Naar een definitieve oplossing van het Kortrijkse plasprobleem (ook voor vrouwen)

Al sinds diep in de vorige eeuw wordt geklaagd over het tekort aan openbare toiletten in onze stad. En nu zijn ze geloof ik allemaal verdwenen. (Niet gecheckt.)
Even in vogelvlucht een terugblik in de historie.

We herinneren ons een generatie geleden een protestmanifestatie op de Grote Markt van de Katholieke Arbeidersvrouwen (waar ook Hilde Demedts volmondig achter stond) tegen het gebrek aan plasfaciliteiten. Hersengespoeld als ze zijn neigen vrouwen nu eenmaal minder dan mannen tot wildplassen. Nog in de vorige eeuw sprong raadslid Yvonne Sercu (SP) herhaaldelijk in de bres voor meer universele plasrechten. Vanaf begin deze eeuw dan (2001) bracht raadslid Cathy Matthieu (Groen) opnieuw het probleem op de agenda.
Meer recent (2005) pleitte Marie-Claire Vandenbulcke – toen nog raadslid – ter gelegenheid van een World Toilet Organisation voor een radicale herziening van het plasbeleid ter stede. En in juni 2008 kwam het opnieuw onder impuls van Cathy Matthieu tot een regelrecht straatprotest vanwege de Progressieve Fractie. Tevoren (maart 2008) had raadslid Bart Caron al een schriftelijke vraag gesteld aan het College over de motieven die achter het verdwijnen van openbare pissijnen konden schuilgaan. Uit het omstandig antwoord bleek het College te opteren voor sanitair in openbare gebouwen, maar sloot evenwel niet uit dat – na evaluatie – er toch toiletten zouden komen op openbaar domein.
Senioren klagen ook over vormen van incontinentie. In december 2008 heeft een plaatselijke enquête de bevoegde schepen Guy Leleu wakker geschud. Sindsdien is er op het Sint-Rochusplein een ‘designtoilet’ in het vooruitzicht gesteld. Zou er ten laatste komen in september dit jaar.

Dat alles is absoluut niet voldoende qua kwantiteit. Meifeesten, zomermarkten, festivals, boterhammen op het Plein, concerten, carnavals, sinksenfeesten liggen in het verschiet. Het wordt tijd voor harde actie, een manifestatie waar niemand kan naast kijken en leidt tot een definitieve doorbraak.

Morgen is het Koninginnedag in Nederland. Het gebeuren trekt in alle gemeenten en steden enorm veel volk naar pleinen, straten en grachten. Daaronder statistisch bekeken veel vrouwen, en die hebben niets aan de traditionele plaskruizen waar vier mannen tegelijk hun ding kunnen doen. De (dure) toiletwagens voor vrouwen zijn ook geen oplossing, want aangezien zij doorgaans wat meer tijd behoeven (deuren open en dicht, haren kammen, praatje slaan) veroorzaken ze ellenlange files met incidentele plasmeertjes in de rij.

Eerlijk plassen

Wat staat er nu morgen in Amsterdam te gebeuren om voor eeuwig en altijd het plasprobleem in heel het land op te lossen?
Een nooit geziene hardcore actie !
Om 13 uur precies gaat het gebeuren. Op het Museumplein zullen alle vrouwen tegelijk door de knieën gaan. Op de hielen, broek naar beneden, en plassen maar. Het hele plein vol blote vrouwenbillen, nog wel op Koninginnedag. Uit protest tegen het discriminerend landelijk plasbeleid.
De actie draagt de naam “eerlijk plassen” en is opgezet door niemand minder dan Evelien Tonkens, sociologe en hoogleraar ‘Actief Burgerschap’ en voormalig kamerlid van GroenLinks.

Geen actie zonder programma.
Eerste eis van Tonkens en haar achterban: seksneutrale openbare wc’s, zoals in Parijs. Open voor iedereen. Verdeel de wc’s zo over de seksen dat de rijen even lang zijn. Simpel, maak de rijen gewoon gemengd.
Tweede eis, bij evenementen. Hoog tijd voor plaskruizen voor vrouwen. Met een klein flapdeurtje (schuifdeurtje mag ook) voor het kruis. Probleem hierbij is dat vrouwen het vanwege hun opvoeding (indoctrinatie) meestal moeilijk hebben om rechtopstaand zedelijk te plassen. Een plasgootje (plastuitje) kan hierbij helpen. (Liefst gratis! KW)
Actiepunt nummer drie is eerder gericht tot modeontwerpers. Nodig is dat zij bij broeken en ondergoed voor vrouwen een gulp voorzien waarmee buitenplassen een fluitje van een cent wordt. Een gulp tot en met de bilspleet.

Bron:
“De Volkskrant” van vandaag.

P.S.
De koninklijke familie viert dit jaar Koninginnedag in Apeldoorn.