Kom thuis in de Stad werken (3): 303 plus 111 ?

Wat schrijft die papieren perse (die van de dode bomen) toch weer allemaal?
Of misschien beter: wat tekenen persjongens toch allemaal op uit de mond van de burgemeester? Zonder dit te checken bij kortrijkwatcher. (Zie stuk van 22 februari, met als titel “kom thuis werken”.)

Ziehier wat er staat in “Het Nieuwsblad” van vandaag. Kop: “303 geïnteresseerden voor twee jobs”.

“In tijden van crisis zijn jobs bij overheidsbesturen zeer gegeerd. De stad Kortrijk heeft vacatures voor twee arbeiders,waaronder één in de dienst milieu. Het wordt een moeilijke keuze voor de stad want volgens waarnemend burgemeester Lieven Lybeer zijn er voor de ene functie 169 kandidaten en voor de andere 134. Samen willen dus 303 werkzoekenden één van de twee jobs.”

Wat klopt er daar nu van?
Het aantal geïnteresseerden zal wel juist zijn. (Maar dit staat nu wel niet te lezen in de krant: voor de 3 gezochte poetsvrouwen of -mannen waren er op de sluitingsdatum van de inschrijving – op 1 februari – 111 gegadigden.)
Overigens zou Stad wellicht het aantal inschrijvingen kunnen beperken door veel nauwkeuriger de (diploma)vereisten en de gevraagde nuttige ervaring te vermelden bij de vacatures. Bij de advertenties in het kader van “Kom thuis werken!” leek het erop alsof zowat iedereen kon solliciteren.

Lieven Lybeer was toen net nog geen burgemeester toen het College begin januari besliste dat Stad uitkeek naar 12 ploegbazen (niveau D4). Voor de directie Leefmilieu alleen al waren er 6 vacatures. Hoe staat het daarmee?
De burgemeester heeft het in de krant van vandaag evenwel over twee arbeiders, waarvan één in de dienst Leefmilieu.
Maar waar haalt hij dat toch?
Begin januari zocht men op niveau D1-D3 alleen al voor leefmilieu naar 6 vakmannen. Zes. En verder nog naar één iemand voor de dienst Facility (gebouwen), drie poetsers en twee “zaalwachters”.
ZIJN ER DAN AL ENKELE ARBEIDERS HORS CONCOURS AANVAARD? ZIJN HET VOORMALIGE KAJOTTERS?

Nog dit.
Voor bepaalde van die functies wil men systematisch “het kader verjongen”.
Hoeveel van die 303 vermelde werkzoekenden hebben zonder het te beseffen nodeloos gesolliciteerd?
Weet u wie er nog zal afvallen uit de race? Al wie het bewijs van diplomavereisten niet heeft opgestuurd vóór 1 februari.

Porno in de Parkietenlaan 19

Zaterdagavond, 21 februari, 23u49.
Alles gaat rustig zijn gangetje ten huize van Carl Decaluwé, Kortrijks raadslid, Vlaams volksvertegenwoordiger en mediaspecialist.
Carl herleest in “De Standaard” van die dag voor de vierde maal en nog nagenietend zijn dubbelinterview met Mureille Scherre. De lingerieontwerpster wou ter gelegenheid van Valentijnsdag voor Studio Brussel een schattig, vrouwvriendelijk pornofilmpje draaien. Is mede door toedoen van Carl afgelast. Geen belastinggeld voor porno bij de publieke omroep!
De mediawetgeving is vrij duidelijk, zegt Carl in de krant. “Gewelddadige pornografische scènes zijn verboden.”
Het vrouwtje van Carl pakt er nog een keer “De Morgen” van 14 februari bij. Opiniestukje van de speechschrijver van haar man ! “De vigerende mediawetgeving stelt dat lineaire televisie geen porno mag uitzenden.”

23u53. Vrouwtje slaakt een alles doordringende, akelige gil.
Buren komen angstig aankloppen in de Parkietenlaan 19. Slaat Carl het vrouwtje?
Maar neen.
Op de openbare omroep VRT ziet vrouwtje vol afschuw een meedogenloze verkrachtingscène. “De film “L’empire des Sens” is net begonnen, een Japans erotisch drama dat in 1976 de filmwereld op stelten zette. De ene na de andere navrante keiharde pornoscène volgt nog. Vrouwtje valt bewusteloos als Carl vier vrouwen en één man telt op één en dezelfde mat. Carl belt de VRT maar daar is niemand meer. Carl is radeloos. Om 1u28 in de nacht neemt hij het mediadecreet nogmaals ter hand want de film wordt steeds gewelddadiger. Zelfs manonvriendelijk. Er gaat een penis voor de bijl!

Wat staat er in het mediadecreet?
“Omroepen mogen geen programma’s uitzenden die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden aantasten, inzonderheid programma’s met pornografische scènes of met nodeloos geweld.”
Dat is vrij duidelijk.
Want aan die bepaling wordt een restrictie toegevoegd:
“…tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen gewaarborgd wordt dat minderjarigen in het zendgebied die programma’s normaliter niet kunnen zien of beluisteren.”
Dus, om half twee ‘s nachts mag een castratie op TV.
Familie Decaluwé moet maar niet zo lang opblijven.

P.S.
Onze volksvertegenwoordiger is ooit jurylid geweest bij de keuze van Miss Belgian Beauty.

As-salamu alaykum YAHYA ABDALLAH AL MOUALLIMI

Allâhu akbar !
Morgen 19 februari arriveert de ambassadeur van Saoudi-Arabië in het Kortrijkse stadhuis. Met zijn harem, verkleed in burgerwachten.

