Een zéér beknopt verslag over het miljoenendebat

Om 19u08 stipt hield minister Q van ondernemen het voor bekeken in de raadzaal. Toen moesten de begrotingsbesprekingen van Stad, OCMW en gemeentelijke vzw’s nog beginnen. Want eerst had de burgemeester – met lichtbeelden – verteld welke grootse plannen er al jaren lopende zijn. Ook omstreeks 7 uur verliet de lokale correspondent van “Het Nieuwsblad” de zitting, en zijn traditionele collega kwam maar niet opdagen. De persjongens van “Het Laatste Nieuws” zijn totaal niet opgedoken. Dat maakt dat DEL van “Het Kortrijks Handelsblad” nu helemaal alleen de zware verantwoordelijkheid draagt om de Kortrijkzanen informatie, duiding en kommentaar te leveren over de gemeentefinanciën van volgend jaar. (Krant “De Morgen” is er nooit.)
Nooit gezien zoiets. Het is historisch. Geen wonder dat de geschreven pers in moeilijkheden verkeerd. Geen dagbladreporters aanwezig om het begrotingsdebat van een centrumstad te verslaan! Vertel dat maar eens aan iemand in Brussel. Wijlen Gerrit Luts keert zich om in zijn graf.

Over hoeveel miljoenen ging het gisteravond in ons stadhuis?
Stadsbegroting: voor 164,9 miljoen aan uitgaven. OCMW-budget: 60 miljoen. (En nog een budgetwijziging voor dit jaar: plus 1,2 miljoen kosten.) Dotatie aan de politiezone: 12,6 miljoen. Stedelijke vzw’s: 479.800 euro (musea), 283.275 (CK*), 413.976 (ontmoetingscentra), 227.500 (toerisme), 291.380 (Feest in Kortrijk), 99.938 (Groeningeheem), 201.450 (De Warande), 801.100 (Sportplus).
Over die begrotingen van de vzw’s en hun jaaractieplannen werd met geen woord gerept, maar het was toen ook al wat later dan 22 uur, en iedereen moet van moeder thuis zijn op dat late uur. Burgemeester hengelde nog naar wat positief kommentaar bij de verhoging van de stadstoelage aan de Schouwburg maar voorzitter van de vzw Lieve Vanhoutte toverde slechts een bos op de wangen.

Schepen Stefaan Bral stevende de raadszaal binnen om 19u31′, verdween dan later voor een tijdje maar keerde gezond en wel terug. Schepen Guy Leleu ontbrak op het appel. CD&V-fractieleider Filip Santy liet zijn tekst voorlezen door Patrick Jolie die voor de rest van de tijd weer tokkelde op zijn laptop. Net als raadslid en federaal parlementariër Roel Deseyn. Onze Vlaamse Carle continu bezig met een KLEIN apparaatje dat ik niet ken.
ER ZIT HIER IN DE KORTRIJKSE GEMEENTERAAD VEEL LANDELIJK MANDAAT. Het is daarmee dat Stad vooruitgaat. Talent!

(De andere klassieke tateraars en GSM’ers vermelden we niet meer met naam en toenaam, totdat zij het nog eens wagen om op een kieslijst te staan. Goed zo? Beloofd.)

Veel macro-economisten in de zaal. Het ene raadslid meende dat de stadsbegroting de economische crisis verergerde, maar anderen vonden dan van niet. Zie eens naar onze hoge investeringen ! (Veel daarvan dateren al van vroeger, moesten al gerealiseerd zijn.)
Marc Lemaitre (SP.A) pleitte opnieuw voor een verlaging van de personenbelasting want we zitten met een oorlogsschat van meer dan 29 miljoen euro reserves. Ter info. Dat het schepencollege ermee uitpakt dat de belastingtarieven volgend jaar niet verhogen is geenszins gepast. Stad heeft zich in het kader van het zgn. Lokaal Pakt daartoe verbonden en in ruil daarvoor 100 euro per inwoner gekregen van de Vlaamse overheid. Overigens zijn heelwat retributies verhoogd.

Warm en koud beleid

Bart Caron (nu Onafhankelijk) vond dat de begroting (ook die van het OCMW) “een koud beleid” uitstraalde. Het wordt hem steeds duidelijker: Kortrijk is geen warme stad. We missen sociale bewogenheid. Het OCMW wordt stiefmoederlijk behandeld, met een dotatie die nog steeds onveranderlijk 9,1 miljoen bedraagt. En in het cultuurbeleid is er enkel grote aandacht voor zichtbare projecten die rijmen met de interesses van de burgemeester.
Moet weer lukken. De voorgelezen tekst van Filip Santy had het juist over warm beleid.
VLD-fractieleider Koen Byttebier bedankte intussen iedereen die heeft meegewerkt aan het opmaken van alle nodige documenten.
VB-werkpaard Maarten Seynaeve hield een speech van acht bladzijden. Negen investeringen werden onder het vergrootglas gelegd. Zeven toelagen. De leningslast. Aangezien hij niet alles slecht vond ging de burgemeester er punt voor punt op in.

Pas om 21u33′ liepen de gemoederen stevig op.
Door wiens schuld? Juist, door Philippe De Coene (SP.A). Schepen Jean de Betune kreeg hij op zijn paard met het verwijt dat er geen computer- of internetopleidingen meer zijn voor de Kortrijkse burgers. Zoals steeds vond Jean dat hij van niemand lessen diende te krijgen.
En OCMW-voorzitter Franceska Verhenne kreeg het op haar heupen toen hij met enige anecdoten over de sociale huisvestingspolitiek uitpakte. Franceska vond het laag bij de grond, een beleid aanpakken op grond van een incident.
Ergens tussendoor vond schepen Bral nog dat er in Kortrijk gebrek aan water is. Dat ging toen over een olympisch zwembad.

Warm applaus

Om 22u01 begonnen de stemmingen. Met talloze correcties. (Men duwt op de verkeerde knop, papieren liggen in de weg. Voor of tegen is moeilijk als men niet weet waarover het gaat.)
Kort daarna beloofde Maarten Seynaeve van niet meer tussen te komen, wat op algemeen applaus werd onthaald.

De zitting eindigde om 22u41′ met enige opmonterende berichten. Een raadslid is pas vader geworden. En Antoon Sansen is vijftig jaar raadslid. De Raad van januari wordt een feest.

Over welke punten werd er zoal niet gesproken?
De budgetwijziging van het OCMW. Het meerjarenplan van het OCMW. De dotatie aan de politiezone. De begrotingen en actieplannen van de stedelijke vzw’s. De verkoop van gas- en electriciteitsnet en openbare verlichting door de stad aan Gaselwest.