Een ellendige gemeenteraad even geschorst

Onze stagiair-reporter heeft gisteravond van pure ellende voortijdig de raadszitting verlaten. Hij kon die lege banken niet meer aanzien. Even na 22 uur waren er nog slechts 17 leden van de meerderheid (waarvan 4 schepenen) aanwezig. Overigens kwamen sommigen (bijvoorbeeld Carl Decaluwé) weer te laat, anderen (bijv. Joost Ghyssel) verlieten traditioneel voortijdig de vergadering, en nog anderen (bijv. Nele Claus) zaten zich stierlijk te vervelen. De fractieleider van de VLD had voor de zoveelste keer niets te vertellen.
Gelukkig waren – voor een keer dan – onze gewaardeerde confraters van de printmedia tot het eind toe blijven zitten zodat onze redactie nog de gebeurtenissen vanuit de tweede hand kan navertellen. Zonder te checken.

Maar eerst even dit. Iets wat onze beetje te jonge, idealistische en werklustige reporter in feite nog meer ergerde dan het geconstateerde absenteïsme.

Zoals u weet tellen we nu twee ministers en vier parlementariërs in de Kortrijkse Raad. Dat moet ergens uniek zijn.
Minister Stefaan De Clerck had een hele krat vol dossiers bij (aangevoerd door zijn chauffeur uit Brussel) en kreeg die om 20u01 afgewerkt. Hij is dan nog tot 21u25 blijven zitten om zich wat onledig te houden met zijn GSM. Minister Vincent Van Quickenborne was zoals steeds druk in de weer met zijn laptop en werd omstreeks halftien door de zedenpolitie gesignaleerd in een naburig café. (Wonderlijk hoe hij ongemerkt uit de zaal kan sluipen.) Federaal parlementslid Roel Deseyn liet zich al die tijd helemaal in beslag nemen door zijn laptop en vertrok voortijdig na een overbodig geïmproviseerd nummertje. Vlaams parlementslid Carl Decaluwé speelde spelletjes op zijn blackBerry (porno?) en hield het ook rond 22 uur voor bekeken. Presentiegeld binnen.

Wisten die verkozenen des volks dan niet dat er nog een belangrijke stemming moest gebeuren? Het antwoord is: neen.

Alleen de Vlaamse parlementsleden Bart Caron en Philippe De Coene bleven aandachtig de agenda volgen en hielden gedegen tussenkomsten.

Philippe De Coene (fractieleider van SP.a – Groen) bond de bel aan de kat. Consternatie alom bij de mededeling dat de meerderheid eens te meer (voor de vijfde keer in deze bestuursperiode) niet meer in aantal was zodat de Raad niet meer geldig kon stemmen of vergaderen indien de oppositie de zaal zou verlaten. Een beteuterde burgemeester-voorzitter (nu Lieven Lybeer, bijgenaamd Borat) kon niet anders dan de zitting schorsen om verwoed zijn troepen op te bellen en aan te manen om als de bliksem opnieuw op te dagen. Niemand minder dan Minister Stefaan De Clerck werd van zijn TV weggehaald. Ook Johan Coulembier en Hans Masselis konden nog ergens gevonden worden. Doordat ex-LDD’er Eric Flootje (weet nog altijd niets af van procedures) was blijven zitten haalde men eindelijk nog het vereiste quorum.

De pauze duurde zowat een half uur maar werd nuttig gebruikt.
Patrick Jolie presteerde het om de biertap in de Beatrijszaal voor open te verklaren. En toen het vat leegliep werd en nog een krat bier aangesleept.
CD&V-fractieleider Filip Santy verklaarde de afwezigheid van zijn troepen met het verwijt dat de oppositie te lange en niet eens danig interessante tussenkomsten hield.
Nou zeg. Zo’n beschamende vertoning nog nooit meegemaakt
Maar, dat is Kortrijk. Stad van innovatie.

P.S.
Men vertelt dat Tone Sansen voortijdig (wat hij nooit doet) en gebelgd wegliep omdat hij een voorstel van De Coene wou steunen maar dit niet mocht van zijn Gildebroeders. Het voorstel ging over het afschaffen van de retributie op de hernieuwing van het rijbewijs voor diabetes- en andere patiënten.