(Christenhonden met hun rode kruisen kennen goed dat land. De bakermat van de islam.)

Abdallah Y. Al Mouallimi zal omstreeks 9u45 op de pui de verzamelde menigte van streng orthodoxe moslims toespreken en wat aalmoezen uitdelen. Gratis tickets voor de Hadj.
Minstens één lid van het schepencollege zal Zijne Excellentie een hartig woordje toespreken en een relatiegeschenk van Stad overhandigen. (De drie vrouwelijke schepenen worden gedurende het blitzbezoek opgesloten in de Raadskelder.)
Is dienstdoend burgemeester Lieven Lybeer nu wat standaard-Arabische woordjes aan het instuderen? Of houdt hij het bij zijn steenkool-engels? Of neemt de enig echte, ware burgemeester Stefaan De Clerck de honneurs waar?

Het wordt geen gemakkelijk welkomstwoord, als men beleefd wil blijven.
In Saudi-Arabië haalt het staatshoofd – hier vertegenwoordigd door Abdullah – gemakkelijk een gemiddelde van twee excecuties per week. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn vooral vreemdelingen het slachtoffer van straffe uitspraken. Arbeidsimmigranten, vooral uit Afrika en Azië.

Vandaar dat Abdallah het opportuun vindt om op te treden als gastspreker op een seminarie getiteld “Zaken doen met en in Saoedi-Arabië”.
Dat seminarie (met walking lunch) gaat door in een Barco-vestiging op grondgebied Kuurne. De organisatie ligt in handen van VOKA Kvk-West-Vlaanderen en Flanders Tradelinck. Begin om 10 uur. Optreden van de ambassadeur voorzien om 12u30. Conclusies om 14u15.
Tussendoor komt er minstens één politicus aan het woord: onze gouverneur Paul Breyne. Hij zal het hebben over de Europees joods-christelijke waarden in het zakenleven, zoals die ook ‘van toepassinge’ zijn in het publieke leven.
Zal onze minister van Ondernemen Vincent van Quickenborne deelnemen aan de ‘panel discussion”? Daar wordt dan de hamvraag gesteld: hoe het is om zaken te doen met/in Saoedi-Arabië. Intervenieert schepen van middenstand Jean de Bethune (voorzitter van de provincieraad) hierbij nog even?

Voka-leden betalen een deelnameprijs van 90 euro. Anderen 150 euro, excl. fee BTW.
Maar men kan in aanmerking komen voor een subsidie. Politici mogen ongetwijfeld gratis binnen of kunnen de kosten declareren bij hun administratie.

Burgemeester Lieven Lybeer is nu ook bevoegd voor de dienst protocol.
Lieven, maak nu een keer geen grapjes. Het woord ‘alcohol’ is wel van Arabische oorsprong, maar op de receptie in het stadhuis volkomen haram hoor. Vraag bij de toast met glaasje thee aan de ambassadeur om een jumelage Kortrijk-Mekka.

Salam !

Pleinscholen bereikbaar ! Ziekenhuis Sint-Niklaas ook !

Dezer dagen krijgen de leerlingen van de drie Pleinscholen opnieuw mobiliteitsles, in het kader van “kortrijkbereikbaar”.
Ziehier de informatie (nog niet bereikbaar op “kortrijkbereikbaar”).
Vanaf maandag 23 februari ziet de verkeerssituatie er zo uit:

* Gentsestraat + kruispunt Plein-Vaartstraat-Gentsestraat open voor het verkeer in beide richtingen.
* Plein kant Groeningepoort is wel werfzone en dus niet bereikbaar.
* Kruispunt Plein-Langemeerssstraat afgesloten voor het verkeer, waardoor de Langemeersstraat een doodlopende straat wordt. Zeg dat wel…

Let nu even goed op, fluohesjes.
Het verkeer zal omgeleid worden via de Groeningelaan-Harelbeeksestraat-Gentsestraat-Plein.
De rijrichting op de Houtmarkt wordt ook omgedraaid zodat de bereikbaarheid van het ziekenhuis gegarandeerd blijft. Voor het geval jullie verongelukken.

Deze fase van de werken zal duren tot en met 30 april.
Iedereen begrepen? Maak nu maar een plannetje. Gebruik van tafels van vermenigvuldiging is toegestaan.

Op de website van “kortrijkbereikbaar” staat dat in de Deerlijksestraat vanaf 10 februari voor twee weken een éénrichtingverkeer geldt. Dat is een paar dagen zo geweest, ja.
Wat er niet valt op te lezen is dat er nu ook een kant van de Leeuw van Vlaanderenlaan is afgesloten.

Nog puntjes op de IJ van de Oude Dekenij (2)

Media-specialist raadslid en volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V) moet nu optreden. Nu.
Gedaan met het spenderen van belastinggeld aan commerciële televisie.
65.000 plus 200.000 in Kortrijk alleen al. En ‘t is niet eens porno. Wel passie. Fred Germonprez (schrijver en journalist die alles wist over Kortrijkse familievetes) staat op uit zijn graf. Lees nog: “De derde hoofdzonde”, “Jozef De Coene”, “De magistraat”, “Kortrijkse figuren”.

Neem me niet kwalijk.
Dit was een woord vooraf.

