Kortrijkzaan helemaal niet fier op zijn pers

Kranten besteedden de voorbije dagen nogal uitvoerig aandacht aan de recente survey van de zgn. Stadsmonitor.
Kortrijks scoorde matig tot slecht bij de diverse indicatoren.
Op 3 maart kopte “Het Nieuwsblad” dat de Kortrijkzaan niet fier gaat op zijn stad.
En in de laatste alinea stond er dit: “Nergens valt er dus een positieve eerste plaats te bespeuren. Vorige keer was dat nog het geval voor de politie die het meeste vertrouwen genoot. Die zakt nu weg naar een vijfde plek. Ook het vertrouwen in de stedelijke overheid zakt (van 7 naar 9) alsook die in het gerecht (van 4 naar 11).”

Ja, gaat het nog een beetje?
Hebt u in “Het Nieuwsblad” of in andere gazetten iets gelezen over het feit dat de Stadsmonitor de bewoners van 13 steden ook deze vraag heeft gesteld: “In welke mate heeft u vertrouwen in de pers?”
Las u ergens de uitslag?
Maar neen gij !

Op de vraag naar de mate van vertrouwen in de pers konden de stadsbewoners telkens antwoorden met “zeer veel”, “veel”, “noch weinig/noch veel”, “weinig”, “zeer weinig”. Welgeteld 13 procent van Kortrijkse respondenten schonken ‘zeer veel’, of ‘veel’ vertrouwen aan de pers. Kortrijk staat hiermee op de voorlaatste plaats.
Ziehier de rangorde van dalend vertrouwen. Tussen haakjes de relatieve positie van de steden in 2006.

1. Hasselt: 16,8 procent (voorheen 4de plaats)
2. Gent: 16,7 (9de)
3. Leuven: 15,7 (3de)
4. Antwerpen: 15,9 (12de)
5. Leuven: 15,7 (3de)
6. Turnhout: 15,6 (8ste)
7. Brugge: 15,6 (13de)
8. Mechelen: 15,5 (7de)
9. Genk: 14,8 (5de)
10. Oostende: 13,5 (10de)
11. Sint-Niklaas: 13,4 (11de)
12. Kortrijk: 13,0 (voorheen 1ste plaats!)
13. Roeselare: 11,5 (6de plaats)

De pers wordt dus in de regio Kortrijk-Roeselare met opvallend veel wantrouwen bejegend. Laat ons zeggen bij 80 procent van de respondenten. Staat niet in de krant. Op WTV niks van gehoord of gezien. Radio 2 ??
Dat Kortrijk in dit onderzoek is gezakt van de eerste naar de 12de plaats inzake mate van vertrouwen is toch merkwaardig te noemen. Waar kan dat aan liggen?
(In 2006 gebeurde de bevraging nog wel telefonisch. Nu was dat (anoniem) schriftelijk. Dan durven de mensen meer? De stadsmonitor heeft met deze steekproef nu wel een beter – representatiever- staal van de bevolking bereikt.)