Hoe staat het met de OCMW-financies? (2)

Naast het investeringsbudget kent men bij een OCMW nog een exploitatiebudget. Te vergelijken met wat in gemeenten de “gewone begroting” heet. In een exploitatiebudget gaat het om kosten en opbrengsten van het centrum in zijn geheel en van ieder van zijn activiteitencentra. Het gaat hier over de “dagelijkse werking”.

Ons OCMW telt naast de eigen administratie niet minder dan 29 van die ‘activiteitencentra.”
Twee daarvan eindigen dit jaar waarschijnlijk met een budget dat in evenwicht is: de dienst P&B en de technische dienst.
Om een reden die de OCMW-voorzitster blijkbaar niet kent is er voor de centrale keuken nul euro voorzien aan kosten of opbrengsten. Maar: zie thuiszorg. Alleen de dienst patrimonium vermeldt een positief saldo van zowat 705.000 euro. Al de rest is dus “verlieslatend”.

Het budget van alle activiteitencentra samen geeft 39 miljoen euro aan als opbrengsten en 49 miljoen aan kosten.
Het negatief saldo bedraagt welgeteld 9.940.163 euro. De vooruitzichten voor 2011 dan zien er niet goed uit: min 12 miljoen. (Niet teveel belang aan hechten. Hoe die “verliezen” worden weggewerkt zien we wel in een volgende bijdrage.)
In absolute cijfers is het tekort het grootst bij de sociale dienst: nu min 4 miljoen. Opbrengsten 10 miljoen en kosten 14 miljoen. Het gaat hier bijvoorbeeld om uitkeringen leefloon, steun in speciën voor wie dat nodig heeft. DE kerntaak van de vroegere ‘openbare onderstand’.
Een andere belangrijke post bij de kosten slaat op bezoldigingen. Het gaat om een bedrag van bijna 10 miljoen euro waarvan 2 miljoen voor de administratie, 1,2 miljoen voor integratieprojecten, 3,9 miljoen voor de sociale dienst.

De roemruchte integratieprojecten lijden aan een groot tekort: slechts 747.000 euro aan opbrengsten en niet minder dan 3,2 miljoen aan kosten. De totale kastekorten in dit activiteitencentrum worden voor dit jaar geraamd op 2,4 miljoen euro. Veel geld gaat naar zgn. doorgeefprojecten zoals de christen-democratische activiteiten van De Poort, Mobiel, Mentor. Voor meer pure OCMW-projecten slorpen projecten als wijk- en straathoekwerking en ‘Werk/Punt’ ook grote happen op van het budget.

De OCMW-administratie op zichzelf kost 3,3 miljoen, maar er zijn 3,1 miljoen opbrengsten voorzien.
Het rusthuis Sint-Jozef werkt traditioneel met een groot budget. Werkingskosten 6,5 miljoen maar daar staan 6,4 miljoen werkingsopbrengsten tegenover. Afgeronde verliescijfers voor de andere rusthuizen: Ter Melle (min 206.000), De Nieuwe Lente (min 272.000), Lichtendal (min 311.000), Biezenheem (min 227.000). Zeg dat maar eens aan uw ouders, als zij cliënt zijn van het OCMW.

Hoe staat het met de serviceflats? Elfenberg (min 65.000), Rietveld (min 26.000), Ten Olme (min 61.000).
Ik sta altijd versteld over het lage budget dat er omgaat in het OCMW-ziekenhuis. Slechts 432.000 euro kosten en 350.000 opbrengsten.
Nog enkele interessante activiteitencentra.
Sociale woningen: 287.000 euro opbrengsten en 551.000 euro kosten. Dienstencentrum De Zonnewijzer: 557.000 euro opbrengsten en 806.000 euro kosten. Thuiszorg: 1 miljoen tegenover 1,4 miljoen. Kinderopvang: 638.000 tegenover 730.000 euro.

Misschien nog iets over de thuiszorg, want die zal steeds meer aan belang winnen.
Hierin steekt de maaltijdbedeling. Het OCMW verliest daaraan ietwat meer dan 100.000 euro. Verlies bij de poetsdienst is 141.000 euro. Verlies bij Telesenior en noodoproepen: 108.000 euro.

P.S.
Op deze weblog is al vaak uitvoerig gehandeld over het OCMW en over de financiën van het centrum.
Kan er niet iemand die stukken uitprinten en afficheren in het sociaal huis? Of publiceren in het personeelsblad?