Hierna mondelinge vragen van de raadsleden Ph.De Coene en M.Seynaeve.
Met letterlijk in extenso antwoord van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer op de gemeenteraad van 9 februari. Zoek de halve leugens en de onwaarschijnlijkheden.
Intussen – tegelijkertijd – is er al een geheel nieuwe, andere historie (soap) aan de gang met VTM in Kortrijk.
Zie nu onmiddellijk kortrijklinksbekeken
van raadslid Marc Lemaitre.
Alweer een commercieel productiehuis slaagt erin om bij steden geld te schooien om iets of wat ter plekke te draaien. En ze daarbij tegenover mekaar uit te spelen. Dat moet gedaan zijn. De Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) heeft hier een taak te vervullen.
Stadsbestuur Kortrijk wil nu nog (bovenop de kosten voor “Mijn restaurant”) tot 200.000 euro besteden opdat er zich hier iets op TV zou afspelen over een oud familiedrama bij rijke families. Uit de regio. Kunnen we het niet bij de nieuwe geheimen houden? Terwijl de families dit zelf sponsoren? Koramic! De Bethune. Vlerick. Goethals. Bral. Boer De Clerck junior. Roularta. (Moeder Nolf.) Inspiratie zat. De Bertjes. Et cetera.
Maar is de historische kring “Leiegouw” al geraadpleegd? En het OCMW met al zijn boerderijen?
Zullen we de plaatselijke pers van toen te zien krijgen?
Zal de serie achterhalen hoe het er in het verleden aan toeging?
Is het de bedoeling om de notaris, de pastoor, de brouwer voor het daglicht te halen?

Onze secretaresse voorspelt poblemen.
Ze zegt dat het tegelijk waar en niet waar zal zijn. “Er zal iets uitkomen.” Iets van nu.
Bon. Lees nu maar Marc.
Over het restaurant nog.
Ook niet beschaamd zijn als u dat niet leest. Gemeenteraadsleden en schepenen zijn dit ook niet.

ONS RESTAURANT
GR. 9 februari 2009.
Algemene uiteenzetting (van de burgemeester)

In het najaar van 2008 werd de directie Facility (stadsarchitect) gecontacteerd door de toenmalige burgemeester voor een mogelijke locatie in Kortrijk voor de tweede reeks van het succesvolle programma ”Mijn Restaurant”.
Daarbij werd gedacht aan de Oude Dekenij, stadsgebouw dat op dat moment te koop stond. VTM betoonde duidelijk interesse voor dit pand maar werd er dan al op gewezen dat het hier een beschermd gebouw betreft,wat bij uitvoering van werken aanleiding kan geven tot het doorlopen van vergunningsprocedures.
In de daaropvolgende weken heeft VTM zelf verschillende plaatsbezoeken verricht.
Pas in de tweede week van december 2008 werd opnieuw overlegd met VTM.
Op 23 december 2008 keurde het college het voorgelegde ontwerp van huurovereenkomst goed,de huurovereenkomst werd dezelfde dag nog ondertekend.
Uit deze huurovereenkomst kan het navolgende aangehaald worden:
-artikel 1:”…De huurder neemt er akte van dat dit pand beschermd is bij ministerieel besluit van 15 oktober 2003…”
-artikel 7:”…Indien deze werken vergunningsplichtig zijn mogen ze niet zonder voorafgaande officiële vergunning geschieden. Alle boetes of vervolgingen voor bouwmisdrijven begaan door de huurder zijn ten laste van laatstgenoemde…De uitvoering van de werken zal gebeuren in samenspraak met de productie van het programma en met de verhuurder (Noot. Dit verklaart de aanwezigheid ter plaatse van de directie Facility)…

Vanuit de directie Stadsplanning en- Ontwikkeling werd naar de directie Facility toe het standpunt ingenomen dat:
– de wijzigingen binnen niet vergunningsplichtig zijn;

– de aanpassingen gevel wel vergunningsplichtig zijn maar als werken van geringe omvang geen architect behoeven. Daar het een beschermd monument is moet elke bouwaanvraag aan een openbaar onderzoek worden onderworpen en met een (bindend) advies van Monumenten worden goedgekeurd.

Het was aangewezen om de deuropening in de gevel aan te passen in functie van de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Dit gaf aanleiding tot een aanpassing van de overeenkomst,waarmede het college in zitting van 28 januari ll. instemde. De tekst van deze aanpassing luidt als volgt:

”Na advies van R.O. West-Vlaanderen-Onroerend Erfgoed dat stelt dat wijzigingen aan de voorgevel en de voordeur dienen uitgevoerd te worden om aan de toegankelijkheidsvereisten van een horecazaak te voldoen,verklaart de verhuurder zich akkoord met deze verbouwing naar een dubbele toegangsdeur in de gevel, omdat de huurder hiervoor de stedenbouwkundige vergunning kan bekomen.

In alle enthousiasme en met een dringende timing voor ogen werden deze gevelaanpassingen aangevat door VTM alvorens het stedenbouwkundig dossier werd ingediend bij de directie stadsplanning en- ontwikkeling (Op maandag 26 januari ll.). Dit gaf aanleiding tot een stakingsbevel op 28 januari ll.,uitgaande van ambtenaren van het agentschap Inspectie RWO.
Intussen zijn we in het bezit van het gunstig advies van Monumentenzorg. Het stedenbouwdossier maakt het voorwerp uit van een openbaar onderzoek.

Antwoord op de vragen van raadslid De Coene
1.Ging de stad Kortrijk ervan uit dat deze werken niet aan een vergunning waren onderworpen en waarom ging men daar eventueel van uit?

De directie stadsplanning en- ontwikkeling ging en gaat ervan uit dat de binnenwerken niet vergunningsplichtig zijn en dat de aanpassingen gevel wel vergunningsplichtig zijn maar als werken van geringe omvang geen architect behoeven. Daar het pand een beschermd monument is moet elke bouwaanvraag aan een openbaar onderzoek onderworpen worden en met een (bindend) advies van R.O. West –Vlaanderen-Onroerend Erfgoed goedgekeurd worden.

