Hoe staat het met de OCMW-financies ?(1)

Je hoort of leest daar nooit iets over. Terwijl het gaat om een organisatie die volgens vele mensken heel veel goeds verricht en bijna evenveel personeelsleden telt (meer dan 800, waarvan velen in dienst van de Zusters) als Stad en een budget beheert van ca. 86 miljoen euro. Balans in 2007: 119 miljoen.
In de gemeenteraad wordt het (meerjaren)budget soms niet eens besproken. Als er daar al een keer iets wordt over gezegd, dan gaat het over de gemeentelijke bijdrage die men te hoog (de rechterzijde) of te laag (de linkerzijde) vindt. Zonder veel toelichting. De OCMW-ontvanger zit dan in het publiek ietwat moedeloos toe te kijken naar het schouwspel en gaat onverrichter zake weer naar huis. Zijn toelichting wordt niet eens gevraagd.
Je leest en hoort er nooit iets over… Zelfs op de website van het OCMW heeft men het nauwelijks over de centen. Het meerjarenplan 2009-2010-2011 (met het budget voor 2009) is nergens te bekennen. Het jaarverslag 2008 ook al niet. Wie dat wil moet het opvragen. (De nieuwe secretaris is geen fervent voorstander van openbaarheid van bestuur. Zo vindt hij dat er geen memorie van toelichting of verslag dient gepubliceerd van de OCMW-raad.)
Zo. Dat moest ons dan maar weer eens van het hart.

Hierna wat cijfergegevens over het budget.
We starten met het zogenaamde investeringsbudget. Dat wil zeggen: de ontvangsten en uitgaven (en kosten en opbrengsten) verbonden aan de aanschaf – of verkoop van duurzame middelen of goederen. Te vergelijken met de zgn. ‘buitengewone dienst’ in de stadsbegroting.

Voor de periode 2008-2011 bedraagt het investeringsbudget 46,6 miljoen euro. Aangezien men voor ca. 18 miljoen subsidies verwacht komt er zowat 28,6 miljoen ten laste van het OCMW.
Dit jaar zal men 11 miljoen investeren en hoopt men op 5,5 miljoen aan subsidies.

Wat staat er zoal op het programma?
Zeer opvallend nieuw project is: een kloostermuur (!) van 835.000 euro. Het OCMW moet zich nu echt een keer gaan bezinnen over zijn kerntaken. Voor de periode 2008-2011 alleen al zal men bijvoorbeeld minstens 6 miljoen besteden aan het Begijnhof. Men verwacht wel voor de helft daarvan subsidies, maar het blijft belastinggeld. Kan een OCMW-raadslid een keer proberen uit te vissen wat het Begijnhof in de loop der tijden al heeft gekost aan de gemeenschap? Kan dat?

Nog wat in het oog springende investeringen voor dit jaar op een rij.
* Integratieprojecten (tafels en stoelen, auto’s): 530.00 euro.
* Rusthuis Biezenheem (Bissegem): 1.840.00 euro.
* Uitbouw rusthuis Aalbeke: 4,5 miljoen. (Ook dienstig als infrastructuur voor gebiedswerking.)
* Sociale woningen: 695.000 euro.

Hoe worden die investeringen ten belope van 11 miljoen gefinancierd?
Zoals gezegd hoopt men op 5,5 miljoen aan subsidies. Alleen al voor het rusthuis Aalbeke: 4,6 miljoen. En voor de kloostermuur: 540.000 euro. Het OCMW zal ook voor 2,2 miljoen aan ‘desinvesteringen’ doen, d.w.z. onroerend goed verkopen. Volgend jaar zelfs voor 7,1 miljoen. In afwachting lopen er leningen voor 5,3 miljoen.

P.S.
Het OCMW bezit onnoemelijk veel onroerend goed.
77 sociale woningen. 78 bejaardenwoningen. Zelfs twee voetbalvelden. Rusthuizen op vijf locaties. De parking van het Begijnhof. 18 hofsteden. Het aantal hectaren aan landbouwgrond is niet te tellen. 24 ha in Zillebeke, 21 in Waasten en Moorslede. 18 in Krombeke en Ledegem. 16 in Alveringem. Enzovoort.
Hoe is men daar zo aan gekomen? De historici van ‘Leiegouw’ kunnen daar een relevante studie over maken.