Hoeveel geld krijgen onze gebiedswerkers en wat doen ze daarmee?

Hoe zouden wij dat nu weten, als de gebiedswerkers zelf van de 17 gebieden op hun weblog (www.kortrijkidee.be) melden dat zij zich het hoofd breken over de vraag wat te doen? En qua middelen is het ook niet eenvoudig om uit te vissen om hoeveel euroots het gaat.
We doen een poging.
De financiële middelen komen van de Vlaamse overheid, het Stedenfonds. Niet te verwarren met het Gemeentefonds (25,1 miljoen volgend jaar) en het Stadsvernieuwingsfond (2,3 miljoen). In de periode 2003-2008 kregen we van het Stedenfonds 10 miljoen en daarvan ging ieder jaar gemiddeld zowat 400.000 euro naar gebiedswerking. Was toch zo voorzien, nog nooit een afrekening daarover gezien.
Voor de periode 2008-2013 gaat het om 12,9 miljoen. Op jaarbasis is dat 2.162.904 euroots. Dat komt allemaal van ons, als Kortrijks belastingbetaler. Nooitniettevergeten.

Nu proberen we uit te vissen hoeveel van die subsidies volgend jaar specifiek naar gebiedswerkers Berthiel en Cie gaan.
Dat is niet eenvoudig. Wat is gebiedswerking? En wat is het verschil met buurtwerk? Volgens een overeenkomst tussen het stadsbestuur en de Vlaamse gemeenschap slaat gebiedswerk op vijf functies: dienstverlening, informatie en advies, ontmoeting, gemeenschap en beleid. Het is maar dat je het weet: volgens de stadsbegroting 2009 behoren daar bijvoorbeeld ook de Tinekesfeesten van Heule toe. Communicatie ook. Men overweegt om sterk in te zetten op de ontwikkeling van gebiedswebsites en andere gebiedsgerichte communicatie (buurt- en dorpskranten, infoflashes en dies meer). We zouden uit de subsidiepot aan communicatie in het algemeen 225.047 euro besteden.

In totaal krijgen we van de Vlaamse overheid volgend jaar voor wat in het jargon genoemd wordt “operationele subdoelstelling 2” (projectwerking) 1.125.237 euro. Die OD2 wordt onderverdeeld in buurtwerk, flankerende maatregelen op publiek domein en specifieke projecten. (Merk op dat de term ‘gebiedswerking’ hier niet voorkomt.)

We weten nu met hoeveel subsidies van bovenuit (dat is van ons) men hier aan de slag kan gaan.
Nu proberen in de stadsbegroting 2009 na te gaan wat daarvan letterlijk aan gebiedswerking zal besteed worden.
Nogmaals, het is niet eenvoudig.
In de aparte rubriek “toelagen” duikt plots een post op van 30.000 euro. Vermoedelijk dient dat geld voor premies aan burgers die een wijkactiviteit opzetten. (Ik vermoed dat.) En bij de investeringen staat net als vorig jaar een bedrag van 300.000 euro. (Is dat voor de zgn. opvoedingswinkel? Ik weet het niet.)

Assumpties

We kijken verder in de begroting, de zgn. gewone dienst. Dat zijn de “dagelijkse uitgaven”. Het overzicht van de activiteiten.
Maar wat moeten we doen met de post “buurtwerk”? Op een bepaalde bladzijde staat die rubriek afzonderlijk aangegeven (ca. 420.000 euro netto-kost), een andere keer is er melding van “buurtwerking/gebiedswerking”.
Vorig jaar voorzag men voor die werkingskosten 137.000 euro. Nu wat minder: 113.780 euro. Het wordt niet letterlijk gezegd, maar volgens mij gaat daar 80.000 euro van naar een sportmedewerker ! (Daar ben ik bijna zeker van. Het is een assumptie.)

Verder.
In de rubriek cultuur doet men ook aan gebiedswerking. Voor 102.800 euro.
Hierin steken de dorpskranten (13.000 euro), de straat-, buurt- en wijkfeesten (70.000 euro), de tinekesfeesten (12.500 euro), de 11-julivieringen in de deelgemeenten (4.000 euro). Plus iets wat niet is te verstaan: culturele werkgroepen (3.000 euro).

Verder.
Voor gebiedsgerichte communicatie voorziet men 15.000 euro. Slaat op “prestaties van derden”, maar verder weten we daar niets over.

Verder.
‘t Is gedaan.
Voor zover men dat kan nagaan krijgt Berthiel volgend jaar 561.580 euroots ter beschikking.
Kan hij dat nu niet een keer op zijn weblog publiceren, met een soort jaaractieplan?