Bismi’llah (2bis), hoeveel moslims telt Kortrijk precies ?

Broeders en Zusters,
We geraken er niet aan uit.
Volg hier onze speurtocht op de voet
.

Waarom wil de overheid – niet wij – nu per se het aantal moslims in een plaatselijke islam-geloofsgemeenschap (PIGG) kennen?
Wel, wil een moskeevereniging een erkenning van de Vlaamse overheid krijgen (met de daarbij behorende financiële en administratieve ondersteuning tot gevolg) dan moet die vereniging bewijzen dat zij enige “maatschappelijke relevantie” biedt. Belangrijke graadmeter voor de beoordeling hiervan is natuurlijk het aantal gelovigen. (Met een sekte van 6 leden heb je nu eenmaal geen relevantie maar kun je wel veel onheil stichten.)
Er is geen absoluut minimum aantal gelovigen vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering tot erkenning van een plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap. Maar er is binnenskamers toch wel een soort onuitgesproken consensus dat de Moslimexecutieve geen aanvraag tot erkenning van een moskeevereniging zal indienen voor een werkingsgebied waar minder dan 250 moslims hun geloof al of niet belijden.

Bij de vraag naar een (niet-bindend) advies van de Kortrijkse gemeenteraad over de erkenning van de moskeevereniging Attakwa in de Stasegemsestraat heeft ons stadsbestuur een geste gedaan die in feite niet echt nodig was. De dienst Integratie heeft een raming gemaakt van het vermoedelijke aantal moslims in Kortrijk. Hoe is men daarbij te werk gegaan? Met veel (verdienstelijk) nat vingerwerk.

Men vertrekt bij de moslim-berekening van het aantal vreemdelingen (niet-Belgen) in stad. Afgerond is hierbij het getal 4.200 naar voor geschoven. Tja. Demografische statistieken in België zijn traditioneel zeer onnauwkeurig en vaak totaal niet recent. Ook verschillen ze wel eens volgens de geraadpleegde bronnen. Volgens ADSEI (het vroegere NIS) en de website Non-Profit Data telde men alhier begin 2008 3.441 vreemdelingen. Volgens ons eigenste OCMW: 4.163 (inclusief wachtregister). Volgens onze bevolkingsdienst ging het op 31 december 2008 (dus begin dit jaar) om 3.805 vreemdelingen (met wachtregister: 4.398) en op 1 maart laatstleden om 3.901 personen. Het wordt dus tijd dat men binnen het bestuur de cijfers en de gehanteerde begrippen ietwat coördineert.

1000 en 1000 geeft 2000

Nu goed.
Vertrekkend van die 4.200 vreemdelingen besluit het stadsbestuur eensklaps dat er daarvan een 1000-tal personen een nationaliteit hebben van een land waar de islam de overheersende godsdienst is. Dat is wel een hachelijke redenering. (Nog afgezien van het feit dat er Koran-rechtsgeleerden zijn die menen dat ieder mens waar ook ter wereld moslim is, maar dat nog niet weet.)
Welke landen beschouwt onze dienst integratie als Moslimlanden? Geen idee.
Tot de oemma behoren minstens 44 landen, met de Islam als staats- of hoofdgodsdienst. Heeft men voor ieder van die landen nagegaan welk percentage inwoners de Staat of iemand anders van de zedenpolitie daar als moslim beschouwt? (Zie hierover nog voorgaand stuk.)

Voor de aardigheid heb ik eens opgeteld hoeveel vreemdelingen alhier komen uit landen behorend tot de Al-oemma Al-islammiyya. Het zijn er 1.164. Het gaat hierbij dan ook om Bosniërs uit Herzogovina, Oezbekistan (51), Syrië, Somalië en dergelijke meer. Voor de klucht.

Laat ons zonder te vitten nu maar aannemen dat het er duizend zijn. Voor de Maghreb-landen zijn we bijna zeker dat het om bijna 100 procent gelovigen gaat, al of niet praktizerend. Of huichelend, net als de kaloten die wij zijn.
Begin dit jaar telden we hier 529 Marokkanen, 94 Algerijnen en 29 Tunesiërs. Plus de 90 Turken komen we alreeds aan 742 personen met een islam-erfgoed. Tel daar nog wat Irakezen bij, Iraniërs, Indonesiërs, Pakistani, Lybiërs en Egyptenaren en we komen rakelings aan dat ronde getal 1000. Goed zo.

Maar nu wordt de berekening steeds lastiger.
In Kortrijk telt men nog ongeveer 4.200 personen (4.257 volgens het OCMW) die de Belgische nationaliteit verwierven door toekenning of naturalisatie.
Kent men bij de dienst bevolking of integratie wel de origine van die personen? Het kan bij die allochtonen toch ook om Fransen gaan, Nederlanders? Het is toch een beetje raar dat de stadsdienst hier zomaar op die 4.200 nieuwe Belgen eenzelfde percentage hanteert om het aantal moslims te berekenen. Uitkomst dus: ook 1000 moslims.

2000 en 1000 geeft 3000

Tenslotte zijn er ook moslims die hier geboren zijn. De zogenaamde tweede en derde generatie. Merkwaardig is dat Stad over het aantal daarvan slechts een vermoeden heeft. Zegt dat een inschatting van het aantal hier binnen de moslimgemeenschap geboren kinderen een groot giswerk is. Hoezo? Doen die ouders dan geen aangifte meer ?
Stad vermoedt met veel twijfel dat het hier gaat om een 1000-tal personen. Kent men hun domicilie niet?

P.S.
In sommige Nederlandse gemeenten hangen aan het stadhuis lijsten uit van personen die plotseling spoorloos zijn verdwenen. Ongelooflijk. Met hun door het stadsbestuur aangeduide vermoedelijke zoektocht naar een nieuwe bestemming !! Veelal Arabische namen. Ze zijn niet dood hoor. Ze zijn gewoon weg. En de gemeente vraagt dan of je soms weet waar ze zijn. Gemeente wil waarschijnlijk ergens iets recupereren. Maar wat?

Allez.
‘t Is goed, we zijn met 3.000 in onze oemma.
Vrede zij met u. De westerse bekeerlingen laten we gemakshalve terzijde. Afvalligen ook.

Wat vermoedt de moskeevereniging Attakwa nu zelf over het aantal gelovigen?
Zie NOG een volgend stukje 2ter bismi’llah.