2.Waarom heeft de stad de werken niet stilgelegd of laten stilleggen nadat duidelijk was gebleken dat er wel een bouwvergunning nodig was met bindend advies van Monumenten en Landschappen en wetend dat,bij gebrek aan vergunning,het hier om een bouwmisdrijf ging?
Met verwijzing naar het antwoord op vraag 1 is het zo dat pas vanaf het moment dat aanpassingen voorzien werden aan de gevel er sprake was van vergunningsplichtige werken.
Deze geplande werken gebeurden voornamelijk met het oog op betere toegankelijkheid voor personen met een handicap. Aangezien het schriftelijk advies van Monumenten eerstdaags kon worden verwacht en aangezien de werken volledig omkeerbaar waren, is in eerste instantie geoordeeld geen acties te ondernemen tot stillegging.
Alle werken die reeds uitgevoerd werden zijn conform de afspraken en het inmiddels voorgelegde stedenbouwkundig dossier.

3.Klopt het dat minstens twee ambtenaren van de stad Kortrijk,zijnde een ambtenaar van Stedenbouw en een ambtenaar van Patrimonium,aanwezig waren bij de werken zonder vergunning?

Met verwijzing naar het antwoord op vorige vraag kan bevestigd worden dat op het moment dat er gevelaanpassingen uitgevoerd werden er geen enkele ambtenaar van genoemde directies aanwezig was. De directie Facility was af en toe aanwezig tijdens de uitvoering van de binnenwerken,ten einde na te gaan –als vertegenwoordiger van de stad en” bewaker”van het stadspatrimonium- dat alles uitgevoerd werd conform de gemaakte afspraken.

4.Kan de stad ons een volledige lijst bezorgen van werken die werden stilgelegd in 2007 en 2008,hetzij door de stad hetzij door andere bevoegde instanties,wegens het ontbreken van een nodige bouwvergunning.
In bijlage de gevraagde lijst.

Antwoord op de vragen van raadslid Seynaeve

1.Wat is de exacte stand van zaken voor wat betreft de stedenbouwkundige vergunningen voor de buitenzijde,alsook- indien van toepassing- voor de binnenzijde?

De directie stadsplanning en- ontwikkeling ging en gaat ervan uit dat de binnenwerken niet onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning. Wat de aanpassingen aan de gevel betreft is het zo dat VTM op 26 januari ll. een aanvraagdossier tot het bekomen van stedenbouwkundige vergunning heeft ingediend (in dit dossier heeft men voor de volledigheid ook de binnenwerken opgenomen). Dit dossier maakt het voorwerp uit van een openbaar onderzoek (tot 28 februari). Inmiddels is er reeds een gunstig bindend advies van R.O. West-Vlaanderen-Bouwkundig Erfgoed.

2.Op welke manier,door wie en wanneer werd overeengekomen dat de buitendeur moest worden verbreed en er aldus werken aan de buitengevel nodig waren,in strijd met het huurcontract.

Dit gebeurde op advies van een ambtenaar van R.O. West-Vlaanderen-Bouwkundig Erfgoed. Hiermede kon voldaan worden aan de Provinciale Stedenbouwkundige Verordening inzake toegankelijkheid. Er werd gesuggereerd die ingang te verbreden mede gelet op het feit dat in het dossier bleek dat die andere ingang niet meer kon worden gebruikt. Hiermede wordt ook de ingang tot het gebouw aantrekkelijker gemaakt.

3.Sinds wanneer heeft de stad het lastenboek in bezit? Werd dit lastenboek inhoudelijk goedgekeurd? Welke inspraak heeft het schepencollege gehad bij de samenstelling van dit lastenboek?

Er werd uiteindelijk niet gewerkt met een lastenboek in de klassieke zin van het woord,ook al omdat het beperkte werken waren. Er werden wel offertes van aannemers voorgelegd. VTM heeft gewerkt op basis van bestelbons met aannemers die telkens pas afgeleverd werden na bespreking met de stad (beheerder stadspatrimonium),die er andere diensten bij betrok( R.O West-Vlaanderen-Bouwkundig Erfgoed,brandweer). Alles maakt formeel ook het voorwerp uit van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning,waaromtrent het college zal beslissen.

4.Heeft VTM,conform aan de huurovereenkomst,met een schriftelijk verzoekschrift de stad om toestemming gevraagd de werken aan de gevel te mogen starten?
a. Zo ja,wanneer heeft VTM om toestemming gevraagd?
b. Binnen welke termijn heeft de stad hierop gereageerd?
c. Over welke werken ging het exact?

Op 09 januari,naar aanleiding van een rondgang,kwam er het advies van Monumentenzorg om de deuropening aan te passen.
Op 23 januari werd door de juridische dienst van VTM een voorstel tot aanpassing van overeenkomst overgemaakt. Deze aanpassing van overeenkomst werd door het college goedgekeurd op 28 januari.

5.Hoe is de gevaarlijke clausule”indien de stad niet reageert binnen de twee dagen is er toestemming”in het huurcontract geraakt?

Het betreft hier een clausule op expliciet verzoek van VTM,die gebonden is aan een strikte timing in functie van het programma. Deze clausule is helemaal niet gevaarlijk omdat er uiteindelijk een schriftelijke vraagstelling moet zijn waarop de stad over twee dagen beschikt om te antwoorden,in zijn hoedanigheid van eigenaar…Dit ontlast uiteraard VTM niet van het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning,daar waar dit nodig zou zijn,zoals voor het aanpassen van de gevel. Tot op heden heeft VTM zich geen enkele keer formeel beroepen op deze clausule.

