Dienstdoend burgemeester Lybeer zou kunnen 111.000 euro verdienen als hij zijn best doet

Daarvoor moet hij middels een doorgedreven politiek van (sociale) huisvesting het aantal inwoners opdrijven tot 80.001.
Het zit zo.
De wedden van de burgemeesters zijn met ingang van 1 januari weeral gestegen. Het bedrag fluctueert niet enkel met de index maar volgt op de voet ook de vergoeding van de leden van het Vlaams parlement. Omdat hun eindejaarstoelage (2:637 euro) nu is uitbetaald is de bruto-jaarwedde van de Vlaamse parlementariërs gestegen tot 110.272 euro.
Burgemeesters krijgen daar een percentage van. In steden met 50.001 tot 80.000 inwoners is dat 83,65 procent. Onze nieuwe dienstdoende burgemeester – in het stadhuis Borat genoemd – krijgt nu onverwacht 92.242,82 euro op jaarbasis. (Vergelijk: begin vorig jaar ging het om 86.729,66 euro.)

Lieven Lybeer beloofde bij zijn aantreden een scherpere sociale politiek te willen voeren.
Als hij hiermee het aantal inwoners van Kortrijk kan opdrijven tot 80.000 zal hij op jaarbasis 111.198,64 euro bruto verdienen. Dat is zelfs meer dan een Vlaams parlementslid. Want in die bevolkingscatergorie rekent men met een percentage van 100,84 op de vergoeding van het parlementslid.

Nu staat het inwonersaantal in Kortrijk op zoiets van 74.000.

Het volstaat de huisvestingspolitiek aan te zwengelen. En dat is nu juist de dada van Borat.
Hij staat op goede voet met alle actoren uit de sector en is niet zelden bestuurslid bij de desbetreffende organisaties.
Lieven Lybeer zal nu zorgen dat het OCMW de beloofde sociale woningen realiseert, ook die voor senioren in weinig bevolkte plaatsjes als Kooigem en Rollegem. De sociale huisvestingsmaatschappij “De Poort” zal zich meer om zijn kerntaak bekommeren. Lybeer wordt nu de grote baas in het Stadsontwikkelingsbedrijf, in de plaats van minister Stefaan De Clerck. De aandacht aldaar zal dus minder gaan naar het winkelcomplex K.
De “Woonwinkel” zal slagkracht krijgen. Het zgn. Woonplan zal eindelijk in werking treden. En vroeger dan voorzien komt er een communicatiecampagne over wonen op gang. Het OCMW op zijn beurt kan met een goed integratiebeleid meer allochtonen aantrekken.
Met kinderopvang is ook nog veel te bereiken.
En weg met de condoomautomaten in jeugdlokalen.

P.S.
Schepenen zien hun koopkracht ook stijgen. Zij krijgen 75% van de burgemeesterswedde.