Wat met De Oude Dekenij in Kortrijk als Dell’Anno0 wint ? Een gouden tip.

Stad verhuurt zonder raadpleging van de gemeenteraad een eigendom (een beschermd gebouw) sinds 1 januari aan VTM en die huur eindigt op 31 december.
De huurder heeft het recht om na 6 maanden een einde te stellen aan de overeenkomst, mits een opzeggingstermijn van één maand. In eerste instantie was enkel het gelijkvloers in de huur opgenomen en de toegang tot de verdieping waar zich de de nutsaansluitingen (verwarmingsketel) bevinden. In een week latere overeenkomst is het VTM ook toegestaan om te beschikken over de lokalen 5, 6 en 7 gelegen op de eerste verdieping van het pand. (Wat met het terras? Daar loopt ook soms wat volk te kijk.)

De huurprijs werd hierbij niet verhoogd. In theorie bedraagt die 2.250 euro per maand maar gedurende de eerste zes maanden betaalt hiervoor VeeTee-M NUL euro. (Kortrijk komt ook tegemoet in de kosten voor verbouwingen voor een maximum van 50.000 euro.)

Geen kip kraait daarnaar, naar dit soort keukenachtige beleidsdaden. Bouwovertredingen van STAD zelf aanziet de geïllustreerde pers als een soort perikelen.

De huurovereenkomst valt momenteel niet onder toepassing van de wet op de handelshuurovereenkomsten.
Maar als Claudio en Gaëlle de soap winnen (kortom, de beide families) dan verbindt Kortrijk er zich toe om op het eerste verzoek van de winnaars zelf over te gaan tot het ondertekenen van een handelshuurovereenkomst.
Mits uitdrukkelijke toestemming van de gemeenteraad, maar dat zal wel lukken nu heel het schepencollege met partners is gaan tafelen in ons restaurant.

Wat met de (niet geringe !) uitgevoerde verandering- en/of verbouwingswerken?
Zij worden onmiddellijk eigendom van de stad. Bij het einde van de huur blijven zij verworven door Stad, zonder dat er enige vergoeding is verschuldigd. En Stad zal nooit eisen dat de vroegere toestand (die geveldeur) wordt hersteld.

Cul-inaire overeenkomst

Maar hierbij is er een belangrijke aparte regeling voorzien voor de keuken en de inboedel (incl. toog en koelcel).
Die zijn geen eigendom van Stad.
De huurder (VTM) mag die op het einde van de huur uitbreken en meenemen.
Alhoewel. Stad Kortrijk (WIJ ALLEN) hebben het eerste aankooprecht op die industriële keuken en/of inboedel.
Dat eerste aankooprecht voor Stad treedt pas in werking indien en voor zover VTM eigenaar is van de desbetreffende zaken EN als ze niet aan de winnaar van het programma worden overgedragen.

Kortrijk (dat zijn wij) maakt geen aanspraak op het handelsfonds dat gebeurlijk zou voortvloeien uit de realisatie van het programma. Onder meer dient daaronder begrepen: de handelsnaam, logo, klantengegevens, materiële elementen zoals het meubilair en de uitrusting bestek, borden, glazen, toestellen, kasssyteem, verlichting, koopwaar, voorraad…). Het is VTM toegelaten een keuze te maken of en zo ja de keuken en/of inboedel en/of handelsfonds dan wel onderdelen ervan te koop aan te bieden.

Gouden tip voor Claudio en Gaëlle

Stad wil al sinds jaren het gebouw verkopen. Onvoorstelbaar veel geheime onderhandelingen hebben WIJ daarover al gevoerd. Onder auspiciën van schepen Jean de Bethune.

Haëlle !
Klauwdie !

De instelprijs was 1 miljoen euro.
Kandidaten-kopers moesten wel opdraaien voor renovaties en herstellingen. Hadden qua gebruiksvoorwaarden op de bovenverdieping af te rekenen met eisen van Stad. (Ze mochten het eigenlijk niet gebruiken, en beneden waren ook voorwaarden.)

Vader Gaëlle (jurist) nu specifiek iets voor jou.
Let maar eens even op je dochter en over de juiste afbakening van het gehele perceel. Vergeet nooit dat die doeninge ooit eigendom was van de kerke. Daar heb je altijd miserie mee. Vraag de dossiers op van de (twee) voormalige kandidaten
.

P.S. (1)
Deelnemers aan de soap hebben ongetwijfeld geheime overeenkomsten en contracten met VTM. Waar we geen weet van hebben. En die scenarioschrijvers beduvelen ook hun acteurs-duo’s.
Naar het schijnt mogen verliezers geen nieuwe zaak openen met de oorspronkelijke naam van hun restaurant uit het programma.
Als Claudio in Kortrijk de wedstrijd verliest en toch in Kortrijk wil blijven (wat hij in de perse laat uitschijnen) kan hij zijn resto de naam “Dell’Annoo” geven.

P.S. (2)
Wat is er in het scenario nog voorzien?
De rechtervleugel van de Oude Dekenij is nog altijd in staat van verbouwen. (Dat is de kant waar het intussen een bedevaartsoord is aan het worden van kijkers, waar die vuilnisbakken staan, en stapels karton liggen opgestapeld.)