750 miljoen verlies ? Vanwege Dexia ? (2)

Onze redactiesecretaresse is ten prooi gevallen van een psychose. Zij meent dat ze aan de basis ligt van de beslissing bij de online-redactie van “Het Nieuwsblad” om het artikel getiteld “Gemeenten raken in geldnood” van de website te halen. In dat stuk kon men lezen dat onze kersverse dienstdoende burgemeester Lieven Lybeer vreest dat Stad 750 miljoen euro zal verliezen vanwege de perikelen bij Dexia.
Secretaresse ziet een verband tussen het feit dat zij gisteren rond elf uur de stadsdiensten heeft verwittigd van dit nakend onheil en het feit dat zowat één uur later het stuk op mysterieuze wijze verdween van Tinternet. In elk geval gaan er bij haar stemmen op die dat vertellen. Dat het stadhuis op stelten stond door haar mededeling dat het “verlies” aan ontvangsten maximaal 300.000 euro kon bedragen.

De papieren versie van “Het Nieuwsblad ” van 2 februari is nu een collector’s item geworden.
Want in het stuk “Gemeenten raken in geldnood” zegt de burgemeester nog dat hij van plan is een begrotingsconclaaf bijeen te roepen. Tot grote verrassing van zijn schepenen. En bovenal nog van voormalig burgemeester Stefaan De Clerck. Want toen het min of meer duidelijk werd dat Dexia of de Gemeentelijke Holding (Stefaan is daar bestuurder van) weinig of geen dividenden zou uitkeren liet hij terstond weten dat er alvast één investering niet zou doorgaan: de bouw van een nieuwe raadszaal.
Het probleem van eventuele minderinkomsten is dus al opgelost.
Een begrotingsconclaaf is nergens voor nodig, al zeker niet in februari.

“We gaan de tering naar de nering moeten zetten” zegt Lieven Lybeer, hiermee blijk gevend van zijn kennis van oude volkswijsheden inzake gezinsfinancies. Ja, mogelijk 300.000 euro “verliezen” op een begroting van 110.000.000, dat is geen peulschil. Kan schepen van financiën Alain Cnudde niet een keer onze alles waarnemende burgemeester in het oor fluisteren dat we nog een reservefonds hebben van 7 miljoen euro? Dat de belastingontvangsten met 1 miljoen zijn gestegen?

Nog Lieven Lybeer in de gedrukte versie van “Het Nieuwsblad”: “De hogere overheden hebben de kwalijke gewoonte almaar meer verantwoordelijkheden op de gemeenten te laten, zonder daarvoor in de middelen te voorzien.”
Lieven ! Weet u dat de burgemeesters dat al decennia lang vertellen? Hebt u er weet van hoeveel van die CD&V-burgemeesters in de parlementen ooit al hebben tegengestemd bij decreten of wetten die kwalijke lasten leggen op het gemeentelijk niveau?
Bent u dat recent cadeautje van minister Van Mechelen vergeten? 100 euro per inwoner, zomaar, om de leningslasten te verlagen.

Lieven.
Als u dit of volgend jaar weer eens 30 miljoen gaat lenen, doe dit nu een keer niet meer bij Dexia.
En bespaar wat op uw reiskosten.
Schrap uw project “opvoedingswinkel”. Is nergens voor nodig.