6.Van wanneer was de stad op de hoogte van de werken die aan de gevel werden verricht en die in strijd zijn met de bestaande regelgeving inzake de beschermde monumenten en de ruimtelijke ordening?

De stad heeft dit voor het eerst vastgesteld wanneer de pers er ruchtbaarheid aan gaf.

7.Waarom liet de stad na maatregelen te treffen, terwijl ze daartoe decretaal verplicht is? Waarom liet men de werken niet stilleggen op het ogenblik dat het duidelijk was dat de uitgevoerde verbouwingswerken niet over de nodige vergunningen beschikten?

Gezien binnen de eerste dagen een gunstig advies van Monumentenzorg in het vooruitzicht stond en gezien de omkeerbaarheid van de werken, is in eerste instantie geoordeeld de werken niet stil te laten leggen.

8.In welke mate oordeelt het college dat zij haar verantwoordelijkheid heeft genomen bij het toezicht,opsporen,vaststellen en sanctioneren van dergelijke misdrijven?

Met verwijzing naar het antwoord op voormelde vraag is het duidelijk dat deze vraag niet relevant is.

Voor alle duidelijkheid wordt toch meegegeven dat bij toepassing van het stedenbouwdecreet het college zelf geen enkele bevoegdheid heeft tot het opsporen en vaststellen van stedenbouwmisdrijven. Deze bevoegdheid berust bij de agenten en officieren van de gerechtelijke politie,de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs enz.

De puntjes op de IJ van de Oude Dekenij (1)

Kop uit “Het Nieuwsblad” van vandaag: “Kortrijk compenseert boete bouwovertreding “Mijn restaurant”..
Het gaat over het bouwmisdrijf in de Oude Dekenij.
Het stond hier al dagen geleden gemeld dat stad Kortrijk 50.000 euro cadeau geeft aan de NV Vlaamse Media Maatschappij, niet aan VTM.
Die gift moet overigens nog goedgekeurd door de gemeenteraad want in de begrotingspost “Imago” is onvoldoende krediet voorzien. We zijn heel benieuwd om te weten welk raadslid op dit artikel zal durven tegenstemmen, een keer de serie “Mijn restaurant” zich ook in Kortrijk zal afspelen.
Waartoe dient die 50.000 euro?
Het is een maximale tegemoetkoming vanwege Stad aan VMMa verbonden aan de kosten voor veranderingen of verbouwingen aan het pand. Inbegrepen het ereloon van de binnenhuisarchitecte. Klein probleempje is dat in het huurcontract van 23 december 2008 bepaald is dat die verbouwingen zouden omschreven worden in een lastenboek, in een latere bijlage 2 (wat is dan de eerste?) die integraal zou deel uitmaken van de overeenkomst. Welnu, dat lastenboek is er nog altijd niet.

Kranten moeten maar eens dat huurcontract lezen.
Art. 7, tweede paragraaf: “Indien de werken vergunningsplichtig zijn, mogen ze niet zonder voorafgaande officiële vergunning geschieden. Alle boetes of vervolgingen voor bouwmisdrijven begaan door de huurder zijn ten laste van laatstgenoemde.” Laatstgenoemde is de VMMA.
Maar er is nog een andere raadselachtige paragraaf die waarnemend burgemeester Lieven Lybeer in de laatste gemeenteraad maar half heeft voorgelezen. “De uitvoering van de werken zal gebeuren in samenspraak met de productie van het programma en met de verhuurder. Indien ze vergunningsplichtig zijn, mogen ze niet zonder voorafgaande officiële vergunning geschieden. Alle boetes of vervolgingen voor bouwmisdrijven in het kader van huidige overeenkomst zijn voor rekening van wie het hoort.”
Voor rekening van wie het hoort… Is dat dan Stad? Het productiehuis?

Volgens “Het Nieuwsblad” zullen de juridische gevolgen er wellicht enkel kunnen zijn voor VTM.
Als het tot een rechtszaak komt zullen de advocaten van de VMMa hoogstwaarschijnlijk pleiten dat Stad de vergunningsplichtige verbouwing van de gevel van het beschermd pand heeft gedoogd. Een eigenaar – in dit geval Stad – die een bouwmisdrijf toelaat is alleszins mede aansprakelijk, zoniet helemaal. De burgemeester beweert nu wel dat Stad pas de werken aan de gevel (deur en ramen) heeft opgemerkt toen de pers er ruchtbaarheid aan gaf. Lieven Lybeer leest kortrijkwatcher ! Waarom heeft hij die dag dan geen onmiddellijk bevel tot stopzetting van de werken laten uitvaardigen? Waarom moest de bouwinspectie uit Brussel er helemaal aan te pas komen?
Een eventuele boete voor VTM wordt nog gecompenseerd doordat de VMMa het pand een half jaar gratis kan huren. Ook waar. Hier is al dagen geleden uitgerekend om welk bedrag dat gaat.
Die compensatie is in feite virtueel verhoogd. Uitgerekend op de dag dat de VMMa eindelijk een bouwaanvraag indiende heeft het College het huurcontract gewijzigd, ten faveure van de huurder. De VMMa mocht oorspronkelijk slechts het gelijkvloers huren. Nu ook nog drie panden op de bovenverdieping. Voor dezelfde maandelijkse prijs van 2.250 euro ! (Vroegere kandidaat-huurders rukken zich de haren uit het hoofd.)

