Quote van de dag: “de risico’s van het vak”

Uit “Het Laatste Nieuws” van vandaag.

De bouwinspectie heeft de werken voor één van de restaurants van het VTM-programma “Mijn restaurant” in de oude dekenij in het centrum van Kortrijk stilgelegd. De werken in het beschermd pand zijn niet vergund. “De risico’s van het vak” stelt burgemeester Lieven Lybeer (CD&V) laconiek.

Laconicus Lieven Lybeer is nu Kortrijks dienstdoend burgemeester omdat Stefaan De Clerck onverwacht tot minister van Justitie werd benoemd.
Als hij niet snel een vormingscursus “gemeentelijk beleid en ethiek” gaat volgen zal hij nog veel risico’s oplopen.

Schepen van Stadsplanning Wout Maddens (VLD) was eigenlijk ook goed voor een quote van de dag.
Nog in dezelfde krant wil hij bij heel de zaak “het woord onwettig niet in de mond nemen“.
Nou.
Twee artikels uit twee decreten werden niet nageleefd.
Bouwen of verbouwen zonder stedenbouwkundige vergunning is een bouwmisdrijf. Zouden er dan “wettige” misdrijven bestaan?

Nog iets.
Een eigenaar die toestaat of aanvaardt dat strafbare feiten worden gepleegd (inzake vergunningen of machtigingen) is eveneens strafbaar!
Stad is eigenaar van de Oude Dekenij.
Dat men daar maar eens goed over nadenkt.

En zouden we hierbij ook niet het woord onwettig in de mond kunnen nemen?
Het huurcontract tussen Stad en VTM werd afgesloten zonder lastenboek.
En het College voert een bestemmingswijziging van het pand uit zonder de gemeenteraad te raadplegen.

P.S.
Lieven !!
Uw persoonlijke website loopt een groot risico. Er staat een leugen op. U beschouwt uzelf nog altijd als eerste schepen met de daaraan verbonden bevoegdheden en mandaten.

Plotseling drie lezenswaardige documenten aan de gevel van de “Oude Dekenij”

De “Oude Dekenij” – een beschermd pand – wordt zonder vergunning totaal verbouwd (gevel incluis) omdat VTM ook daar een locatie wil voor een tweede serie van het uiterst populaire programma “Mijn restaurant”. Daar weet u nu al veel over dankzij de papieren perse (die van de dode bomen) en de regionale zender WTV.

Vandaag was er een echte volkstoeloop op het plein Sint-Maartenskerkhof. Om tot ca. 3-4 uur in de namiddag het verloop van de werken te bekijken.
Maar plots plakte iemand een opzichtig bericht op de gevel. Met opvallend plakband. Geel, altijd een verontrustend gek kleurtje. Buiten, zomaar op de gevel. In regen, wind en vrieskou. Dat vraagt om moeilijkheden en geschilderd spuitbuskommentaar. (Mocht die gast niet binnen?) Ben zo bang dat het naar beneden valt. Verscheurd wordt door de horeca (Café Rouge), de nieuwe centrummanager, de voorzitter van het handelsdistrict. Wat als minister Stefaan daar vrolijk fluitend komt voorbij gefietst?
Zijn die bouwvakkers aldaar nu technisch werkloos?

Een schriftelijk bevel tot staking van de werken. Niet opgesteld door Stad, maar wel door Dirk Van Oost, dat is de adjunct van de directeur van het Agentschap Inspectie RWO uit Brussel. Zijn baas is Hubert Bloemen, die gisteren aan “Het Laatste Nieuws” liet weten dat hij zou onderzoeken of er moest worden opgetreden. (RWO wil zeggen: Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid, Onroerend Erfgoed.)
Die “bouwinspectie” vindt dat een en ander niet kan. Dat men een artikel (nummerke 99) van een decreet over Ruimtelijke Ordening overtreedt. Nog een (nr. 11) van een decreet over de bescherming van monumenten. En tenslotte vindt RWO dat die werken niet kunnen uitgevoerd zonder vergunning of machtiging.

