Terug uit Dakhla (5)

Voorafgaand:
– Alternatieve reisgids voor de deelnemers (1, 2 en 4 november)
– Incidenten in Dakhla (11 november).

Het blijft verbazing wekken hoe weinig aandacht de snoepreis (begin november) van een monster-delegatie politieke mandatarissen uit Zuid-West-Vlaanderen naar het woestijndorp in de Westelijke Sahara tot op heden krijgt. De media lieten het afweten, terwijl de minste pleziertocht met noodhulp vanuit de streek in beeld komt. Zit er ergens een West-Vlaming in Afrika? WTV is erbij! Nog maar in één enkele gemeenteraad (van Wielsbeke) is hierover wat commotie geweest. Want wat blijkt nu? Er is al onmiddellijk een tegenbezoek gesignaleerd van de “stadssecretaris” van Dakhla. Onze pas aangeworven onderzoeksjournalist Dieppe Throot (onthoud die naam, is ontslagen bij “De Morgen”) ontdekte sporen van zijn verblijf in “De Pethaan” van Sint-Baafs-Vijve. SINT-BAAFS-VIJVE!
Helemaal uit de diepste zuidelijke zandbak van de Sahara komt daar zo’n stempelman naar het uiterste noorden, per taxi afgehaald in de luchthaven van Lille. Wat kwam hij hier uitrichten? Heeft hij nog andere gemeenten van onze regio bezocht? Of was hij gewoon op doorreis naar andere oorden, waar misschien meer woestijnrozen vielen te rapen?

Deelnemers aan de ontdekkingsreis zijn nog altijd totaal niet happig om informatie te verstrekken.
Wat hebben zij daar uitgericht? Waartoe hebben ze zich verbonden? Is er een reisverslag, een evaluatie? D.Throot blijft in het ongewisse.
Maar onze nieuwe onderzoeksjournalist is toch al een en ander op het spoor gekomen.

De deelnemerslijst !

Vanuit Kortrijk waren van de partij: substituut Brigit Wallecan, hoofdcommissaris van Politie Stefaan Eeckhout en echtgenote, secretaris van de politiezone VLAS Annelies Verplaetse en echtgenoot, schepen Marie-Claire Vandenbulcke en partner.
Vanwege de provincie: gedeputeerde Gunther Petry en raadslid Els Kindt uit Lichtervelde.
Van Kuurne: burgemeester Carl Vereecke (instigator van de expeditie), twee schepenen, een cultuurbeleidscoördinator en een fabrikant van frigo’s.
Lendelede: de burgemeester Georges Gheysens, twee schepenen, waarvan één met partner.
Ingelmunster: een schepen.
Wevelgem: een schepen, een ambtenaar, een regio-verantwoordelijke kinderopvang en een zekere Geert Verschuere.
Wielsbeke: de burgemeester Filip Devos, een schepen en de gemeentesecretaris.
Verder nog Mohamed en Malaika Khanfar, van het “Verbond van Saharaverenigingen in Europa”.
Totaal: 29 koppen. (Andere bronnen zeggen 27.)

De burgemeester en schepen van Wielsbeke gaven blijk van deontologisch fatsoen. Zij hebben de vliegreis zelf betaald (443,30 euro), want beschouwden de tocht als een vakantiereis. (Voor de secretaris daarentegen ging het om een studiereis.) In de regel declareerden de deelnemers de kosten bij hun resp. besturen. Het verblijf zelf – ook dat in Casablanca? – is bekostigd door de Marokkaanse autoriteiten. Onze vriend, de wali Tamek Mohammed Saleh.

Een zoektocht

Voorafgaandelijk aan de reis is er vanuit het Kuurnse gemeentebestuur een missive vertrokken naar de wali om te zeggen wat het doel was van de studiereis.
1. Zoeken naar goedkope alternatieven voor het transport van hulpgoederen.
2. Zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking tussen Marokko en Vlaanderen.
3. Bijdragen tot een goede communicatie tussen Marokko en Vlaanderen.

Vandaar dat men een drietal workshops wenste te organiseren, die evenwel niet helemaal samenlopen met bovenstaande doelstellingen maar de deelnemerslijst (met een anesthesist) helpen verklaren.
РEen workshop rond veiligheid, met bezoek aan een politiepost ̩n een ziekenhuis.
РEen workshop rond economie, met een bezoek aan het Centre R̩gional de D̩veloppement, de haven en eventueel een bedrijfsbezoek.
– Een workshop rond sociale projecten, met bezoek aan een kinderdagverblijf, een atelier voor kansarmen.

Controversiële intenties

Op 3 november kreeg de Kuurnse burgemeester een brief van SWS, de Solidariteitsgroep Westelijke Sahara.
Want de “Maghreb Arabe Press” was al een en ander ter ore gekomen over de delegatie en de intenties ervan (bijv. stedenband).
Men herinnert de burgemeester aan het feit dat Dakhla in de Westelijke Sahara is gelegen, en dat behoort niet tot Marokko. Integendeel, Marokko is een illegale bezettingsmacht.
“In het licht daarvan krijgen voornoemde intenties een hoogst onethische en politiek controversiële bijklank.”
SWS vreest dat door een bezoek aan de regio, georganiseerd met Marokkaanse partners, een beeld gecreëerd wordt dat de illegale Marokkaanse aanwezigheid in het gebied legitimeert.
En daarom vindt SWS een verklarende repliek van Kuurns burgemeester uitermate belangrijk.
Onze onderzoeksjournalist D.T heeft nog altijd geen weet van een antwoord van burgemeester Carl Vereecke.

We eindigen altijd met een positieve noot.
Mandatarissen die serieus ‘banden’ zoeken met Marokko doen dat met dorpen of streken waar onze allochtone broeders alhier in de Maghreb nog contacten hebben. Dat is niet in Dakhla.

P.S.
Wie “Verbond van Saharaverenigingen” intikt op de zoekmachine van Google wordt gevraagd of men misschien bedoelde “verbond van schietverenigingen“. Zou kunnen.