Nu twee hardwerkende ministers in de Kortrijkse gemeenteraad

Burgemeester Stefaan De Clerck is nu minister van Justitie en als dusdanig zetelend als gewoon gemeenteraadslid.
Vorige maandag 9 februari kwam hij een kwartier te laat aan in de raadzaal en mistte hierdoor de aanstelling van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer tot voorzitter van de Raad. (Er was bij deze inauguratie een opvallend matig applaus.)
De minister had een stapel dossiers bij van 18 centimeter hoog. In het publiek steeg een zucht van bewondering op voor zoveel ijver. Eindelijk eens een gemeenteraadslid dat zijn dossiers bij zich heeft! Maar alras bleek dat het om papieren ging uit zijn ministeriëel kabinet. De chauffeur had die meegezeuld.
De minister is vertrokken om 20u33. Het werk zat erop. Alle documenten waren intussen aandachtig geturfd. Tussendoor hield hij nog een kort onderonsje met minister Vincent Van Quickenborne. Gemeenteraad en publiek kijkt bewonderend toe. Dat we dat nog mogen meemaken. Federale Regering aan het werk, in Kortrijk. Voor ons ogen.
Politici (ca. 99,98 procent) zijn onvoorstelbare ijdeltuiten.

De minister van Vereenvoudigen vertrok al om 19u56. Tevoren had Q een serie telefoons en SMS’jes afgewerkt, en verliet daarbij geregeld even de raadszaal. Maar om 21u44 verscheen hij terug op het toneel. Hij is evenwel nergens over tussengekomen, ook niet bij het agendapunt over het bouwmisdrijf in de Oude Dekenij. Wat toen net aan de orde was.

Hierbij een constructief voorstel.
Waarom zouden onze Kortrijkse ministers geen voorbeeld nemen aan Pieter De Crem? Sinds hij minister van Oorlog is gaat hij nooit meer naar zijn gemeenteraad in Aalter (waar hij titelvoerend burgemeester is). Groot gelijk heeft hij! Een minister heeft wel wat anders te doen dan stemmen over rioolwerken.
Als onze beide Kortrijkse excellenties forfait zouden geven bij raadscommissies en gemeenteraadzittingen dan bespaart Stad op jaarbasis 6.600 euro aan presentiegelden.