Tot eenieders verbazing steekt er achter een raam dat nog niet is dichtgemetseld nu ook een ultra kleine mededeling van Stad. De Vlaamse Media Maatschappij kreeg op 30 december de toelating om vanaf 5 januari tot halfweg februari gebruik te maken van het openbaar domein. Mits de nodige vergunningen voor de werken zijn bekomen. Tot op vandaag staan op de parking van het Boerenhol verkeersborden die slechts aan vergunden van de mediamaatschappij de toelating geven om aldaar te parkeren. (Grapjassen verplaatsen geregeld deze borden, of laten ze spontaan omvervallen.) Betaalt VTM daar een retributie voor, zoals wij allemaal dat doen??

Ten derde is er nog achter een ander gespaard raam een grote traditioneel gele affiche opgedoken waarbij Stad laat weten dat er op 26 januari een bouwaanvraag is ingediend.
Begin nu als het u belieft toch niet met het indienen van bezwaarschriften. Het reality-programma “Mijn restaurant” zet Kortrijk op de (wereld)kaart, en dat is precies wat voormalig burgemeester en nu Minister van Justitie altijd heeft gewild. (VTM zegt dat men dit jaar “kleine steden” in de kijker wil zetten.)

Dit alles is verbluffend.
Het is op initiatief van Stefaan De Clerck dat er in Vilvoorde op 23 december 2008 een huurcontract met VTM voor het gebruik (én de verbouwing) van de dekenij werd afgesloten. Dat contract is nog dezelfde voormiddag in het College (de tijd gaat snel) in het bijzijn van schepen Lieven Lybeer (nu burgemeester) goedgekeurd. Zonder lastenboek.
Weet u wat er in dat contract (art.7) nog staat te lezen? “Indien deze werken vergunningsplichtig zijn mogen ze niet zonder voorafgaande officiële vergunnning geschieden. Alle boetes of vervolgingen voor bouwmisdrijven begaan door de huurder zijn ten laste van laatstgenoemde”.

Gepakt in snelheid

Gisteren zag de huidige burgemeester op WTV er niet al te gelukkig uit.
Waarom heeft hij dit dossier zo laten verrotten? Heeft hij of zijn diensten dan nooit VTM aangemaand om maar vlug een bouwaanvraag in te dienen?
Dat de verbouwing van de Dekenij bedoeld is om vriendelijker te zijn voor gehandicapten is larie en apekool.
Want tegelijk zegt Lieven Lybeer dan dat – indien nodig – alles in de oorspronkelijke staat kan hersteld. Dus: opnieuw ontoegankelijk voor gehandicapten.
Onze Borat is soms echt komisch. “Alle materies blijven behouden“. Wat zijn alle materies? De gaten in de muren? De afgebroken muren? Al het bouwafval? Ligt dat allemaal bewaard op een containerpark of in het stadsarchief?

Ten andere: dat is niet waar. Onjuist.
Volgens het huurcontract mag VTM zowel de geïnstalleerde keuken, de toog als de koelcel uitbreken en terug meenemen, naar een ander restaurant. Zonder dat Stad dienaangaande enige (schade)vergoeding kan stellen.

Overigens heeft de nieuwe burgemeester het lastenboek nog altijd niet geagendeerd op het schepencollege.
Vermoedelijk is er op het schepencollege van vandaag een hartig woordje gesproken.
Kortrijkzanen, wees maar een beetje bang voor wat nog kan komen.
Lieven Lybeer is de mening toegedaan dat hij door VTM “in snelheid is gepakt”.
Moge Stad (dat zijn wij) dit niet al te vaak meer overkomen.
Laat ons maar snel die 50.000 euro cadeau storten op de rekening van VTM in Vilvoorde.

Quote van de dag: “enkel het papiertje ontbreekt”

“De kwestie wordt enorm opgeblazen, enkel het papiertje ontbreekt”.
Aldus een naamloos gebleven ambtenaar in “Het Laatste Nieuws” van vandaag.

Welke kwestie wordt buiten proportie opgeblazen?
Het feit dat De Vlaamse Media Maatschappij heel De Oude Dekenij (een beschermd pand) aan het verbouwen is zonder de nodige vergunningen. En dit met het oog op de nieuwe serie van het VTM-programma “Mijn restaurant”.

Enkel het papiertje ontbreekt!
Kortrijkzanen !
Bouw er maar lustig op los. Plaats overal waar het maar kan uw tuinhuisjes en garages.

P.S.
De werken zijn vandaag stilgelegd door de Brusselse inspectie van het agentschap RWO.
Meer nieuws volgt.

