“Mijn restaurant” slaat gat in Oude Dekenij en in stadsbegroting (1)

Potverdorie!
Wat een groot gat is daar nu geslagen in de gevel van De Oude Dekenij vlakbij de Sint-Maartenskerk. Er is ook iets dichtgemetseld, en binnenin heerst een grote chaos. Muren zijn gesloopt, de toiletten en enkele ramen zijn uitgebroken, nieuwe balken worden aangebracht. Heel het interieur van de benedenverdieping wordt grondig gewijzigd.

Potverdorie! Dat pand is toch door een ministeriëel besluit van 15 oktober 2003 beschermd? En een mededeling over een bouwvergunning en over wat men daar zoal verbouwt – of een toelating van de administratie Onroerend Erfgoed – is nergens op de werf te bekennen. Architect? Loodgieter? Bouwheer? Niet bekend gemaakt.

Wat is er aan de hand? Wat komt er daar?
Het College heeft potverdorie het pand voor een jaar verhuurd aan de televisiezender VTM. Het contract is in Vilvoorde ondertekend op 23 december vorig jaar na spoedonderhandelingen op initiatief van toen nog burgemeester Stefaan De Clerck. Op dezelfde dag (!) kwam het contract ter goedkeuring op de agenda van het schepencollege. Dezelfde dag. Dat moet dan ergens ‘s morgens vroeg in de nacht gebeurd zijn aangezien het College toch zowat rond halfnegen in de morgen begint.
De gemeenteraad komt er niet bij te pas, want het College beschouwt de verhuur en de verbouwing van het stadseigendom als een daad van “dagelijks bestuur”.

VTM wil daar binnenkort (maart?) een duo vestigen dat mededingt in een vervolgserie van de succesvolle reality “Mijn Restaurant”. Café Rouge op hetzelfde pleintje is nu al heel blij.

Hoeveel bedraagt de huurprijs?
Maandelijks 2.250 euro, maar de N.V. Vlaamse Media Maatschappij moet de eerste zes maanden niet betalen.
BOVENDIEN krijgt deze huurder van Stad nog 50.000 euro voor de kosten van de verbouwing. Stad, dat zijn wij. Kortrijkzanen betalen dus aan een commerciële zender voor een commerciële serie 50.000 euro plus 6 maal 2.250 euro = 63.500 euro.
Voor heel deze zaak is nog een begrotingswijziging nodig, en normaal gezien komt die er pas in juni-juli.

De Oude Dekenij is stadseigendom en staat al sinds juli 2008 officieel (herhaal: officieel) te koop, zonder de goedkeuring van de gemeenteraad.
Over de perikelen hieromtrent hadden we het al in een stuk van 18 juli 2008. Er waren kandidaat-kopers, maar de ene wou niet opdraaien voor de renovatie- en verbouwingskosten, de andere wou een lagere huurprijs.
Stel nu dat die kandidaat-kopers indertijd van schepen Jean de Bethune 63.600 euro hadden gekregen? Ter vermindering van de instelprijs van 1 miljoen of ter compensatie van de huurprijs? Zouden zij dan hebben toegehapt? Of zullen zij zich opgeven als kandidaat-deelnemer aan “Mijn Restaurant”? Dat wordt dan wel spannend.

(Wordt vervolgd…)