KV Kortrijk slorpt wat meer energie op dan gedacht en zal moeten gras vasthouden

Net als alle supporters was ik dat wel vergeten.
Voor het verbruik van 1) elektriciteit, 2) gas en 3) water op en rond het Guldensporenstadion (ook de terreinen in de buurt van de Weverstraat) neemt Stad 90 procent ten laste. Herhaal: negentig procent.
Voor den elektriek is er wel een limiet gesteld van 25.000 euro. Voor de andere energiebronnen niet.

De overeenkomst hieromtrent tussen Stad en de cvba “Kortrijk Voetbalt” (schuilnaam voor onze Koninklijke Voetbalclub) dateert al van februari 2004.
Intussen zijn er al twee ‘aanhangsels’ toegevoegd aan die overeenkomst, met nog méér faveurkes voor de vennootschap.
(Pas op, supporters, sommige van die tegemoetkomingen in aanhangsels vervallen van zodra de ploeg degradeert! Vraag het aan Patrick Jolie.)

Het bestuur van de club heeft nog eens de energiefacturen voor de periode 2004-2007 nagekeken. In goed overleg met Stad, ja.

Nu weten we waarom het veld er zo drassig bij ligt. Het waterverbruik was veel hoger dan geraamd – men baseert zich op de gegevens van het vorig jaar – , zodat nu aan Stad (dat zijn wij) wordt gevraagd om hiervoor 23.635 euro bij te passen. Voor elektriciteit moet er voor de periode 2004-2007 nog 7.940 euro aan achterstallige toelage worden verrekend. Voor gas daarentegen is door Stad achteraf bekeken 6.787 euro teveel betaald.
Alle gegevens samengeteld komt het hierop neer: KVK heeft nog 24.788 euro van ons tegoed.
Het jaar 2008 moet nog bezien worden. Met de stijgende energieprijzen kunnen we ons nog aan wat verwachten.

Maar hoeveel kostte die 90 procent energie-toelage nu eigenlijk in totaal aan Stad?
Dat weten we niet. Wordt niet vermeld. Hier is er al meermaals op gewezen dat het praktisch ondoenbaar is om na te gaan hoeveel KVK kost aan de belastingbetaler.
Laatst nog presteerde Stefaan Bral, schepen van sport, het om in “Het Kortrijks Handelsblad” in het lang en het breed de plannen uiteen te zetten voor het jeugdcomplex op ‘De Stade’ en verder in het Guldensporenstadion. Beoogt een academie.
Dat masterplan is eigenlijk nog in de maak. Maar Bral gaf geen één cijfergegeven over de kosten. Journalist vroeg er simpelweg niet naar.

Bral vertelde wel dat de kosten voor de aanleg van kunstgrasvelden (jeugd) zijn opgenomen in de begroting van dit jaar.
Niet juist ! Bral, dat is niet waar ! Onjuist. Waarom zeg je dat toch? Waarom maak je voor de zoveelste keer in uw politieke leven misbruik van onschuldige persjongens?
Er moet een begrotingswijziging komen want men voorzag daarvoor slechts 800.000 euro en de raming bedraagt nu al minstens 1,26 miljoen euro, zonder studies en ontwerpen en erelonen allerhande. (Het advies van de dienst Financiën hierbij is ongunstig.)

Supporters !

Een aantal bijkomende faciliteiten vanwege Stad aan KVK vervallen contractueel vanaf de eerste dag van de maand die volgt op een eventuele degradatie naar een lagere voetbalafdeling.
Bijvoorbeeld de beschikking over de parking van het sportcentrum Wembley.
Schoonmaakprestaties (740 uur, voorheen 640 uur). Groenonderhoud (1.206 uur, voorheen 595). Investeringen in het machinepark (3.500 euro in plaats van 2.000 euro). Diverse uitgaven (6.000 euro, in plaats van 5.000 euro).
Voorts is het redelijk om aan te nemen dat het in de maak zijnde Grote Masterplan voor het KVK-complex dan in duigen valt.
Vraag het gewoon aan Hein.
Of beter nu, aan raadslid Patrick Jolie.
Supporters toch.
Staat allemaal niet op uw fora. Waar zijn jullie mee bezig?

Nu nog een notabene.
Geen gemeenteraadslid dat over dit soort dingen wil praten . Praten.