Omkeerbaar

Wat gebeurt er met een eventuele meerwaarde van het goed?
Alle werken – behoudens de industriële keuken en de inboedel – worden eigendom van Stad, zonder enige vergoeding. En Stad heeft NIET het recht om de herstelling in de vroegere toestand te eisen. Dat staat in het huurcontract. Burgemeester Lieven Lybeer moet toch een beetje op zijn woorden beginnen letten. In de gemeenteraad van 9 februari beweerde hij dat Stad geen actie heeft ondernomen tot stillegging van de werken, juist omdat die omkeerbaar zijn.
Omkeerbaar…
De buitendeur is verbreed om redenen van “toegankelijkheidsvereisten van een horecazaak”. Als er ooit een herstelvordering komt is de Oude Dekenij dus niet meer toegankelijk.

Wat nu met de keuken en de toog en de koelcel?
De huurder (VMMa) mag die uitbreken en meenemen aan het einde van de huur. Maar Stad heeft een eerste aankooprecht als die inboedel niet aan de winnaar wordt overgedragen.

Nu twee hardwerkende ministers in de Kortrijkse gemeenteraad

Burgemeester Stefaan De Clerck is nu minister van Justitie en als dusdanig zetelend als gewoon gemeenteraadslid.
Vorige maandag 9 februari kwam hij een kwartier te laat aan in de raadzaal en mistte hierdoor de aanstelling van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer tot voorzitter van de Raad. (Er was bij deze inauguratie een opvallend matig applaus.)
De minister had een stapel dossiers bij van 18 centimeter hoog. In het publiek steeg een zucht van bewondering op voor zoveel ijver. Eindelijk eens een gemeenteraadslid dat zijn dossiers bij zich heeft! Maar alras bleek dat het om papieren ging uit zijn ministeriëel kabinet. De chauffeur had die meegezeuld.
De minister is vertrokken om 20u33. Het werk zat erop. Alle documenten waren intussen aandachtig geturfd. Tussendoor hield hij nog een kort onderonsje met minister Vincent Van Quickenborne. Gemeenteraad en publiek kijkt bewonderend toe. Dat we dat nog mogen meemaken. Federale Regering aan het werk, in Kortrijk. Voor ons ogen.
Politici (ca. 99,98 procent) zijn onvoorstelbare ijdeltuiten.

De minister van Vereenvoudigen vertrok al om 19u56. Tevoren had Q een serie telefoons en SMS’jes afgewerkt, en verliet daarbij geregeld even de raadszaal. Maar om 21u44 verscheen hij terug op het toneel. Hij is evenwel nergens over tussengekomen, ook niet bij het agendapunt over het bouwmisdrijf in de Oude Dekenij. Wat toen net aan de orde was.

Hierbij een constructief voorstel.
Waarom zouden onze Kortrijkse ministers geen voorbeeld nemen aan Pieter De Crem? Sinds hij minister van Oorlog is gaat hij nooit meer naar zijn gemeenteraad in Aalter (waar hij titelvoerend burgemeester is). Groot gelijk heeft hij! Een minister heeft wel wat anders te doen dan stemmen over rioolwerken.
Als onze beide Kortrijkse excellenties forfait zouden geven bij raadscommissies en gemeenteraadzittingen dan bespaart Stad op jaarbasis 6.600 euro aan presentiegelden.

Komt er een VTM-cameraploeg naar de Kortrijkse gemeenteraad ?

Maandag 9 februari alweer gemeenteraadsdag. (Het houdt niet op.)
Als VTM nog enige commerciële reflex heeft, dan zetten sterreportersploegen vanaf 18u30 een captatiewagen met satellietverbinding op de Grote Markt. Om alvast nu reeds de potentiële kijkcijfers voor het volgende reality-programma “Mijn restaurant!” de hoogte in te jagen. Een ploeg kan dan tegelijk wat opnames maken in de Oude Dekenij, want er is weer een nieuw feit in deze soap opgedoken.

Voor wie het allemaal wat is ontgaan, nog even de gebeurtenissen op een rij.
Op 23 december vorig jaar sloten in Vilvoorde de burgemeester (toen Stefaan De Clerck) en twee Kortrijkse topambtenaren een huurovereenkomst met de NV. Vlaamse Media Maatschappij. VTM mag voor een jaar het gelijkvloers van de Oude Dekenij in beslag nemen voor de uitzending van de vervolgserie “Mijn restaurant!”. VTM mag verbouwingen aanbrengen aan dit beschermd pand en wordt voor een half jaar gevrijwaard van huur. Krijgt er nog een cadeau van 50.000 euro bovenop, en daar is een begrotingswijziging voor nodig. Nog dezelfde dag keurt het schepencollege die overeenkomst goed. Van een lastenboek is geen spoor te bekennen. Gemeenteraad weet nergens van.

Begin januari al begint de VMMa met de werken, zonder bouwvergunning. Het College treedt niet op en begaat hiermee ook een strafbaar feit. (Niet vergeten!) De bouwaanvraag loopt pas binnen op 26 januari.
Aangezien een of ander slimmeke de affaire op Tinternet zette en vervolgens de papieren perse zich op de zaak stortte, trad de bouwinspectie op en liet op 28 januari de werken stil leggen. Merk op: vanaf die dag mochten er ook geen “handelingen” meer gedaan worden en was zelfs het gebruik van het pand onmogelijk.

