“Kom thuis werken” ! Vacatures in Stad (1)

Onder de ietwat ongelukkig gekozen metaforische titel “kom thuis werken” kunt u op de website van Stad een aantal vacatures vinden. Men zoekt vakmensen, ploegbazen, administratief medewerkers. Het klein grut dus.

Maar om hoeveel vacatures gaat het juist? Hoeveel valt er te verdienen? Hoe verloopt de aanwerving of bevordering? Is er een jury? Aan welke vereisten moet men voldoen?

De vacantverklaringen zijn pas gebeurd in een schepencollege van 7 januari. Moesten dan nog openbaar gepubliceerd in een extra Stadskrant (al gezien?), de Streekkrant (?), de VDAB-website (al gevonden?), – terwijl de uiterste inschrijvingsdatum al op 1 februari valt. Ga vooral op audiëntie bij Lieven Lybeer. Zie zijn website voor dagen en uren. Pint drinken in “De Gilde”. Niet: de “Middenstand”. Laat enigszins blijken dat uw vadere, met moedere, ooit lid waren van het reisbureau Ultra Montes. Aan voorhuwelijkssparen deden. Een verloofdencursus volgden. Kardinaal Cardijn in het VTI mochten de hand drukken.
Kajotters hebben voorrang.

Meer info in een volgend stuk.
Lees intussen hier nog eens dat stuk van 23 mei vorig jaar. “Nieuwe betrekkingen in het verschiet”.
Daarin zagen we dat het College toen een shortlist had opgemaakt van aan te werven personeel van een eerder hoger niveau. Een wooncoördinator, een onderwijscoördinator, een coördinator Europa/euroregio. Welnu, die wervingsdossiers zijn nu nog altijd lopende!

Met nog een aantal andere belangrijke dossiers. Over de aanwerving van een deskundige voor het economisch loket (dat unieke?), een boekhouder voor Financiën (waarschijnlijk voor de autonome gemeentelijke bedrijven en VZW’s), een Vlarem-deskundige voor de directie Leefmilieu. Die laatste dient om schepen Bral van Milieu uit te leggen wat een ozongat is en wie sir Kyoto is.

Er is ook nog sprake van een vormingsdeskundige, maar ik meen te weten dat die al is aangesteld via interne rotatie van een voormalig onderwijskundige naar een “vormingsverantwoordelijke”.
(Een vormingsdeskundige is een deskundige over vorming.)

En: wanneer zal men nu een keer eindelijk de procedure opstarten voor de aanwerving van een wetenschappelijk medewerker voor het Broelmuseum?

(…)