
Men zal er volgend jaar 71.000 euro aan spenderen. 70.000 euro voor artiesten. (Welke? Electriciens?)

Het totaal van de begroting 2009 bedraagt 251.000 euro.
Vergeleken met de bruisende uitgaven van KBS indertijd is er alleszins geen sprake van potverteren.
Zo is er enkel aan catering en overnachting gedacht voor de artiesten van de Sinksenfeesten. Heel sober: resp. 2.000 en 5.000 euro.
(Wie herinnert er zich niet dat Bral in 2006 13.644 euro spendeerde aan catering alleen al?)
Ook de vergoeding voor medewerkers (aan de Sinksenfeesten) valt mee. Slechts 1.599 euro. In het Bral-tijdperk ging het bijvoorbeeld om 12.000 euro.

Volgend jaar heeft FIK twee actieplannen.
Een heroriëntering van de communicatie. Nou, daar is Stad al mee bezig, met een duur ontwerpbureau.
Men wil ook nog de “inkomstenzijde versterken”. Dat slaat op sponsoring. In de begroting is daar nu niets over ingeschreven. Niets.
Schepen Bral was daar met allerlei ingenieuze handeltjes heel sterk in, alhoewel dat na enkele gloriejaren toch begon te slabakken. Zijn kornuit alias Peter Baljuw stond daarvoor in, en kreeg daarbij een commissie.

Ter info.
FIK kan voor “Eiland van Licht” te rade gaan bij Suzanna Antico uit Milaan. Met het studiebureau NV Technum is zij al sinds februari belast met het maken van een lichtstudie voor de stad. Kostprijs 95.000 euro, excl. BTW.
Inzake communicatie van stad naar de burger toe hebben wij hier in oktober Benjamin Martijn en Frederik De Wispelaere (van Duall/Copy and Concept) aan het werk gezet. Voor 25.000 euro. Ambtenaren hebben niks meer te doen. Benjamin en Frederik zijn oud-Kortrijkzanen, dus.
FIK moet zichzelf nu niet op kosten jagen of dubbel werk gaan verrichten.

‘t Is toch waar zeker?