AANDACHT ! AANDACHT ! Gebiedswerkers ! Vandaag geen focusgroep !

De vergadering van gebiedswerker Berthiel en zijn “focusgroep” gaat niet door.
Was gepland voor vandaag woensdag 17 december van 19u30 tot 22 uur in het stadhuis. (Waar? Dakterras zeker?)

Berthiel is één van onze gebiedswerkers. Hoeveel het er juist zijn weet bevoegde schepen Jean de Bethune niet. Kunnen het nog vragen aan schepen Lieven Lybeer, want ook hij bemoeit zich met de materie.
Op de weblog van Berthiel (www.kortrijkidee.be) geen uitsluitsel over zijn collega’s en zelfs geen duidelijk overzicht van activiteiten en werking. Niet eens een opsomming van mogelijke premies voor burgers die iets willen doen aan de kwaliteit van hun buurt, wijk of dorp.

Hier is al gemeld (stuk van 27 november) dat onze gebiedswerkers zich het hoofd breken over wat ze volgend jaar zouden kunnen uitrichten.
Zo deed Berthiel een tijd geleden een oproep tot de lezers (tenminste toch een “focusgroep”) om ideeën aan te brengen over zijn eigenste weblog. Kan een dergelijke digitale aanpak werken? Wat zijn de voorwaarden om zo’n aanpak te doen slagen?
Ik zou zeggen: Berthiel, praat wat minder gemoedelijk op uw blog, en nog minder over jezelf. Een blog op de website van Stad is geen intiem dagboek met persoonlijke ontboezemingen. Geen poëzieboekske. Hou toch op met uw interactief zijn. Als het voetpad voor de deur niet meer scheef ligt zijn we allemaal content. Laat burgers met rust.

Vertel wat gebiedswerking is. Feiten! Hoe staat het met uw begroting? Uw rekening?
Vertel wie de gebiedswerkers zijn, waar ze zijn te vinden. Wat ze al hebben gedaan en nog zullen doen. Wat men heeft uitgericht met de inbreng van de wedstrijd EI JE EEN IDEE?

De vergadering gaat dus niet door. Gewoon omdat er zich te weinig deelnemers hebben aangemeld. En zeggen dat er twee experten van de Katholieke Hogeschool Mechelen waren uitgenodigd om de debatten te leiden.
Nu, dit is alvast een besparing op de begroting.
Hoeveel honderdduizenden euroots er volgend jaar zijn voorzien voor gebiedswerking doen we straks een keer uit de doeken.
Berthiel kan het stuk dan overnemen op zijn blog.