De blunders van Borat (1)

Borat is de algemeen aanvaarde, nu door iedereen goedgekeurde koosnaam van onze geliefde nieuwe Kortrijkse waarnemend burgemeester Lieven Lybeer. Van ACW, de Gilde. Eertijds een jonge turk bij de CVP.
IN HART EN NIEREN EEN KAJOTTER.
Op zijn persoonlijke website vindt hij van zichzelf dat hij nog altijd eerste schepen is, met diens bevoegdheden en plus of minus 30 mandaten. Het is niet te geloven. (Hoe hij dat aankan?)
En al eeuwen lang zijn de rubrieken “wonen”, welzijn en gebiedswerking”, “jumelages” aldaar nog in de maak. Even geduld alstublieft.

Borat doet nu ook aan city marketing. Maar dat er vandaag in de Kortrijkse binnenstad kerstmuziek weerklonk (“Stille nacht”!) daar kan hij niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Je kunt niet op alles letten.

We starten hier vandaag met een serie over de blunders (een aparte rubriek) die de eerste schepen-burgemeester in de loop der tijden nog zal maken, niettegenstaande zijn kabinetschef nu dezelfde is als die van burgemeester Stefaan De Clerck. Met de medewerking van onze lezers. Graag uw gestaafde gegevens inzenden op ons emailadres: frans.lavaert@skynet.be. We driedubbelchecken. Garanderen een anonymus, maar dulden dit niet ter redactie. Onze voormalige kajotter kennende is dit geraadzaam. Vermeld niet of u gesyndiceerd bent.

Liggen de werkzaamheden aan De oude Dekenij stil?
Omwille van een gebrek aan vergunningen? Of vanwege de vrieskou?
In “Het Laatste Nieuws” van vandaag zegt Borat dat het VTM-programma “Mijn restaurant” ook naar Kortrijk komt.
In “Het Nieuwsblad” van vandaag wil hij dit bericht noch bevestigen, noch ontkennen. Hij heeft nog geen telefoon (telefoontje!) gekregen van VTM. Dat hij dan toch eens zelf belt! Allez zeg! Heel de benedenverdieping van de dekenij ligt in duigen. Op de parkeerplaats achter de dekenij (het ‘boerenhol’) staat of ligt een bord waarbij alleen mensen met een vergunning van de Vlaamse Media Maatschappij mogen parkeren.

En daarbij, zo nog Borat in HN : “het dossier is niet door hem voorbereid”.
Iedereen kan dit nu sinds jaren geloven. Wij hier – en alle Kortrijkzanen met ons – achten het voor mogelijk dat een burgemeester een dossier dat op het schepencollege van 23 december 2008 voorlag nu wel eventjes kan opvolgen.

Mogen wij niet al te veel blunder-inzendingen verwachten !
Ten bate van onze Stad.

“Mijn restaurant” slaat gat in De Oude Dekenij en in de stadsbegroting (2)

Het huurcontract over De Oude Dekenij tussen Stad en de Vlaamse Media Maatschappij (=+VTM) roept wat vragen op
Volkomen naast die 50.000 euro.

Voor de uitzending van “Mijn Restaurant” in Kortrijk mag VTM veranderingen en verbouwingen aanbrengen op het gelijkvloers. Maar welke? Toen het contract eind december vorig jaar werd ondertekend was er niet eens een lastenboek opgemaakt. En tot op heden is dat lastenboek nog niet voorgelegd aan het schepencollege, terwijl de werken al zijn begonnen. Er is enkel uitdrukkelijk sprake van het aanbrengen van een keuken, een toog en koelcel. Of course. Dat kan in een resto. Ga nu maar eens de werken bezichtigen, tenminste als je nog binnenshuis toegelaten wordt naar aanleiding van het lezen van dit en vorig stuk.

De huurtijd slaat op een periode van maximum één jaar, en ving aan op 1 januari laatstleden. Maar VTM kan na het eerste half jaar (waarbij géén huurprijs moet betaald) de huur maandelijks opzeggen…Hoelang duurt die reality?

