Lieven Lybeer heeft evenveel politiek bewustzijn als een cactus (2)

Als alles goed meezit start in april het productiehuis Skyline Entertainment in Kortrijk en omstreken met de opnames voor een nieuwe TV-serie getiteld “De Kronenborgs”. (In “Het Nieuwsblad” gespeld als “De Crooneborghs”.) Voor meer info over dit familiedrama zie nog de weblog van raadslid Marc Lemaitre : “kortrijklinksbekeken”.

Het schepencollege van 11 februari heeft principieel beslist om – naast logistieke steun – een bijdrage van 100.000 tot 200.000 euro te leveren uit de stadskas. (Dat is van ons.) Het definitieve bedrag zal worden bepaald naar gelang de return die Kortrijk krijgt. Bijvoorbeeld de lokaties die in beeld komen, de evenementen, de naamvermelding, de persaandacht, informatie over beurzen en grote projecten, enz.
In een vergadering van 13 december (met de burgemeester, de scenarist, het productiehuis, Westtoer, de regiocoördinator Leiestreek, het diensthoofd Communicatie Tom Delmotte en Eliza Bruneel van de dienst Toerisme) drong Stefaan De Clerck er hevig op aan dat Kortrijk naar voor zou komen als stad van innovatie, creatie en design.
Volgens de initiatiefnemers ontbreekt er begin dit jaar nog ongeveer 2 miljoen aan financiële steun.

Het is niet zeer duidelijk of Westtoer/Toerisme ook een bijdrage zal leveren, maar die provinciale instanties geven in elk geval nu al logistieke steun.

Tot daar een noodzakelijke inleiding.

Wat vernemen we nu uit “Het Nieuwsblad” van 21 maart ?
Dat stad Kortrijk definitief de toezegging kreeg dat er extra financiële steun vanuit de provincie komt voor de nieuwe VTM-fictiereeks. Onder “stad” dienen we ongetwijfeld te verstaan: waarnemend burgemeester en provincieraadslid Lieven Lybeer en schepen Jean de Bethune die ook voorzitter is van de provincieraad.

MaaRRR.
Lieven Lybeer bevestigt noch ontkent in voornoemde krant bepaalde geciteerde bedragen. “Ik noem geen bedragen,” zegt hij.
Weet de burgemeester wel wat hij zegt?
Hiermee schendt hij alle regels van openbaarheid van bestuur. Hiermee geeft hij te kennen dat hij de notulen van het Schepencollege en de Bestendige Deputatie niet wil vrijgeven ofwel wil censureren. Hiermee zet hij de gemeenteraad en de provincieraad buiten spel terwijl het juist deze raden zijn die begrotingen en rekeningen moeten goedkeuren.
Hiermee poneert hij ongegeneerd dat de burger niet mag weten wat men met zijn belastingeld aanvangt.
Borat kent waarlijk de draagwijdte niet van zijn uitspraken.

Lybeer zegt in de krant nog dat Stad in ruil voor steun aan VTM een eisenlijstje heeft. “Er moet vooral duidelijkheid komen over hoe vaak de stad in de reeks wel op tv zal komen.” Met andere woorden: politici moeten kunnen interveniëren in kunst.
Ik meen te weten dat VTM niet is ingegaan op bepaalde inhoudelijke eisen van Stad in de lopende serie “Mijn Restaurant”.

P.S.
De benchmarking (city marketing) is totaal losgeslagen. Steden bieden tegen mekaar op om toch maar een TV-serie op hun grondgebied te krijgen. Voor ‘Katarakt’ betaalde de provincie Limburg en de stad Hasselt één miljoen euro. Een gelijkaardig bedrag ging naar ‘De smaak van De Keyser’. Koksijde betaalde voor de telenovelle ‘David’ 200.000 euro.
Naar het schijnt riep Oostende de gemeenten op om niet meer mee te doen aan dergelijk onderling opbod. Kan Lieven Lybeer niet een keer aandringen bij de “Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten” (VVSG) om een of andere richtlijn uit te vaardigen? Dan zou hij blijk geven van een vorm van politiek bewustzijn.