Over de verschillen en gelijkenissen tussen UOK en OCK (slot)

Toen er al in 2004 sprake was van de oprichting van een NV en VZW Ondernemerscentrum Kortrijk (het OCK) had de VLD bij monde van raadslid Vincent Van Quickenborne (intussen minister van Ondernemen en Vereenvoudiging) zo zijn bedenkingen bij het project.
Hij stelde zich wat vragen, want zat toen nog in de oppositie.
Worden de daarbij bestaande dingen in vraag gesteld? Wat met het bestaande bedrijvencentrum, met de ondernemersloketten? Is er wel een markt voor het ondernemerscentrum?
Ook burgemeester Stefaan De Clerck ontkende niet dat er risico’s zijn bij de start van het ondernemerscentrum. “Maar laat ons tenminste proberen.” (Het Nieuwsblad van 19 oktober 2004.)

Hoeveel jaren proberen we het nu al? En wat?
Intussen schept het stadsbestuur (een coalitie van VLD en CD&V) er nog een orgaan bij, het Uniek Ondernemersloket (UOK) in het stadhuis, pal tegenover het OCK. Zonder iets af te schaffen of in vraag te stellen. (In Kortrijk zijn er bijvoorbeeld 6 ondernemingsloketten.) Zonder dat er ook maar een poging wordt gedaan om de werking van het OCK te evalueren.
Het is natuurlijk een triviale gedachte, te menen dat het Uniek Ondernemersloket van Stad er komt, puur vanwege het feit dat Europa en Vlaanderen en de provincie alweer met gigantische subsidies over de brug komen.

We zeiden hier al dat de strategische doelstelling van het UOK en het OCK in genendele van mekaar afwijken.
De operationele doelstellingen liggen ook volkomen in dezelfde lijn: organisatorische begeleiding van het ondernemerschap (micro), administratieve begeleiding en “versterking van het economisch weefsel” (macro is dat).

Eigenlijk zou het al een hele krachttoer zijn indien Stad op een vlotte manier zou omgaan met “gemengde projecten”, waarbij zowel bouw- en milieuvergunning (de socio-economische machtiging) vereist is. En wat beter en intenser de kleinhandelszaken versterkt. (Maar daarvoor dient het BID – het handelsdistrict – toch al? En voor de bedrijventerreinen is Leiedal er ook nog.)

Maar laat ons nu ook eens het bestaande OCK ietwat doorlichten.
Werken die “Creatief Technische Ateliers” eigenlijk? (De C-TAK’s in 6 pandjes aan St-Maartenskerk.)
Geraken de meetingfaciliteiten in het OCK van de Leiestraat 22 wel gevuld? (10 kantoorruimtes, 7 vergaderzalen, een restaurant, de videoconferentie.)
Heeft die Leerwinkel nog wat te doen?
Wat heeft het “kenniscentrum” al voortgebracht, aan kennis dan?
Hoever staat het met het project “commerciële innovatie”? (De website is er nog altijd niet.)
Hoeveel starters worden er gecoacht?
Welke projecten zijn in behandeling bij de LED’s? (Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra.)

Zou het kunnen een taak zijn voor het UOK om het OCK te evalueren?