Het is blijkbaar niet duidelijk of de huurder vergunningsplichtig is.
Maar wij weten wel zeker dat wie werken wil uitvoeren aan een beschermd monument (dat is De Oude Dekenij) wel degelijk de toelating nodig heeft van de administratie bevoegd voor Onroerend Goed, ook al zijn die werken vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning. Is die toelating in zo korte tijd wel bekomen? Zijn er richtlijnen gekomen van wat men vroeger “monumentenzorg” noemde? Welke?

De industriële keuken en de inboedel die de huurder (VMMa) installeert worden geen eigendom van Stad. Aan het eind van de huur mag de mediamaatschappij zelfs weer alles uitbreken en meenemen. Dat zal wel niet gebeuren, want bij een eventuele latere verkoop van De Oude Dekenij door Stad is dit voor kandidaat-kopers toch een positief gegeven?
Stad heeft trouwens het eerste aankooprecht voor de keuken en/of inboedel, tenminste indien de zaak niet aan de winnaar van het programma (dat moeten niet noodzakelijk duo-Kortrijkzanen zijn) is overgedragen. Stad maakt geen aanspraak op het handelsfonds, zoals klantengegevens, meubilair en uitrusting (borden, glazen, bestek, kassasysteem, meubilair,enz.).

Indien de winnaar van het programma de deelnemer is uit De Oude Dekenij, dan verbindt stad zich ertoe om op het eerste verzoek van de winnaar over te gaan tot de ondertekening van een handelshuurovereenkomst.
Hiertoe is natuurlijk de toestemming van de gemeenteraad vereist.
Voor de “subsidie” van 50.000 euro die VTM krijgt voor de werken (inbegrepen het ereloon van de binnenhuisarchitect) is er “toevallig” ook een goedkeuring van de gemeenteraad nodig, want op de begroting van dit jaar is het budget ontoereikend. Er is een begrotingswijziging nodig. Wanneer komt die er? En stel dat de gemeenteraad zich daartegen verzet? Jongens! Wat dan?

Dit is dan weer ietwat koddig.
Stad (de burgemeester) heeft gevraagd om doorheen het gehele programma contractueel vast te leggen dat men het economisch, historisch en toeristisch luik van Kortrijk zou in beeld brengen, maar VTM wil dit niet beloven.
Behoudens toestemming van VMMa mag Stad in zijn communicatie niet verwijzen naar het programma “Mijn restaurant”.

Er is een kans dat de VTM-serie “De Croonenborghs” ook bij ons zou plaatsvinden. (“Het Laatste Nieuws” van 24 januari).
Onze nieuwe burgemeester Lieven Lybeer vindt dat onze stad en streek duidelijker in beeld moet komen, méér dan nu in het scenario is gepland. Welnu, Lieven Lybeer heeft dat helemaal niet te vinden! Als hij op zo’n manier VTM onder druk zet zou het kunnen dat de serie gewoon naar elders verhuist. Tenzij men de makers weer zwaar gaat subsidiëren…

Wat als de winnaars van De Oude Dekenij niet-Kortrijkzanen zijn?
Dan heeft Stad gevraagd of VTM op televisie een koopdag zou willen organiseren. VTM wil dit wel bespreken, maar niet in het kader van het huurcontract.

P.S.
Gewoonlijk eindigen we stukjes met de zinsnede: “Maar dat is politiek”.
Maar, wat is dit nu?
Wat is citymarketing? Waartoe? Waarom?
Ontpopt Borat zich nu als een scenarist? An sich? As such?

“Mijn restaurant” slaat gat in Oude Dekenij en in stadsbegroting (1)

Potverdorie!
Wat een groot gat is daar nu geslagen in de gevel van De Oude Dekenij vlakbij de Sint-Maartenskerk. Er is ook iets dichtgemetseld, en binnenin heerst een grote chaos. Muren zijn gesloopt, de toiletten en enkele ramen zijn uitgebroken, nieuwe balken worden aangebracht. Heel het interieur van de benedenverdieping wordt grondig gewijzigd.

Potverdorie! Dat pand is toch door een ministeriëel besluit van 15 oktober 2003 beschermd? En een mededeling over een bouwvergunning en over wat men daar zoal verbouwt – of een toelating van de administratie Onroerend Erfgoed – is nergens op de werf te bekennen. Architect? Loodgieter? Bouwheer? Niet bekend gemaakt.

