“Kom thuis werken”! Vacatures in Stad (2)

Helaas weten we nog niet hoe de diverse jury’s zullen zijn samengesteld. Daarover zou een nota worden voorgelegd in het schepencollege van 14 januari, maar die is niet te vinden. Kandidaten! Vergeet de ultieme inschrijvingsdatum van 1 februari niet.
Maar maakt u een kans?

Wil je (thuis) ploegbaas van niveau D4 worden?
Momenteel zijn er 12,2 VE vacant in contractueel verband. De vacatures kunnen per soort functie onderwerp uitmaken van 6 verschillende selectieprocedures. Te weten: aanwerving, bevordering, procedure van interne personeelsmobiliteit, en combinaties van dit alles.
Men zoekt naar 6 ploegbazen bij de directie Leefmilieu(algemeen) en nog 2 bij leefmilieu (groen). Bij Mobiliteit en Infrastructuur wil men 1 iemand met specialiteit technische uitrusting en nog 1 iemand voor wegeniswerken. Bij Facility (hier garage) is er 1 ploegbaas nodig. En bij de directie Sport wil men 1 iemand aanwerven of bevorderen. Totaal: 12 personen.
Het salaris is gekend bij de bevorderingsprocedure. Minimum bruto basismaandwedde is 2.179,32 euro plus 21,85 euro standplaatsvergoeding. Iemand uit de privésector kan maximaal 15 jaar nuttige ervaring in rekening brengen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit. Voor de functie van ploegbaas speelt naast uw syndicale gezindheid ook ervaring en emotionele of sociale intelligentie een cruciale rol. Vandaar dat men in feite op zoek gaat naar “senior ploegbazen” zodat heel jonge mensen of schoolverlaters eigenlijk niet hoeven te solliciteren. Van de stadsmedewerkers die wensen mee te doen aan de competitie verwacht men 4 jaar niveau-anciënniteit.

Misschien wil je administratief medewerker van niveau C1-C3 worden?
Momenteel zijn er 2 vacatures bij de directie Burger en Welzijn, dat is 1 voor het team ‘jeugd’ en 1 voor het team ‘vreemdelingen’.
Hier zullen de vacatures uitsluitend ingevuld via een aanwervingsprocedure. Maar het is de bedoeling om later op het jaar ook een bevorderingsprocedure op te starten voor personeelsleden van niveau D. Hier is het Collegebesluit dubbelzinnig. Plots luidt het: “Vanzelfsprekend kunnnen onze administratieve niveau D-medewerkers die aan de diplomavereisten (hoger secundair onderwijs) voldoen ook aan de aanwervingsprocedure deelnemen”.
De medewerker van het team “vreemdelingen” zal wel van enige talenkennis moeten getuigen. Plus wat juridische kennis en maturiteit. Men zoekt dus een “senior medewerker”. Meerekenbaarheid van de nuttige ervaring is hier bepaald op 15 jaar.
Voor het team ‘jeugd’ mag het een “junior” zijn. Hij krijgt zelfs de kans om zijn job op de werkvloer aan te leren en wat de “meerekenbaarheid” van de ervaring betreft is maximaal vijf jaar van tel.
De personeelsadvertentie op de website van Stad is weerom niet heel precies. Men zegt er niet bij dat men voor de medewerker “jeugd” zal putten uit de werfreserve. Solliciteer dus weerom niet.

Er is ook nog een vacantverklaring van assistenten (D1-D3).
Op heden gaat het om 1 polyvalent vakman bij het gebouwenteam van de directie Facility, 3 poetspersonen (waarvan 1 bij cultuur), 1 vakman infrastructuur, 4 redders (tijdelijk), 2 zaalwachters bij de directie Sport (in feite voor de opvang piek seizoen in het open zwembad!), 4 vakmannen voor groenonderhoud, 2 vakmannen leefmilieu. Maar: “technisch gezien komt dit neer op 7 aanwervingsprocedures”.
Omdat men in de loop van dit jaar nog vacatures verwacht opteert men voor het aanleggen van een wervingsreserve.
Alleen voor de functie van polyvalent vakman, de vakman voor groenonderhoud is ervaring vereist. Bij de andere functies streeft men naar verjonging van het kader.

Zeau.
Nu weet u wat meer dan er staat op de website van Stad en kunt u beslissen of het zinvol is om te solliciteren.