Syndicale premies voor stadspersoneel (1)

Eerst wat uitleg.
Stad betaalt voor elk personeelslid jaarlijks een bepaald bedrag (iets van 46 euro) aan de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van plaatselijke en provinciale besturen. Die RSZPPO geeft dat door aan het federaal fonds bij de eerste minister voor het uitbetalen van syndicale premies. Wel te verstaan enkel voor de personeelsleden die aangesloten zijn bij een erkende vakbond. ACV,ABVV en ACLVB.
De vraag kan nu gesteld of niet-gesyndiceerden (met eventueel resterend geld) geen gelijkaardige premie zouden kunnen krijgen voor bijvoorbeeld juridisch advies en bijstand.
Bovendien rijst de vraag of niet moet gecontroleerd of het geld wel effectief gebruikt wordt voor de uitbetaling van premies, en of de federale “Commissie voor vakbondpremies” haar taak wel uitvoert.
Dat zou een goede vraag kunnen zijn voor ons raadslid-parlementariër Roel Deseyn (CD&V-ACW).
Uit de aard der zaak is het evenwel het Vlaams Belang dat zulke ambetante vragen stelt.
In de Gentse gemeenteraad bijvoorbeeld Francis Van den Eynde. Bij ons raadslid Maarten Seynaeve.
Er bestaat bij ons een “Bulletin van Vragen en Antwoorden”. Via dit middel kunnen raadsleden schriftelijk informatieve en technische vragen stellen. De antwoorden worden nu trouwens met nogal wat vertraging gepubliceerd op de Kortrijkse website. Interessant, maar jammer genoeg wordt het instrument te weinig gebruikt door onze raadsleden.
Maarten Seynaeve stelde net zijn de Gentse collega zes vragen over die premies.
Ingekort:
Hoeveel betaalde Stad in 2006 en 2007 aan de RSZPPO?
Heeft Stad informatie over de syndicalisatiegraad bij het personeel?
Controleert Stad de effectieve uitbetaling van de premies?
Kan met het resterende geld geen premie worden uitbetaald aan niet-gesyndiceerden?
Stad moet de gegevens over de aanvraagformulieren voor een syndicale premies die zij toezendt aan personeelsleden ter beschikking houden van de “Commissie voor de vakbondspremies”. Hoeveel malen heeft de federale commissie deze gegevens bij onze stad opgevraagd?
Eens kijken naar de antwoorden en vergelijken met wat stad Gent daarover zegt.
(…)