Wat is er aan de hand? Wat komt er daar?
Het College heeft potverdorie het pand voor een jaar verhuurd aan de televisiezender VTM. Het contract is in Vilvoorde ondertekend op 23 december vorig jaar na spoedonderhandelingen op initiatief van toen nog burgemeester Stefaan De Clerck. Op dezelfde dag (!) kwam het contract ter goedkeuring op de agenda van het schepencollege. Dezelfde dag. Dat moet dan ergens ‘s morgens vroeg in de nacht gebeurd zijn aangezien het College toch zowat rond halfnegen in de morgen begint.
De gemeenteraad komt er niet bij te pas, want het College beschouwt de verhuur en de verbouwing van het stadseigendom als een daad van “dagelijks bestuur”.

VTM wil daar binnenkort (maart?) een duo vestigen dat mededingt in een vervolgserie van de succesvolle reality “Mijn Restaurant”. Café Rouge op hetzelfde pleintje is nu al heel blij.

Hoeveel bedraagt de huurprijs?
Maandelijks 2.250 euro, maar de N.V. Vlaamse Media Maatschappij moet de eerste zes maanden niet betalen.
BOVENDIEN krijgt deze huurder van Stad nog 50.000 euro voor de kosten van de verbouwing. Stad, dat zijn wij. Kortrijkzanen betalen dus aan een commerciële zender voor een commerciële serie 50.000 euro plus 6 maal 2.250 euro = 63.500 euro.
Voor heel deze zaak is nog een begrotingswijziging nodig, en normaal gezien komt die er pas in juni-juli.

De Oude Dekenij is stadseigendom en staat al sinds juli 2008 officieel (herhaal: officieel) te koop, zonder de goedkeuring van de gemeenteraad.
Over de perikelen hieromtrent hadden we het al in een stuk van 18 juli 2008. Er waren kandidaat-kopers, maar de ene wou niet opdraaien voor de renovatie- en verbouwingskosten, de andere wou een lagere huurprijs.
Stel nu dat die kandidaat-kopers indertijd van schepen Jean de Bethune 63.600 euro hadden gekregen? Ter vermindering van de instelprijs van 1 miljoen of ter compensatie van de huurprijs? Zouden zij dan hebben toegehapt? Of zullen zij zich opgeven als kandidaat-deelnemer aan “Mijn Restaurant”? Dat wordt dan wel spannend.

(Wordt vervolgd…)

Het Eurodistrict werft aan ! Er is haast bij !

Affaires transportalières

Het Eurodistrict of de Eurometropool of de “Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking” Kortrijk-Lille- Doornik moeten we niet meer voorstellen aan onze trouwe lezers. Het bureaucratisch monster ging op 28 januari van vorig jaar met veel bombarie (20.000 euro voor de installatieplechtigheid) van start in de Kortrijkse Budascoop. Sindsdien kon hier enkel maar meerdere malen vastgesteld dat die EGTS nog helemaal niets heeft uitgericht. Als u toch weet hebt van een of ander grensoverschrijdend evenement (bijvoorbeeld hier “NEXT”), bedenk dan dat het niets te maken heeft of had met het bestaan van de Metropool. Wel alles met bestaande Europese programma’s zoals bijvoorbeeld Interreg.

Wij, die geld scheppen uit vele subsidiepotten van hogerhand, waar andere en wijzelf contribuerende mensen van lagerhand geen weet van hebben. Dit onbesef is een van de meest trieste dingen in het leven van een onwetende burger, kort gezegd: van ons volstrekt … (vul in) samenlevingssysteem. Denk daar maar even goed over na. Over solidariteit.

Welgeteld één jaar na de officiële installatie van de Algemene Vergadering (84 leden die 14 publieke instellingen vertegenwoordigen), de voorzitter (nu blijkbaar Martine Aubry), de vice-voorzitters (Rudy Demotte, Stefaan De Clerk, en Martine Filleul van Nord- Pas-de Calais) zal men nu overgaan tot een aantal topaanwervingen voor wat men het Grensoverschrijdend Agentschap noemt. Dat is een soort secretariaat waarbij beloofd is dat het in Kortrijk komt, maar niemand weet waar. Daarnaast is er nog een Bureau (32 leden) voorzien waarvan beweerd wordt dat het de werkprogramma’s zal bepalen.
(Dat moest allemaal binnen de kortste keren gebeuren. Nog vorig jaar. En de voorbereiding van dat spel duurt al van de vorige eeuw, en heeft al miljoenen gekost. Kortrijkwatcher overdrijft nooit.)

