Het geklungel met de fractietoelagen (1)

Al sinds 1998 krijgen de fracties voor hun werking in verband met de gemeenteraad een toelage van Stad (van ons), naast hun presentiegeld. Het ging toen om 5.000 frank per raadslid en per jaar. Later (2002) werd het 125 euro, en sinds 2007 gaat het om 153 euro. Officieel toch. Onbegrijpelijk is dat in 2007 nochtans aan CD&V-NVA (18 raadsleden) 2.362,5 euro werd uitgekeerd, aan VLD (9 leden) 1.181,25 euro, aan SP.A-Vlaams Progressieven-Groen (8 leden) 1.050 euro en aan VB (6 leden) 787,5 euro. Niemand viel daarover.
Erger nog.
De partijen moeten op het eind van het werkjaar met bewijsstukken het gebruik van die ontvangen middelen motiveren. Men mag er bijvoorbeeld geen Heilige Mis mee financieren (zoals de CD&V deed) of een huurrekening indienen voor een lokaal dat niet verhuurd wordt (VLD). De stadstoelage mag uitsluitend gebruikt ter ondersteuning van de fractiewerking, en totaal niet voor partijpolitieke doeleinden.

Die bewijsstukken worden jaarlijks openbaar gemaakt in de gemeenteraad en aldaar besproken.
Dit is voor het eerst gebeurd in een Raad van september 2008, en het ging toen over de toelage van het jaar 2007.
In de publieke tribune constateerde iedereen toen dat raadsleden net zoveel ethische besef hebben als een slagroomtaart. (Zie ons stuk van 15 september).

Alleen het Vlaams Belang vond het nodig om aan te tonen dat de andere partijen hun toelage oneigenlijk hadden gebruikt, dat wil zeggen : niet expliciet voor de fractiewerking. Op kosten van Stad (van ons dus) bijvoorbeeld naar alle leden van de partij een uitnodiging sturen voor een nieuwjaarsreceptie, het mag niet.

Het VB heeft klacht neergelegd bij de gouverneur, maar Breyne heeft die geklasseerd met de motivering dat de regelgeving over wat kan of niet kan nog onduidelijk is. (Zijn brief volgt hier nog wel een keer.)
Ja zeg ! Meerdere malen met militanten of kennissen uitgebreid gaan tafelen in een luxe-restaurant, dat kun je toch niet bestempelen als fractiewerking?

Het schepencollege heeft vorige maand beslist dat er voor 2008 opnieuw een jaarlijkse toelage van 153 euro per raadlid van een fractie wordt uitgekeerd.
Eric Flo valt als onafhankelijke éénmansfractie uit de boot? Of niet? (Vraag het hem eens. Burgemeester vond dat Flo geen fractie vormt.) Er is nog altijd sprake van een CD&V-N.VA-fractie, terwijl Lieve Vanhoutte zelfs geen Vlaams-nationaliste meer is. En die fractie gewoon nooit heeft bestaan.

Om welke bedragen gaat het nu voor 2008?
CD&V: 2.754 euro.
VLD: 1.377 euro.
“De Progressieve Oppositie”(drie partijen): 1.224 euro.
VB: 918 euro.

De fracties krijgen dat geld uitbetaald, terwijl er nog geen enkele fractieleider de bewijsstukken over de uitgaven 2008 heeft ingediend.
Meer nog.
Het College deelt zelfs mee dat de fracties daarmee “om praktische redenen” mogen wachten tot het eind van het jaar!
Onvoorstelbaar. In het eigenste huishoudelijk reglement van de Raad staat dat de nota met bewijsstukken binnen moet op het einde van het werkjaar. En dat is ook zo bepaald in een ministeriële circulaire (BA-2004/1 van 13 februari 2004).

Wat zouden die “praktische redenen” kunnen zijn bij het uitstel voor de voorlegging van de werkingskosten? Dat de fracties niet hebben gewerkt en kosten gemaakt lijkt me zeer, zeer plausibel. En dat het tijd en veel beraad of gekonkel vergt om valse (fictieve, irreële) facturen voor te leggen.
We moeten dus nog maanden wachten om te horen welke fractie de moed heeft om te zeggen dat de ontvangen toelage gewoon te hoog was in verhouding tot de “werking”, en daarom het saldo terug aan Stad (aan ons) bezorgt.

P.S.
Een soort bureau van fractieleiders heeft begin vorig jaar praktisch beslist dat men de jaarlijkse “onkostennota” telkens tegen half februari zou indienen.