Oogjes toe
en ramen dicht

Niettemin zien voorbijgangers hierna op het Sint-Maartenskerkhof nog allerlei bedrijvigheid in de Oude Dekenij, nu ook op de bovenverdieping.
Dat komt zo. Het schepencollege volhardt in de boosheid. Nog altijd zonder goedkeuring van de bestemmingswijziging van het stadsgebouw door de gemeenteraad beslist het College op 28 januari om over te gaan tot een wijziging van de huurovereenkomst. VTM mag nu ook gebruik maken van diverse panden op de bovenverdieping. “Dit is reeds feitelijk zo,” voegt men er onbeschaamd aan toe. De huurprijs verandert niet.

In de oorspronkelijke huurovereenkomst was bepaald dat Stad er juist zou op toezien dat het VTM-programma géén belemmering zou meebrengen voor de bestaande (stads)activiteiten op de bovenverdieping. Dit is conform met een vroegere eis van Stad bij kandidaat-huurders van het gebouw. De bovenverdieping zou behouden blijven voor socio-culturele activiteiten. Nu moet dit dus plots niet meer.

Het College zal nu ook eens gaan kijken wat WTV zoal uitricht in de Oude Dekenij. Men laat een “exacte plaatsbeschrijving” opmaken van de uitgevoerde werken “ten einde de juiste stand van zaken te kennen”. Directie Facility (wie is nu weer de schepen daarvan?) kent geen juiste stand van zaken. Is er wel een plaatsbeschrijving geweest bij het begin van de werken?
Aan de gevel van het beschermd pand mocht niet geraakt. Nu heeft het College nog civielrechtelijk toestemming verleend voor het verbreden van de toegangsdeur. “Zonder dat van andere partijen hiertoe toestemming dient te worden bekomen”. Men vindt dit een toegankelijkheidsvereiste voor een horacazaak.
‘t Is schoon. Kent u nog veel zaken met een toegangsdeur waar een milieuvriendelijk wagentje kan doorheen rijden? Er zijn ook twee ramen dichtgemetseld. Gehandicapten kunnen daardoor niet meer door die ramen klauteren. Triestig.

Nu, waarom zou VTM best komen filmen in de raadszitting van 9 februari?
En WTV ook, dat via Roularta geliëerd is met VTM?

De fractieleiders van de oppositie (SP.A-Groen en Vlaams Belang) hebben een serie striemende vragen over de soap op de agenda van de komende zitting geplaatst.
Zal Vlaams volksvertegenwoordiger en raadslid Carl Decaluwé (specialist in bouwmisdrijven) zijn toornige stem verheffen? En raadslid Vincent Van Quickenborne, de minister van Economie? Zal hij een tactische plaspauze inlassen? Wat met raadslid Stefaan De Clerck, die nu als minister van Justitie ongetwijfeld geacht wordt de wet te kennen? Weet waarnemend burgemeester Lieven Lybeer wat een civielrechtelijke toestemming is?
Zal persjongen Luc Demiddele hoofdschuddend de zaal verlaten? In “Het Kortrijks Handelsblad” liet hij opmerken niet zwaar te tillen aan het bouwmisdrijf.

P.S.
Speciaal voor Luc, van Roularta. Gebruik van openbaar domein kon volgens contract ook niet zonder bouwvergunning. Een misdrijf waar we niet al te zwaar aan tillen is dat die container er nog altijd staat. En de parking van het Boerenhol is voorbehouden voor VTM-medewerkers. Niemand tilt daaraan, op voorwaarde dat VTM de retributies betaalt. Dat doen we toch allemaal? Jij toch ook?

Burgemeesters over “10 jaar politiehervorming”

Vandaag nog een keer het VTM-nieuws van afgelopen woensdag om 19 uur opnieuw bekeken. Want toen kon ik mijn ogen niet geloven. Een uitgebreide delegatie van burgemeesters ging op eigen verzoek op audiëntie bij de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt. Om aan de minister het verslag van de adviesraad van burgemeesters te overhandigen met de resultaten van een enquête over 10 jaar politiehervorming.

Schijnvertoning

Nu moet u even dit weten.
Die enquête is op 7 oktober 2008 uitgevoerd bij de burgemeesters van geheel het Vlaamse land op instigatie van de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Aangezien dit onderzoek elektronisch gebeurde waren de uitslagen van de evaluatie al bekend op 17 november van vorig jaar, en – meer nog – al in december voor iedereen op internet te lezen. Pas nu komen de burgemeesters het rapport voorleggen aan de minister. Die minister was tot voor kort nog zelf burgemeester van Geraardsbergen en heeft in oktober 2008 trouw de vragenlijst ingevuld. En zo zagen we op VTM tot onze verbazing Guido De Padt als een goede leerling de tekst van het rapport (22 bladzijden) ter hand nemen en aandachtig bekijken. Een tekst die hem ongetwijfeld bekend voorkwam. Zo’n schouwspel schept vertrouwen bij de kijker. Die politici-burgemeesters zijn toch goed bezig zeg! (Ze kwamen gewoon om federaal geld schooien.)

Wat moet u nog weten?
Onze in 2008 burgemeester Stefaan De Clerck (voorzitter van de politiezone) heeft vorig jaar de enquête niet ingevuld. Hoogst verbazingwekkend. Jaar na jaar fulmineerde hij in de gemeenteraad tegen de hoge kosten die de politiehervorming meebrengt bij de gemeenten. Lendelede (behoort ook tot onze politiezone VLAS) liet eveneens verstek gaan. Burgemeester Carl Vereecke van Kuurne behoorde wél tot de respondenten, maar dit is niet verwonderlijk aangezien hijzelf plaatsvervanger is in de adviesraad van burgemeesters bij de minister van Binnenlandse Zaken. Dan kun je gewoon niet achterblijven.