Men zoekt mettertijd naar 10 personeelsleden.
Op 22 januari laatstleden verscheen op Tinternet voor het eerst een vacatureverklaring voor vijf gewichtige functies. Maar geïnteresseerde kandidaten dienen ten laatste te solliciteren tegen 3 februari om 18 uur, meen ik. Brief sturen naar Martine Aubry op een postadres in Rijsel. (Geen emailadres aangegeven.) En absoluut een kopie sturen naar Karel Debaere van Leiedal. (Hier kan het met email.)

Waar gaat men naar op zoek?
– Een Algemeen Directeur.
– Een verantwoordelijke voor de administratie en de financiën. (Vorig jaar reeds beschikte de Metropool over een budget van 989.900 euro. Waar zou dat naartoe gevloeid zijn?)
РEen projectco̦rdinator.
– Een verantwoordelijke voor communicatie.
– Een secretariaatsmedewerker.

Die personeelsadvertenties kan men nu vinden op de website van Leiedal, een nieuwe (“grenzeloze”) van de Provincie, en die van Lillemetropole.
Het curieuze is dat er al een keer op 15 juli van vorig jaar ergens een advertentie op internet te vinden was waarbij men zocht naar een Algemeen Directeur voor het Eurodistrict. Toen moest uw c.v. wel gericht naar iemand uit Charleroi (selectiebureau Trace Group).

Enfin.
Nu weet u het weer. Hoe dit allemaal weer op niks trekt.
Bel maar vlug naar Françoise Maertens van Leiedal. Tel. 056/ 24 16 16.

“Kom thuis werken”! Vacatures in Stad (2)

Helaas weten we nog niet hoe de diverse jury’s zullen zijn samengesteld. Daarover zou een nota worden voorgelegd in het schepencollege van 14 januari, maar die is niet te vinden. Kandidaten! Vergeet de ultieme inschrijvingsdatum van 1 februari niet.
Maar maakt u een kans?

Wil je (thuis) ploegbaas van niveau D4 worden?
Momenteel zijn er 12,2 VE vacant in contractueel verband. De vacatures kunnen per soort functie onderwerp uitmaken van 6 verschillende selectieprocedures. Te weten: aanwerving, bevordering, procedure van interne personeelsmobiliteit, en combinaties van dit alles.
Men zoekt naar 6 ploegbazen bij de directie Leefmilieu(algemeen) en nog 2 bij leefmilieu (groen). Bij Mobiliteit en Infrastructuur wil men 1 iemand met specialiteit technische uitrusting en nog 1 iemand voor wegeniswerken. Bij Facility (hier garage) is er 1 ploegbaas nodig. En bij de directie Sport wil men 1 iemand aanwerven of bevorderen. Totaal: 12 personen.
Het salaris is gekend bij de bevorderingsprocedure. Minimum bruto basismaandwedde is 2.179,32 euro plus 21,85 euro standplaatsvergoeding. Iemand uit de privésector kan maximaal 15 jaar nuttige ervaring in rekening brengen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit. Voor de functie van ploegbaas speelt naast uw syndicale gezindheid ook ervaring en emotionele of sociale intelligentie een cruciale rol. Vandaar dat men in feite op zoek gaat naar “senior ploegbazen” zodat heel jonge mensen of schoolverlaters eigenlijk niet hoeven te solliciteren. Van de stadsmedewerkers die wensen mee te doen aan de competitie verwacht men 4 jaar niveau-anciënniteit.

