Een pleidooi voor MEER absenteïsme in de Kortrijkse gemeenteraad

Gisteren, bij de opening van de zitting (en die was al te laat begonnen) waren er 6 schepenen aanwezig. Op de VLD-banken zaten er drie raadsleden te zitten. Op die van de CD&V acht. Op meerdere momenten was de Raad niet voltallig genoeg om over te gaan tot een of andere stemming indien de oppositie de zaal zou hebben verlaten.
Minister Stefaan De Clerck was er niet. Minister Q ook niet. Evenmin als federaal kamerlid Roel Deseyn.
We kunnen ons daar probleemloos over verheugen. Telkens brengt ons dit p.p. voor 150 euro besparingen mee qua presentiegeld.
Zij moeten daar een goede gewoonte van maken. Niet meer opdagen. De ene excellentie is immers altijd opnieuw bezig met zijn Brusselse dossiers, de andere met zijn laptop en telefoon, en het kamerlid ook.
Vlaams kamerlid Carl Decaluwé zou op zijn beurt voortaan best wegblijven. Die is altijd continu aan het tokkelen op een apparaatje, en als hij dan eens intervenieert is het met een “snak en een bete”. Snauwt hij iemand af.

In de Brusselse parlementen bestaat er een systeem om het absenteïsme enigszins tegen te gaan. Wie afwezig is bij de stemmingen verliest progressief een deel van zijn salaris.
In de gemeenteraad kan men dit systeem niet toepassen want er grijpen om de haverklap stemmingen plaats.
Onze raadsleden zijn er nog altijd niet in geslaagd om zichzelf een deontologische code op te leggen.
We breken ons sinds lang het hoofd over een methode om laatkomers of weglopers hun presentiegeld af te pakken.
Maar daar houden we nu mee op.
Vele raadsleden zijn totaal ongeïnteresseerd. Hebben niet eens de memorie van toelichting gelezen ter voorbereiding van de Raad. Weten geeneens waar de dossiers liggen. Vergeten zelfs dat er een raadszitting is. Zijn soms volkomen onkundig.
Zij zouden uiteindelijk de moed moeten opbrengen om ontslag te nemen. Nooit meer deelnemen aan verkiezingen.

P.S.
Voormalig raadslid Ivan Sabbe (PVV-VLD, nu LDD) was een kundig verkozene. Zijn tussenkomsten sneden hout. Toen hij teveel werk kreeg met zijn Lidl-winkels had hij het verstand om af treden. Nogmaals hulde !