Een model van een vrijdagpreek in de moskee (1): inleiding

Naar aanleiding van de erkenning van de Kortrijkse moskeevereniging Attakwa is ter redactie door onze reporter Dieppe Throot lang gezocht naar voorbeelden van vrijdagpreken van een iman-Khatib, dat is de eerste in rang. Niet gemakkelijk want meestal zijn die niet uitgeschreven en nog minder vertaald. (Bij de vraag naar een advies over erkenning van enkele moskeeverenigingen in Antwerpen wilden slechts node twee moskeeën een voorbeeld van een preek toevoegen aan het dossier.)
De afkorting swt komt van “subhanahu wa ta’ala” en dat betekent: “geprezen en verheven is HIJ”. Die Hij is Allah en de uitdrukking swt komt steevast na het uitspreken van de naam van God. Een andere keer is de naam van Allah gevolgd door Akbar. Daarmee wil men nogmaals uitdrukkelijk stellen dat God inderdaad groot is.
De afkorting vzmh is nederlands voor “vrede zij met Hem”, en dat slaat dan weer op de Profeet.

In volgende aflevering leest u een compilatie van enkele preken. Sterk ingekort en toch nog lang uitgevallen. Vervelend maar wetenschappelijk correct is dat imans bij citaten de bron vermelden. Bijvoorbeeld een of andere sourat. Tussentitels komen van onze hoofdredacteur en dienen enkel om de tekst leesbaar te houden. Want die preken zijn in onze oren voor grote delen een soort mantra’s, een dreun om in slaap van te vallen. Er klinkt ook nogal eens een zeurderige, berispende toon doorheen de toespraken.

Onze katholieke pastoors zijn duidelijk betere, meer boeiende predikers.

(…)