Burgemeesters over “10 jaar politiehervorming”

Vandaag nog een keer het VTM-nieuws van afgelopen woensdag om 19 uur opnieuw bekeken. Want toen kon ik mijn ogen niet geloven. Een uitgebreide delegatie van burgemeesters ging op eigen verzoek op audiëntie bij de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt. Om aan de minister het verslag van de adviesraad van burgemeesters te overhandigen met de resultaten van een enquête over 10 jaar politiehervorming.

Schijnvertoning

Nu moet u even dit weten.
Die enquête is op 7 oktober 2008 uitgevoerd bij de burgemeesters van geheel het Vlaamse land op instigatie van de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Aangezien dit onderzoek elektronisch gebeurde waren de uitslagen van de evaluatie al bekend op 17 november van vorig jaar, en – meer nog – al in december voor iedereen op internet te lezen. Pas nu komen de burgemeesters het rapport voorleggen aan de minister. Die minister was tot voor kort nog zelf burgemeester van Geraardsbergen en heeft in oktober 2008 trouw de vragenlijst ingevuld. En zo zagen we op VTM tot onze verbazing Guido De Padt als een goede leerling de tekst van het rapport (22 bladzijden) ter hand nemen en aandachtig bekijken. Een tekst die hem ongetwijfeld bekend voorkwam. Zo’n schouwspel schept vertrouwen bij de kijker. Die politici-burgemeesters zijn toch goed bezig zeg! (Ze kwamen gewoon om federaal geld schooien.)

Wat moet u nog weten?
Onze in 2008 burgemeester Stefaan De Clerck (voorzitter van de politiezone) heeft vorig jaar de enquête niet ingevuld. Hoogst verbazingwekkend. Jaar na jaar fulmineerde hij in de gemeenteraad tegen de hoge kosten die de politiehervorming meebrengt bij de gemeenten. Lendelede (behoort ook tot onze politiezone VLAS) liet eveneens verstek gaan. Burgemeester Carl Vereecke van Kuurne behoorde wél tot de respondenten, maar dit is niet verwonderlijk aangezien hijzelf plaatsvervanger is in de adviesraad van burgemeesters bij de minister van Binnenlandse Zaken. Dan kun je gewoon niet achterblijven.

Uit de VTM-reportage bleek dat de burgemeesters vooral ontevreden zijn over de wijkwerking in de politiezones. Wijkagenten worden teveel in beslag genomen door paperasserij. Dit is een klacht die al bestaat van vóór de politiehervorming.
Even tussendoor. Wellicht zit mijn wijkagent nog met twee vingers en ‘calceerpapier’ te typen op een Remington, want ik heb hem van mijn leven nog niet gezien, en woon al minstens twee decennia in Kortrijk-centrum. Pakmadammen zien we wel, en kuierende, winkelende gemeenschapswachten bij de vleet.

Het probleem van de wijkagenten is niet uitsluitend te herleiden tot het teveel aan belasting met administratieve taken. Burgemeesters – en politie! – weten dit ook wel. (En onze nieuwe minister van Justitie kan trouwens wat doen met die hoeveelheid aan kantschriften.)

Wat u zeker moet weten

In de evaluatie van de burgemeesters over de politiehervorming staat iets te lezen waar men kan van opkijken.
Zij ervaren de werking van de politieraad inhoudelijk als minder positief. Vele burgemeesters (68 procent) zijn hierover niet tevreden. Zij vragen zich af wat de meerwaarde is van een politieraad. Sommigen pleiten resoluut voor de afschaffing ervan en zijn van oordeel dat het politiecollege (dat zijn juist de burgemeesters van de zone) de bevoegdheden kan overnemen. Nou, wie controleert er dan het politiecollege?

De burgemeesters vinden dat de vergaderingen van de politieraad een zuivere formele aangelegenheid zijn.
Zij zeggen er niet helemaal bij waarom.
Omdat de manier van toewijzing van het mandaat heel ordinair is. De meerderheid in de gemeenteraad, samen met het schepencollege beloont enkele raadsleden met die functie, puur om bepaalde kandidaten nog wat presentiegeld te gunnen.
Die verkozenen zijn helemaal niet gemotiveerd om daar hun werk van te maken. En veelal verstaat men de dossiers niet eens. Personeelskwesties, geldelijk statuut, bevorderingen, behoefteplannen, aankoop van 120 pistolen van het tye GLOCK, begroting, de hoogte van de dotatie, enz. Wat zijn CALogs?
Men keurt gewoon goed wat de korpschef voorlegt. Of wat een of andere burgemeester nu weer eens heeft bedacht.
Het is niet goed.