Uit de VTM-reportage bleek dat de burgemeesters vooral ontevreden zijn over de wijkwerking in de politiezones. Wijkagenten worden teveel in beslag genomen door paperasserij. Dit is een klacht die al bestaat van vóór de politiehervorming.
Even tussendoor. Wellicht zit mijn wijkagent nog met twee vingers en ‘calceerpapier’ te typen op een Remington, want ik heb hem van mijn leven nog niet gezien, en woon al minstens twee decennia in Kortrijk-centrum. Pakmadammen zien we wel, en kuierende, winkelende gemeenschapswachten bij de vleet.

Het probleem van de wijkagenten is niet uitsluitend te herleiden tot het teveel aan belasting met administratieve taken. Burgemeesters – en politie! – weten dit ook wel. (En onze nieuwe minister van Justitie kan trouwens wat doen met die hoeveelheid aan kantschriften.)

Wat u zeker moet weten

In de evaluatie van de burgemeesters over de politiehervorming staat iets te lezen waar men kan van opkijken.
Zij ervaren de werking van de politieraad inhoudelijk als minder positief. Vele burgemeesters (68 procent) zijn hierover niet tevreden. Zij vragen zich af wat de meerwaarde is van een politieraad. Sommigen pleiten resoluut voor de afschaffing ervan en zijn van oordeel dat het politiecollege (dat zijn juist de burgemeesters van de zone) de bevoegdheden kan overnemen. Nou, wie controleert er dan het politiecollege?

De burgemeesters vinden dat de vergaderingen van de politieraad een zuivere formele aangelegenheid zijn.
Zij zeggen er niet helemaal bij waarom.
Omdat de manier van toewijzing van het mandaat heel ordinair is. De meerderheid in de gemeenteraad, samen met het schepencollege beloont enkele raadsleden met die functie, puur om bepaalde kandidaten nog wat presentiegeld te gunnen.
Die verkozenen zijn helemaal niet gemotiveerd om daar hun werk van te maken. En veelal verstaat men de dossiers niet eens. Personeelskwesties, geldelijk statuut, bevorderingen, behoefteplannen, aankoop van 120 pistolen van het tye GLOCK, begroting, de hoogte van de dotatie, enz. Wat zijn CALogs?
Men keurt gewoon goed wat de korpschef voorlegt. Of wat een of andere burgemeester nu weer eens heeft bedacht.
Het is niet goed.

750 miljoen verlies ? Vanwege Dexia ? (2)

Onze redactiesecretaresse is ten prooi gevallen van een psychose. Zij meent dat ze aan de basis ligt van de beslissing bij de online-redactie van “Het Nieuwsblad” om het artikel getiteld “Gemeenten raken in geldnood” van de website te halen. In dat stuk kon men lezen dat onze kersverse dienstdoende burgemeester Lieven Lybeer vreest dat Stad 750 miljoen euro zal verliezen vanwege de perikelen bij Dexia.
Secretaresse ziet een verband tussen het feit dat zij gisteren rond elf uur de stadsdiensten heeft verwittigd van dit nakend onheil en het feit dat zowat één uur later het stuk op mysterieuze wijze verdween van Tinternet. In elk geval gaan er bij haar stemmen op die dat vertellen. Dat het stadhuis op stelten stond door haar mededeling dat het “verlies” aan ontvangsten maximaal 300.000 euro kon bedragen.

De papieren versie van “Het Nieuwsblad ” van 2 februari is nu een collector’s item geworden.
Want in het stuk “Gemeenten raken in geldnood” zegt de burgemeester nog dat hij van plan is een begrotingsconclaaf bijeen te roepen. Tot grote verrassing van zijn schepenen. En bovenal nog van voormalig burgemeester Stefaan De Clerck. Want toen het min of meer duidelijk werd dat Dexia of de Gemeentelijke Holding (Stefaan is daar bestuurder van) weinig of geen dividenden zou uitkeren liet hij terstond weten dat er alvast één investering niet zou doorgaan: de bouw van een nieuwe raadszaal.
Het probleem van eventuele minderinkomsten is dus al opgelost.
Een begrotingsconclaaf is nergens voor nodig, al zeker niet in februari.

“We gaan de tering naar de nering moeten zetten” zegt Lieven Lybeer, hiermee blijk gevend van zijn kennis van oude volkswijsheden inzake gezinsfinancies. Ja, mogelijk 300.000 euro “verliezen” op een begroting van 110.000.000, dat is geen peulschil. Kan schepen van financiën Alain Cnudde niet een keer onze alles waarnemende burgemeester in het oor fluisteren dat we nog een reservefonds hebben van 7 miljoen euro? Dat de belastingontvangsten met 1 miljoen zijn gestegen?

Nog Lieven Lybeer in de gedrukte versie van “Het Nieuwsblad”: “De hogere overheden hebben de kwalijke gewoonte almaar meer verantwoordelijkheden op de gemeenten te laten, zonder daarvoor in de middelen te voorzien.”
Lieven ! Weet u dat de burgemeesters dat al decennia lang vertellen? Hebt u er weet van hoeveel van die CD&V-burgemeesters in de parlementen ooit al hebben tegengestemd bij decreten of wetten die kwalijke lasten leggen op het gemeentelijk niveau?
Bent u dat recent cadeautje van minister Van Mechelen vergeten? 100 euro per inwoner, zomaar, om de leningslasten te verlagen.

Lieven.
Als u dit of volgend jaar weer eens 30 miljoen gaat lenen, doe dit nu een keer niet meer bij Dexia.
En bespaar wat op uw reiskosten.
Schrap uw project “opvoedingswinkel”. Is nergens voor nodig.