Misschien wil je administratief medewerker van niveau C1-C3 worden?
Momenteel zijn er 2 vacatures bij de directie Burger en Welzijn, dat is 1 voor het team ‘jeugd’ en 1 voor het team ‘vreemdelingen’.
Hier zullen de vacatures uitsluitend ingevuld via een aanwervingsprocedure. Maar het is de bedoeling om later op het jaar ook een bevorderingsprocedure op te starten voor personeelsleden van niveau D. Hier is het Collegebesluit dubbelzinnig. Plots luidt het: “Vanzelfsprekend kunnnen onze administratieve niveau D-medewerkers die aan de diplomavereisten (hoger secundair onderwijs) voldoen ook aan de aanwervingsprocedure deelnemen”.
De medewerker van het team “vreemdelingen” zal wel van enige talenkennis moeten getuigen. Plus wat juridische kennis en maturiteit. Men zoekt dus een “senior medewerker”. Meerekenbaarheid van de nuttige ervaring is hier bepaald op 15 jaar.
Voor het team ‘jeugd’ mag het een “junior” zijn. Hij krijgt zelfs de kans om zijn job op de werkvloer aan te leren en wat de “meerekenbaarheid” van de ervaring betreft is maximaal vijf jaar van tel.
De personeelsadvertentie op de website van Stad is weerom niet heel precies. Men zegt er niet bij dat men voor de medewerker “jeugd” zal putten uit de werfreserve. Solliciteer dus weerom niet.

Er is ook nog een vacantverklaring van assistenten (D1-D3).
Op heden gaat het om 1 polyvalent vakman bij het gebouwenteam van de directie Facility, 3 poetspersonen (waarvan 1 bij cultuur), 1 vakman infrastructuur, 4 redders (tijdelijk), 2 zaalwachters bij de directie Sport (in feite voor de opvang piek seizoen in het open zwembad!), 4 vakmannen voor groenonderhoud, 2 vakmannen leefmilieu. Maar: “technisch gezien komt dit neer op 7 aanwervingsprocedures”.
Omdat men in de loop van dit jaar nog vacatures verwacht opteert men voor het aanleggen van een wervingsreserve.
Alleen voor de functie van polyvalent vakman, de vakman voor groenonderhoud is ervaring vereist. Bij de andere functies streeft men naar verjonging van het kader.

Zeau.
Nu weet u wat meer dan er staat op de website van Stad en kunt u beslissen of het zinvol is om te solliciteren.

“Kom thuis werken” ! Vacatures in Stad (1)

Onder de ietwat ongelukkig gekozen metaforische titel “kom thuis werken” kunt u op de website van Stad een aantal vacatures vinden. Men zoekt vakmensen, ploegbazen, administratief medewerkers. Het klein grut dus.

Maar om hoeveel vacatures gaat het juist? Hoeveel valt er te verdienen? Hoe verloopt de aanwerving of bevordering? Is er een jury? Aan welke vereisten moet men voldoen?

De vacantverklaringen zijn pas gebeurd in een schepencollege van 7 januari. Moesten dan nog openbaar gepubliceerd in een extra Stadskrant (al gezien?), de Streekkrant (?), de VDAB-website (al gevonden?), – terwijl de uiterste inschrijvingsdatum al op 1 februari valt. Ga vooral op audiëntie bij Lieven Lybeer. Zie zijn website voor dagen en uren. Pint drinken in “De Gilde”. Niet: de “Middenstand”. Laat enigszins blijken dat uw vadere, met moedere, ooit lid waren van het reisbureau Ultra Montes. Aan voorhuwelijkssparen deden. Een verloofdencursus volgden. Kardinaal Cardijn in het VTI mochten de hand drukken.
Kajotters hebben voorrang.

Meer info in een volgend stuk.
Lees intussen hier nog eens dat stuk van 23 mei vorig jaar. “Nieuwe betrekkingen in het verschiet”.
Daarin zagen we dat het College toen een shortlist had opgemaakt van aan te werven personeel van een eerder hoger niveau. Een wooncoördinator, een onderwijscoördinator, een coördinator Europa/euroregio. Welnu, die wervingsdossiers zijn nu nog altijd lopende!

Met nog een aantal andere belangrijke dossiers. Over de aanwerving van een deskundige voor het economisch loket (dat unieke?), een boekhouder voor Financiën (waarschijnlijk voor de autonome gemeentelijke bedrijven en VZW’s), een Vlarem-deskundige voor de directie Leefmilieu. Die laatste dient om schepen Bral van Milieu uit te leggen wat een ozongat is en wie sir Kyoto is.

Er is ook nog sprake van een vormingsdeskundige, maar ik meen te weten dat die al is aangesteld via interne rotatie van een voormalig onderwijskundige naar een “vormingsverantwoordelijke”.
(Een vormingsdeskundige is een deskundige over vorming.)

En: wanneer zal men nu een keer eindelijk de procedure opstarten voor de aanwerving van een wetenschappelijk medewerker voor het Broelmuseum?

(…)